Noord-Holland verbiedt nieuwe windmolenparken op het vasteland
Uitgegeven op 05-09-2012 om 20:19  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor definitief te besluiten om geen nieuwe windmolens in de provincie toe te staan. De provincie staat de vervanging van verouderde windturbines nog wel toe, maar dan moeten de nieuwe molens van hetzelfde vermogen zijn. De planning is dat het nieuwe beleid voor het einde van het jaar definitief door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Uitzondering op het nieuwe beleid is het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Dit plan valt onder de Rijkscoördinatieregeling en zal nog wel volledig worden uitgevoerd. Op deze manier voldoet de provincie aan de met het Rijk gemaakte afspraak over het opwekken van 430Mw aan duurzame energie.

Windenergie heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt, van een solitaire windturbine op het boerenerf met een ashoogte van rond de 25 meter en een vermogen van 25kW, tot moderne machines met een ashoogte van 70 tot 120 meter, een rotordiameter van 40 tot 90 meter en een vermogen van gemiddeld 2 tot 3MW. Deze ontwikkeling vraagt volgens de provincie om een zorgvuldige afweging van het belang van een duurzame energievoorziening, met het belang van kwaliteit van de leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden. De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie.

In het coalitieakkoord van april 2011 was afgesproken dat er geen nieuwe windmolens meer bij zouden komen. Daarna is gekeken op welke manier invulling kon worden gegeven aan de ambities in het akkoord. In juli van dit jaar namen Provinciale Staten reeds een voorbereidingsbesluit om, in de aanloop naar de wijziging van het beleid, de huidige planologische situatie voor maximaal een half jaar te bevriezen. Daardoor kwam de vergunningverlening al stil te liggen.

De nieuwe beleidsregels zullen worden opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening van de structuurvisie. De regels worden na behandeling in de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten op 13 september vier weken ter inzage gelegd. De planning is dat het nieuwe beleid voor het einde van het jaar definitief door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

bron: Provincie Noord-Holland, 05/09/12
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Actueel...
10-07-2020 Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector
10-07-2020 100 Woorden
10-07-2020 Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
10-07-2020 Zomerse animatie van Wooncompagnie
10-07-2020 Aanvraag urgentievergunning huurwoning via de gemeente
10-07-2020 Informatiemiddag Thuishuis Winkel
10-07-2020 Weekend agenda
09-07-2020 Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg
09-07-2020 Samen sterk voor vervolg Texel Academy
09-07-2020 Dankzij Rabobank een lekker bakkie bij Zweefvliegcentrum Noordkop
09-07-2020 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet, doet u mee?
09-07-2020 Minder toeristenbelasting als gevolg van corona
09-07-2020 Collecte Hersenstichting verbreekt record
09-07-2020 Ruim helft Nederlanders meer moeite met vaste lasten
09-07-2020 Kerknieuws
09-07-2020 Ook de dorpskermis wordt moeilijk uitvoerbaar, kan helaas niet met de opgelegde regels
09-07-2020 Foto van het weekend
08-07-2020 IJssalon Vidaro, nieuw in Hippolytushoef
08-07-2020 Kras op de auto, fietser rijdt door
08-07-2020 Ingezonden artikel
08-07-2020 Verkeersmaatregelen in Plan Noord
08-07-2020 In de zomervakantie bijdragen aan een beter klimaat
08-07-2020 Nieuwbouw werf en veiligheid Wieringerwerf gereed
08-07-2020 Maak er met NIX deze zomer een feestje van
08-07-2020 Laatste raadsvergadering voor het zomerreces
08-07-2020 Overleden Jos Klaassen
08-07-2020 We zetten een trouwe adverteerder in het zonnetje
08-07-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
07-07-2020 Registratie vermiste dieren stopt
07-07-2020 Eikenprocessierups ook in Hollands Kroon
(advertentie)
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Promotie op de dijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...