Project Wieringerhoek ter inzage
Uitgegeven op 31-03-2020 om 21:50  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Bericht van Rijkswaterstaat.

De Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wieringerhoek liggen vanaf vandaag ter inzage. Van 31 maart tot en met 11 mei 2020 kunnen belangstellenden de startbeslissing, NRD en Opzet Participatie inzien.

Aanleiding Wieringerhoek
Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang, en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendiger te maken.

Doel Wieringerhoek
Het hoofddoel van het project Wieringerhoek is het deltakarakter versterken van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Het ecologische hoofddoel heeft twee subdoelen:
1. Het verbeteren van de connectiviteit (verbinding) voor vis;
2. Het creëren van diverse leefgebieden voor vissen en vogels.
Wieringerhoek kent daarnaast een belangrijk nevendoel: een bijdrage leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer door problemen met zoutindringing te verminderen. Dit is belangrijk voor drinkwater en voor land- en tuinbouw.

Ter inzage
Vanaf dinsdag 31 maart 2020 gaat het project Wieringerhoek ter inzage. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Startbeslissing in november 2019 reeds vastgesteld en deze ligt nu samen met de NRD en de Opzet Participatie ter inzage. Er kan in deze periode een zienswijze worden ingediend over de documenten van project Wieringerhoek. Deze documenten zijn van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei te bekijken op de website van het Platform Participatie [ https://www.platformparticipatie.nl ] en liggen tegelijkertijd ter inzage bij de receptie van de volgende locatie:
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2, Lelystad.

Het project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat Midden-Nederland start met deze publicatie de MIRT-verkenning in het IJsselmeergebied. In deze verkenning wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De MER is een procedure onder de Omgevingswet.

Meer informatie is opgenomen in de kennisgeving in de Staatscourant en op de website van project Wieringerhoek.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Zingende Wielen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...