Bedrijfsleven plaatst vraagtekens bij beschermingsregime
Uitgegeven op 17-01-2004 om 11:59  |  link  |  bewaar  |  print

Een mooi plaatje...Noordkop - Het bedrijfsleven, verenigd in VNO-NCW Noord en Noordwest-Holland, kamers van koophandel van Noordwest-Holland, Groningen en Friesland en MKB Noordwest-Holland en MKB-Noord zetten vraagtekens bij de verzwaring van het beschermingsregime die de Waddenprovincies van plan zijn in het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW-2) voor te schrijven.

Het bedrijfsleven erkent het belang van natuur- en landschapswaarden, maar roept op reele ruimte te bieden voor versterking van het economische klimaat in het Waddengebied, door dit als ambitie op te nemen in het IBW-2. Economische vitaliteit van de Wadden bepaalt evenzeer de aantrekkelijkheid van dit gebied als ecologische vitaliteit. De noodzaak van duurzame ontwikkeling vraagt ook economische duurzaamheid, dat wil zeggen ruimte en kansen om te ondernemen. Het bedrijfsleven verzoekt de waddenprovincies dit in het IBW-2 op te nemen.

In de Hoofdlijnenbrief van de waddenprovincies is sprake van verzwaring van het beschermingsregime, doordat aan de hoofddoelstelling toegevoegd wordt de intentie tot handhaving van het grootschalig en open karakter van het landschap. De voorrang aan natuur boven andere activiteiten krijgt nog meer nadruk dan nu het geval is. Aan het eventueel toestaan van menselijke economische activiteiten zal de eis van duurzaamheid worden gesteld. Er is blijkbaar geen intentie het aspect duurzaamheid af te stemmen op de uitkomsten van het onderzoek in het Waddenzee Forum, waar de relatie tussen ecologie en economie uitgewerkt wordt voor het Waddengebied.

Het bedrijfsleven in Groningen, Friesland en Noordwest-Holland acht dit een te eenzijdige en onevenwichtige benadering. Zij meent dat de vigerende regelgeving en -handhaving hier reeds aan voldoet. Het is van groot belang dat de economische activiteiten in het Waddengebied een toekomstperspectief houden. Direct en indirect zijn er ca. 40.000 arbeidsplaatsen verbonden met dit gebied. Om de werkgelegenheid te kunnen versterken is vooral een beleid gericht op het stimuleren van economische ontplooiing nodig, in plaats van dit verder in te perken. Een stimulerend beleid spoort met de inzet gericht op behoud en versterking van de arbeidsplaatsen in (Noord-)west Nederland, waar in stimuleringsplannen als Kompas voor het Noorden en Kop en Munt zozeer de nadruk ligt. Een nog stringenter beschermingsbeleid zal afbreuk doen aan de ontwikkelingsdynamiek van de economische kernzones in het Waddenzeegebied, maar ook de economische vitaliteit elders in de Waddenregio, ondermijnen.
(advertentie)
Actueel...
03-06-2020 De eerste paal is geslagen
03-06-2020 Schildersbedrijf De Koning & zonen bestaat 20 jaar
03-06-2020 Column van Jan Dijkshoorn
02-06-2020 Energierekening valt dit jaar honderden euro's lager uit
02-06-2020 Succesvolle eerste coronatestdag
02-06-2020 Verruiming openingstijden bibliotheken
02-06-2020 Gift Rabobank aan Vrouwen van Nu
02-06-2020 Zeven op de tien ondernemers verwacht coronacrisis te overleven
02-06-2020 Voor elk kind dat het nodig heeft: 16 uur voorschoolse educatie
02-06-2020 Speeltips Buitenspeeldag (3)
02-06-2020 Koel huis tijdens de zomerdagen
02-06-2020 Alternatief Pinksterprogramma een succes
02-06-2020 Global Running Day
02-06-2020 Overleden, mevrouw Dirksje Rotgans-Slagboom
01-06-2020 Op stap in Hollands Kroon
01-06-2020 Exposities en musea
01-06-2020 Workshop barbecue en grill
01-06-2020 Kay vindt mensen erg spannend
01-06-2020 Koop een T-shirt, per verkocht item gaat er een tientje naar de restauratie
01-06-2020 Stamineeke vanaf 1 juni weer open
31-05-2020 Wandelaars en fietsers bij Vatrop opgelet!
31-05-2020 Binnenvaartschip in problemen
31-05-2020 Lepelaars op Wieringen
31-05-2020 Nooit meer frustratie van verkeerde prijzen tijdens het prijs-vergelijken
31-05-2020 Foto van het weekend
30-05-2020 Live muziek terras cafĂ© Waddenzee
30-05-2020 Helpt elkander en blijf gezond
30-05-2020 Fietsersbond niet tevreden over uitleg gemeente
30-05-2020 Patrijsparadijs op Wieringen
30-05-2020 Wieringer Eilandmuseum kan mede door Microsoft weer open
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Occasions
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Waterspektakel op de Kermis - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...