Het sociaal domein
Uitgegeven op 08-06-2017 om 18:01  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - PvdA, GroenLinks en ChristenUnie deden een kwalitatief onderzoek (geen enquête)naar het functioneren van het sociaal domein in de gemeente

De partijen boden het verslag van hun onderzoek met een mondelinge toelichting aan wethouder Mary van Gent (SHK) aan. Ondanks de zeker ook positieve ervaringen hebben de ketenpartners waarmee door de drie fracties is gesproken, flink wat minder positieve op- en aanmerkingen. Eén van de geïnterviewde ketenpartners zei bijvoorbeeld dat "de casus Hollands Kroon" landelijk op de voet wordt gevolgd, dat er grote bedenkingen zijn bij hoe Hollands Kroon de zorg heeft geregeld en dat het wachten is op het moment dat het fout gaat.

Meer informatie in het bericht Het functioneren van het sociaal domein d.d. 15 mei 2017.

Op 19 mei kwam de schriftelijke reactie van het college op het onderzoeksverslag.
"De wethouder zegt blij te zijn met het initiatief, maar doet vervolgens haar best het onderzoek te weerleggen, c.q. onderuit te halen. Op een groot deel van het verslag gaat zij in het geheel niet in. Zij vraagt geen nadere toelichting, terwijl zij kan weten dat wij over meer gegevens beschikken dan er in het verslag staan. Zij nodigt niet uit voor een gesprek, nee, het wordt afgedaan met een brief. De reactie van de wethouder is teleurstellend; zij lijkt het onderzoek niet serieus te nemen.
Zij vindt ook dat er in ons verslag bevindingen staan die "niet juist" zijn of die "niet stroken met haar bevindingen". Uit onze gesprekken met de ketenpartners komt inderdaad een heel ander beeld naar voren dan wat wij normaliter door de wethouder krijgen voorgespiegeld. Zij zegt het "niet gepast en ook onterecht" te vinden dat wij Incluzio "betichten" van puur winstbejag boven de zorg voor onze inwoners. Dat doen wij niet, ook al is het natuurlijk niet ongepast om te denken dat een marktpartij winst wil maken. Incluzio is nu eenmaal geen liefdadigheidsinstelling. "De indruk die u heeft over het persoonsgebonden budget (PGB) is verkeerd", vindt de wethouder.
Wat er in ons verslag staat is niet onze mening, niet juist of onjuist, niet verkeerd, niet ongepast en onterecht, maar een weergave van wat ketenpartners ons hebben verteld over hoe zij de samenwerking met de gemeente en met Incluzio ervaren. Het is geen aanval, het is een weerslag van hun praktijkervaring. Als wethouder kun je dergelijke kritiek maar beter serieus nemen. Door het te ontkennen en weg te wimpelen is het niet verdwenen. Je kunt er ook iets van leren.
Kortom, een teleurstellende reactie. Wat ons bijzonder bevreemdt is dat er, terwijl het jaarverslag van een marktpartij kritiekloos wordt omarmd, verwoede pogingen worden ondernomen om een belangeloos onderzoek van wel drie bezorgde raadsfracties onderuit te halen."

Sylvia Buczynski, fractievoorzitter Partij van de Arbeid
Jan Eichhorn, fractievoorzitter GroenLinks
Johan Paul de Groot, fractievoorzitter ChristenUnie
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Poll:
Laat u zich vaccineren tegen corona?
Ja
Nee
Ik twijfel nog
  
Occasions
Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Te koop Mitsubishi Space Star 1.0 Intense+ 2017
€ 8.490,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hotel de Haan Den Oever - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...