Project Wieringerhoek ter inzage
Uitgegeven op 31-03-2020 om 21:50  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Bericht van Rijkswaterstaat.

De Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wieringerhoek liggen vanaf vandaag ter inzage. Van 31 maart tot en met 11 mei 2020 kunnen belangstellenden de startbeslissing, NRD en Opzet Participatie inzien.

Aanleiding Wieringerhoek
Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang, en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendiger te maken.

Doel Wieringerhoek
Het hoofddoel van het project Wieringerhoek is het deltakarakter versterken van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Het ecologische hoofddoel heeft twee subdoelen:
1. Het verbeteren van de connectiviteit (verbinding) voor vis;
2. Het creëren van diverse leefgebieden voor vissen en vogels.
Wieringerhoek kent daarnaast een belangrijk nevendoel: een bijdrage leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer door problemen met zoutindringing te verminderen. Dit is belangrijk voor drinkwater en voor land- en tuinbouw.

Ter inzage
Vanaf dinsdag 31 maart 2020 gaat het project Wieringerhoek ter inzage. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Startbeslissing in november 2019 reeds vastgesteld en deze ligt nu samen met de NRD en de Opzet Participatie ter inzage. Er kan in deze periode een zienswijze worden ingediend over de documenten van project Wieringerhoek. Deze documenten zijn van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei te bekijken op de website van het Platform Participatie [ https://www.platformparticipatie.nl ] en liggen tegelijkertijd ter inzage bij de receptie van de volgende locatie:
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2, Lelystad.

Het project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat Midden-Nederland start met deze publicatie de MIRT-verkenning in het IJsselmeergebied. In deze verkenning wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De MER is een procedure onder de Omgevingswet.

Meer informatie is opgenomen in de kennisgeving in de Staatscourant en op de website van project Wieringerhoek.
(advertentie)
De Smulhoek
Uitgegeven op 31-03-2020 om 21:31  |  link  |  bewaar  |  print

ADVERTENTIE

(advertentie)
Clementie bij invordering aanslag gemeentelijke belastingen
Uitgegeven op 31-03-2020 om 15:59  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Voorgesteld wordt voorlopig niet te handhaven op de invordering van gemeentelijke belastingen en ook voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen te verzenden voor wat betreft de gemeentelijke belastingen 2020. Hiermee ondersteunen wij de zelfstandigen/ondernemers of anderen, die door de problematiek van het Coronavirus tijdelijk in de financiële problemen komen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen voorlopig uit te stellen tot 1 september 2020;
2. deurwaarders opdracht te geven coulant om te gaan met de aanslagen uit voorgaande jaren.

De regering heeft een aantal ingrijpende maatregelen genomen in verband met het Corona-virus, met het doel om zelfstandigen/ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Dit doet zij onder andere door middel van arbeidstijdverkorting, het verlenen van uitstel van betaling van belastingen en met inkomensondersteuning voor ZZP-ers. Het is wenselijk dat ook de gemeente een aantal maatregelen treft, waaronder met betrekking tot gemeentelijke belastingen.
(advertentie)
Grenzen Hippolytushoef en Den Oever op papier gewijzigd
Uitgegeven op 31-03-2020 om 15:42  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Het is een papieren maatregel, maar sinds deze week is Hippolytushoef opeens een kilometer of vijf smaller geworden en Den Oever niet echt veel breder geworden. Hoe kan dat?


Heijblok, nu dus in Den Oever en niet in Hippolytushoef. (foto Henk-Jan Wittink/SAMSUNG telefoon)

Met de komst van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in 2009/2010 is het begrip ‘afwijkendewoonplaats’ geïntroduceerd. Wij spreken van een afwijkende woonplaats als de openbare ruimte (straat met een naam) in woonplaats A ligt en het gebouw met adres in woonplaats B. De woonplaatsgrens ligt tussen de openbare ruimte en het pand. In onze gemeente kennen we de situatie Nieuwlanderweg 3 in Hippolytushoef. De Nieuwlanderweg ligt in Den Oever, maar het officiële adres dat bij de opbouw van de BAG in 2009/2010 is ontstaan, is Nieuwlanderweg 3 Hippolytushoef. Hippolytushoef is hier een ‘afwijkende woonplaats’. Een situatie die wel vaker voorkomt en waarbij de afwijkende woonplaats in het officiële adres zit.

