PROEFPROJECT VOOR HUISVESTING VAN SEIZOENHULP
Uitgegeven op 09-02-2003 om 13:58  |  link  |  bewaar  |  print

Noordkop - Komende zomer kan een proefproject starten voor de huisvesting van seizoenhulpen. Gebleken is dat vraag en aanbod lang niet altijd op elkaar aansluiten. Onderzocht wordt of een proef voor een meldpunt op internet kan bijdragen aan een oplossing voor het huisvestingsprobleem.
Dat zijn de eerste, tussentijdse bevindingen van de Stuurgroep 'huisvesting buitenlandse seizoenarbeiders', die eind vorig jaar onder leiding van gedeputeerde H.Schipper aan de slag is gegaan. De stuurgroep heeft een tussentijds verslag uitgebracht. In de loop van maart moet het onderzoek zijn afgerond. In het eindrapport worden oplossingsrichtingen, regelgeving, enz. opgenomen.
Inmiddels heeft de stuurgroep voldoende inzicht in de problematiek om te gaan werken aan een proefproject voor een betere afstemming van vraag en aanbod. Want gebleken is dat de woonruimte of verblijfscapaciteit, die aan bemiddelingsbureaus wordt aangeboden, gewoonlijk meer is dan waarom gevraagd wordt. Maar individuele ondernemers ervaren dat anders, wanneer ze zonder bemiddeling seizoenhulp willen huisvesten. De kosten zouden daarbij een rol kunnen spelen omdat zowel ondernemers als seizoenhulp vaak huisvesting zoeken in de lage prijsklassen. ,,Maar door het aanbod op internet te bundelen en werkgevers de mogelijkheid te bieden in te tekenen op de beschikbare capaciteit, kan mogelijk aan een deel van de behoefte voor huisvesting worden tegemoetgekomen'', verwacht de stuurgroep.
De stuurgroep heeft eerst onderzocht wat aard en omvang is van de huisvestingproblematiek. Aangenomen wordt dat vooral in de wintermaanden zo'n 5600 buitenlanders in de agrarische sector een tijdelijke baan hebben.. In de zomermaanden zijn er minstens zo veel actief. Op Texel zijn dan bovendien enkele honderden seizoenkrachten van buiten actief in de toeristische sector. Ook voor hen moet er verblijfsruimte gezocht worden.
Voorts is duidelijk geworden dat het in de agrarische sector vooral gaat om seizoenhulp uit Polen, Oekra´ne, Bulgarije en Portugal. De meeste Polen hebben een Duits paspoort, en daarmee toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Vrijwel alle buitenlandse seizoenkrachten komen naar de Noordkop met de toezegging dat voor hen een woon- en verblijfplaats beschikbaar is. Toch blijkt dat niet altijd zonder problemen te verlopen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een pension of hotel wordt al snel te duur wordt, omdat de medewerkers niet alleen vier nachten gedurende de werkweek, maar ook in de weekends moeten worden ondergebracht.
De stuurgroep is bovendien tot de conclusie gekomen dat de huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. In de tussenrapportage: ,,De tijdelijke hulp is van essentieel belang voor het opvangen van de seizoenpieken in zowel de agrarische als de toeristische sector. Beide bedrijfstakken zijn medebepalend voor de economische slagkracht van Noord-Holland Noord. Zonder hun hulp wordt die slagkracht verzwakt omdat de Nederlandse arbeidsmarkt momenteel niet in de personeelsbehoefte kan voorzien.''
De verblijfstatus van seizoenkrachten zonder werkvergunning is niet in het onderzoek betrokken. ,,Controle op legaliteit is een zaak van de politie'', stelt de stuurgroep.

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Scheltus groep - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...