Uitkomsten controles Kompas Noordkop in Schagen en Hollands Kroon
Uitgegeven op 12-11-2014 om 20:09  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - Uitkomsten controles Kompas Noordkop in Schagen en Hollands Kroon: Huisvesting arbeidsmigranten in orde, wel sprake van uitbuiting

Huisvesting die aan de minimale eisen voldeed. Maar wel op andere terreinen nog uitbuiting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld waar het gaat om onderbetaling en ontbreken van een zorgverzekering. Zo bleek uit recente controles van Kompas Noordkop – een project naar huisvesting van arbeidsmigranten in de Europese Unie – in Hollands Kroon en Schagen.

Drie Poolse en dertien Hongaarse arbeidsmigranten beschikten niet over een zorgverzekering. Ook werden sommigen uitbetaald onder het wettelijk minimumloon en had niemand had een loonstrook. Wel voldeed de huisvesting aan de minimale eisen. In Schagerbrug zijn drie Poolse bewoners ter plaatse geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Via BRP zicht op arbeidsmigranten

Ook In een ander pand, deze keer in ’t Veld – werden diverse buitenlandse werknemers ingeschreven in de BRP. Het grootste deel had dit nog niet gedaan. In een boerderij op Agriport (Middenmeer) gold dit voor alle (vijf Poolse) bewoners. Via registratie in de BRP krijgen gemeenten zicht op arbeidsmigranten en hun verblijfslocatie. En dat is weer van belang voor onder meer de veiligheid. In ’t Veld trof het interventieteam van Kompas zeven Slowaakse arbeidsmigranten. Allen actief als ZZP-er en ter plekke geregistreerd in de BRP.

Wekelijkse controle naar huisvesting van arbeidsmigranten

Bij de inspectie waren medewerkers aanwezig van gemeente Hollands Kroon en Schagen, politie en Kompas Noordkop. Het interventieteam controleert wekelijks binnen de hele Noordkop de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt gescreend op het misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid.

Waardevolle bijdrage

In de Noordkop leveren in de agrarische sector veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa een waardevolle bijdrage aan de lokale economie. Maar in de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet registreren bij de gemeente waar ze wonen en dat de huisvesting soms te wensen over laat. Het project Kompas Noordkop, waar de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Heerhugowaard bij zijn aangesloten, wil daar verandering in brengen. Arbeidsmigranten moeten zich zoveel mogelijk registreren. Zo krijgen zij dezelfde rechten en plichten als andere inwoners. Daarnaast zorgen de gemeenten voor gezamenlijke spelregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Recht op fatsoenlijke huisvesting

De vier Noordkopgemeenten werken binnen Kompas samen met de politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De controles sluiten aan op de handhavingscontroles die in de regio West-Friesland worden gehouden. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Centraal bij Kompas staat huisvesting van arbeidsmigranten die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover: ´arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.´

De vier gemeenten binnen de Noordkop sloten najaar 2012 aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten, dat sinds 2009 draaide in West-Friesland. Vanaf februari 2013 zijn er in de Noordkop controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo´n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo´n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra.
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Muziektuin, podium in het land/tuin tegenover Concordia - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...