Wat bij de opbouw van de BAG niet goed is gegaan is de opname van de postcode in de BAG. Hier is de postcode 1779 van Den Oever geregistreerd terwijl dat 1777 Hippolytushoef had moeten zijn. Dit is recent aan het licht gekomen door een kwaliteitscontrole van het Kadaster. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG, voert kwaliteitscontroles uit en adviseert in dit geval dwingend de foutieve postcode in de BAG te corrigeren.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Een goede registratie in de BAG waarmee de betreffende ondernemer zijn adres kan blijven gebruiken en afnemers van de basisregistratie gebruik maken van een juist adres.

Motivering per voorgesteld besluit
In de jaren sinds de officiële adressenregistratie gebruiken het bedrijf aan de Nieuwlanderweg 3 en ook PostNL, de bronhouder van postcodes, de woonplaats Den Oever. Je kunt zeggen dat het bedrijf sinds jaar en dag het ‘adres Den Oever’ gebruikt voor de aanduiding van de locatie en voor correspondentie. Het corrigeren van de postcode in de BAG is daarom niet de gewenste oplossing. Om het op deze locatie gevestigde bedrijf haar adres dat zij sinds jaar en dag gebruiken in de bedrijfsvoering te laten behouden stelt het college de raad voor een grenswijziging toe te passen aan de woonplaatsen Den Oever en Hippolytushoef. Op de situatietekeningen bij dit voorstel kunt u zien dat rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige bebouwing aan de oneven genummerde kant van de Nieuwlanderweg. Deze komt dan ook in de woonplaats Den Oever, evenals de bestaande bebouwing met acht even genummerde adressen.
(advertentie)
Uw warme bakker!
Winterbediening bruggen en sluizen verlengd
Uitgegeven op 31-03-2020 om 14:11  |  link  |  bewaar  |  print

De provincie Noord-Holland houdt tot nader orde de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. Normaal start op 1 april het vaarseizoen. Dat is dan ook het moment waarop de zomerbediening hoort in te gaan, maar dat stelt de provincie uit vanwege het coronavirus. Reden hiervoor is om beschikbare capaciteit van de bediening te richten op de beroepsvaart (een van de vitale processen). De winterbediening geldt voor alle vaarwegen waar de provincie Noord-Holland beheerder van is, met uitzondering van het Noordhollandsch Kanaal van Alkmaar tot en met Den Helder.Ondanks alle maatregelen die getroffen worden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, houdt de provincie er rekening mee dat ook medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen thuis komen te zitten met (lichte) klachten. Door de winterregeling te verlengen kan de bediening voor de beroepsvaart geborgd worden, ook met minder personeel. Recreatievaart kan binnen de vastgestelde tijden en regelingen varen, met in achtneming van de RIVM maatregelen.

Vaarwegen met winterbediening

Lees verder...
(advertentie)
De kledingbakken gaan weer open!
Uitgegeven op 31-03-2020 om 14:11  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN/WIERINGERMEER - In overleg met Midtex BV, afnemer van de kleding van Rotary Wieringerland, is besloten de bakken weer te openen.

Ondanks de onzekerheid over de duur rond Corona is continuïteit van inzameling evenzeer van belang, waardoor Midtex BV het als haar plicht voelt de kledingbakken te blijven legen.
De kleding kan dus weer ingeleverd worden in alle gele bakken, a.u.b. in dichtgeknoopte zakken.
(advertentie)
Thuiswerk-app Zoom populair
Uitgegeven op 31-03-2020 om 07:44  |  link  |  bewaar  |  print

Uit de laatste cijfers van Google blijkt zelfs dat elke provincie in Nederland voorkeur heeft voor een andere thuiswerk-app. Daarnaast is de vraag naar thuiswerk-apps sinds de thuiswerk maatregelen sterk toegenomen in Nederland.

Sinds 13 maart is de populariteit van thuiswerk-apps in Nederland geëxplodeerd. Dat is ook niet zo gek. Op deze dag maakte Rutte bekend dat Nederland zo veel mogelijk thuis moet werken om de verspreiding van het virus in te dammen. Hiervoor was er beduidend minder animo voor thuiswerk-apps. In de data van Google Trends zien we dat de vraag naar apps als Zoom, Microsoft Teams en Skype tijdelijk is verdriedubbeld in Nederland.West-Nederland kiest voor Zoom, Oost-Nederland is verdeeld
In elke provincie hebben bewoners de voorkeur voor een andere thuiswerk-app. Dit blijkt uit data van Google Trends. In het westen van Nederland is er overduidelijk meer interesse in Zoom. Van Zeeland tot Noord-Holland is de app het allerpopulairste volgens Google. Het oosten van het land is meer verdeeld. In Groningen, Drenthe en Limburg is er een voorkeur voor Skype. In Friesland, Overijssel en Gelderland is Microsoft Teams de winnaar.Thuiswerk-apps alleen doordeweeks populair

Lees verder...
(advertentie)
Afgelaste evenementen
Uitgegeven op 31-03-2020 om 00:44  |  link  |  bewaar  |  print

Alle evenementen zijn tot 1 juni afgelast

• De Pinksterkermis in 't Veld is afgelast.
• De geplande Dodenherdenking op 4 mei op Wieringen zal niet door kunnen gaan.
• Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad van Hollands Kroon zijn tot 1 juni afgelast.
• Alle activiteiten van Wonen Plus Welzijn, waaronder Doet & Ontmoet, vervallen tot 1 juni.
Het Vikingschip in Den Oever is tot 1 juni alleen 's morgens open voor het publiek van Starlet.
De Cultuurschuur in Wieringerwerf is tot 1 juni alleen 's morgens open voor het publiek van Starlet.
• Gesloten Starlet priklocaties: Veerburg, Anna Paulowna - Huisartspraktijk Breezand - Parkzicht, Hippolytushoef - Molenweid, Wieringerwaard
Inloophuis Medemblik is tot 1 juni gesloten.
• De gele kledingbakken van de Rotaryclub Wieringerland zijn tijdelijk gesloten

• De Belbus Noordkop hanteert een beperkte dienstverlening, zolang als nodig is.
Alleen ritten naar medische zorg worden uitgevoerd.
De planning heeft de boekingssite (www.belbusboeken.nl) op zwart gezet.
De klant is nu genoodzaakt telefonisch te reserveren.
De planning kan dan uitleggen wat voorlopig wel en wat niet kan.
De consequentie is dat (bijna) alle avondritten en de ritten in het weekeinde geannuleerd worden.


Dodenherdenking op Wieringen afgelast

Lees verder...
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Verkeerd bezorgd - UPDATE
Uitgegeven op 30-03-2020 om 21:01  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Vanavond werd de reclame in de container bij het dorpshuis aangetroffen.De bezorger mag het ophalen, want aan 1 exemplaar heeft het dorpshuis genoeg. Het ligt klaar!

De reclame is inmiddels opgehaald, maar of het ook bezorgd is?
(advertentie)
100 Woorden
Uitgegeven op 30-03-2020 om 19:40  |  link  |  bewaar  |  print

WESTERLAND - 100 Woorden door Bart Lankester.

Blog burgemeester Rian van Dam. Hoe gaat het eigenlijk met u?
Uitgegeven op 30-03-2020 om 18:51  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Blog burgemeester Rian van Dam. Hoe gaat het eigenlijk met u?

Maart 2020
Eigenlijk wil ik heel graag weten hoe het met u allen gaat in deze bijzondere tijd. Hoe vergaat het uw naasten en familie? Houdt u het thuis nog een beetje gezellig tijdens het schoolwerk? Hoe komt u als ondernemer deze moeilijke tijd door? Houden we met elkaar perspectief op de goede tijden ook al weten we niet hoe lang dit allemaal gaat duren. Ook ik houd mij aan de regels, werk thuis, blijf zoveel mogelijk binnen. Digitaal blijf ik verbonden, maar toch: de wereld om je heen wordt dan een beetje kleiner.

Impact
Het aantal besmettingen en overlijdens neemt helaas ook in onze gemeente toe. Ik leef mee met de nabestaanden en ook met de ernstig zieken, hun familie en vrienden. Het is heel verdrietig om je naaste te verliezen. En nu is het helemaal intens omdat je geen afscheid kan nemen; de patiënt kan ook niet getroost en bijgestaan worden. Een vriendin werkt al heel lang in de ziekenhuiszorg en vertelt dat dit aspect ontzettend veel impact heeft op de familie en ook op de verpleging. Juist deze verhalen achter de patiënten en deze omstandigheden maken het extra zwaar. Alle mensen in de zorg: heel veel sterkte en ook van mij een hart onder de riem en een dikke vette pluim. Jullie verdienen het echt! Wij kunnen helpen door ons goed aan de afspraken te houden. En ook: zie om naar elkaar en help je medemens.

Heel veel mensen hebben het zwaar in deze tijd. De ondernemers die getroffen worden door het wegvallen van werk, het moeten thuisblijven. De horeca, de detailhandel, contactberoepen, de bloemenhandel, de reis- en recreatiebranche en alle anderen; dit komt hard aan. De overheid doet er van alles aan om te helpen, hopende dat dit voldoende is om straks weer verder te kunnen. Blijf je lokale ondernemers zoveel mogelijk steunen. Zij zijn belangrijk voor ons, ook na de corona-crisis, en daarom moeten we nu belangrijk zijn voor hen.

Spontane hulp
Ik zie heel veel goede en inspiratievolle initiatieven voorbij komen. Er komt ook weer nieuw ondernemerschap boven drijven. Ook ideeën en initiatieven hoe mensen elkaar kunnen helpen. Er staat heel wat spontane hulp op onze site. Andere ideeën kun je bijvoorbeeld vinden via #1,5meterafstand……. Kijk er eens op en deel je eigen ideeën. Dat helpt echt.
Het allerbelangrijkst is dat we ons goed aan de afgesproken maatregelen houden. Dat doen we in Hollands Kroon heel goed. Daar ben ik heel trots op en u verdient daarvoor een dikke pluim. Blijf volhouden, ook al is het niet voor iedereen makkelijk. Hoe snel is het straatbeeld door Corona veranderd. Het is nog maar 3 weken geleden dat we wellicht ietwat moesten lachen over het niet meer handen schudden. Nu zie je mensen met een grote boog om elkaar heen lopen, men houdt afstand in de supermarkt, en kijkt eerst door het raam hoeveel mensen er in een winkel staan en gaat dan pas zelf naar binnen.

Juffen en meesters
Ik heb het nog niet zo direct gehoord, maar ik neem aan dat de waardering voor juffen en meesters in deze tijd exponentieel toeneemt. Ik leef mee met alle ouders die nu thuis hun kinderen moeten begeleiden in het schoolwerk. Om mij heen hoor ik dat dit voor de meeste vaders en moeders een behoorlijke opgave is. Ik kan mij daar overigens van alles bij voorstellen; ik kan mijn eigen kinderen in bijvoorbeeld hun pubertijd nog goed voor de geest halen: beslist een opgave om het nog een beetje gezellig te houden in huis. Papa’s en mama’s: heel veel succes, houd vol en bedenk: er komt weer een einde aan.
Houd afstand en houd vol, zie naar elkaar om en help elkaar, we spreken elkaar!


Burgemeester Rian van Dam werkt ook vanuit haar huis.

Rian van Dam
Burgemeester Hollands Kroon
(advertentie)
Garnalenvissers voelen gevolgen noodsituatie Covid-19 crisiis
Uitgegeven op 30-03-2020 om 18:51  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER – DE NOORD - Hollandse garnalenvloot ligt stil. Er mag tot 6 april niet meer worden uitgevaren. Oorzaken zijn de geringe verkoop van garnalen door sluiting van horecabedrijven in binnen- en buitenland, laat de visafslag Hollands Noorden weten. Bovendien ligt het pellen in Marokko vrijwel stil als gevolg van de noodtoestand.


De vissers gebruiken de tijd nu om de boel op te knappen en hopen op betere tijden. (Fotografie Henk-Jan Wittink/SAMSUNG telefoon)

De maatregel om tijdelijk niet uit te varen is een extra klap voor de garnalenvissers na het eerdere visverbod. De haven van Den Oever ligt op dit moment vol schepen. Een zucht van garnalenvisser Jelle van den Burg van de WR212: “We ontkomen er niet aan.”
Volgens Gerard Kranendonk van de WR12 is het een verstandig besluit: “Toch is het beter nu, dan dat we de pakhuizen volstouwen en de prijzen nog verder dalen. Dan liggen we volgend jaar helemaal plat.”
Lees verder...
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Tommie vindt mensen erg spannend
Uitgegeven op 30-03-2020 om 14:05  |  link  |  bewaar  |  print

DEN HELDER - Tommie is een knappe wit zwarte kater, keurig gecastreerd, met geboortedatum: 01-01-2009. Samen met Miesje (al geplaatst) in het asiel gekomen wegens verdrietige omstandigheden van de eigenaar. De katten woonden wel in één huis maar hebben niet echt een connectie, daarom is apart plaatsen geen probleem.

Contact met mensen, Tommie vindt het allemaal erg spannend. Op een rustige manier mag je hem voorzichtig aaien maar hij blaast er wel bij om aan te geven dat je het zeker niet moet overdrijven. In de informatie staat ook vermeld dat het een vrij schuw katje is en dat hij graag buiten is. Dat veel buiten zijn kan ook komen omdat hij zich thuis wat ongemakkelijk voelde. Hoe dan ook, Tommie heeft tijd nodig om te wennen, zich veilig te voelen en vriendschap te sluiten. Tot die tijd is er van buiten spelen nog even geen sprake om vermissing te voorkomen.

Net als bij Miesje had ook het gebitje van Tommie wat zorg nodig. Hij is daarvoor bij de dierenarts geweest en alles is weer schoon en fris. Hoewel de informatie beperkingen kent waren er ook hondjes in huis aanwezig. Of hij dat echt leuk vond? We wagen het te betwijfelen maar eerlijk gezegd kunnen we daar weinig over zeggen. Hij is een open kattenbak gewend, zonder overkapping en al helemaal zonder klepje. Vanzelfsprekend keurig geënt, gechipt en behandeld tegen in- en uitwendig ongedierte. Zijn vacht is herstellende en komt langzaam in goede conditie.
Belangstellend? Bel of mail gerust voor een afspraak met Dierentehuis 't Schuthok, Tommie wacht op u!
(advertentie)
Slagerij Ottens
Ouderen en minder validen toch in beweging met tips Team Sportservice
Uitgegeven op 30-03-2020 om 13:18  |  link  |  bewaar  |  print

NOORDKOP - We zijn in Nederland in een onwerkelijke situatie beland, waarin we fysiek contact tot een minimum moeten beperken. Dat betekent dat we sterk worden beperkt in onze beweegmogelijkheden. En dat terwijl het juist zo belangrijk is voor ouderen en mensen die wat minder valide zijn, om te blijven bewegen. Bewegingsconsulent Marloes Snip weet daar alles van.Het is wetenschappelijk bewezen dat er bepaalde stoffen in ons lichaam worden aangemaakt als we goed blijven bewegen. Marloes Snip: “Daardoor gaan we beter in ons vel zitten. Daarnaast stimuleert beweging onze hersenen, wat weer zorgt voor een goede mentale gezondheid. In deze tijden belangrijker dan ooit.”

Leuk en laagdrempelig programma
Voor mensen die thuis één of meer fitnesstoestellen hebben, is bewegen niet zo’n probleem. Maar wie niet over deze mogelijkheden beschikt, heeft het al wat moeilijker om leuke manieren te bedenken om te blijven bewegen. Daarom heeft Team Sportservice ‘Thuis in beweging voor ouderen’ ontworpen. Leuk en laagdrempelig.

Met spullen in huis aan de slag
Marloes Snip is een van de makers van het programma: “We geven ideeën en tips over hoe mensen meubilair en andere voorwerpen creatief kunnen inzetten voor allerlei oefeningen. We hebben een heel veelzijdig programma waarin we meerdere niveaus aanbieden zodat iedereen mee kan doen.”

Nog makkelijker dankzij video’s
Zo is er een speciaal aanbod voor mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rollator. “We proberen waar mogelijk alle oefeningen te verduidelijken met video-instructies. Dat maakt het nog inzichtelijker voor de deelnemers.”

Zorg ook voor gezonde voeding
Naast bewegen is verantwoord eten en drinken van groot belang. Dat zorgt er namelijk ook voor dat je lekker in je vel zit. ”In het programma ‘Thuis in beweging voor ouderen’ besteden wij daarom aandacht aan gezonde voeding en slimme keuzes die iedereen daarin kan maken.”

‘Thuis in beweging voor ouderen’ is te zien op het YouTube-kanaal van Team Sportservice: https://www.youtube.com/channel/UCbr90JOwjYHFdOqk3gG2IWw
(advertentie)
Garnalenvissers willen de regie
Uitgegeven op 29-03-2020 om 19:02  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Garnalenvissers hebben de Stichting Fishery Facts opgericht, kortweg: STIFF. Directe aanleiding tot de oprichting van STIFF is de suggestieve publicatie van de NOS vorige maand over het aantal visuren van garnalenkotters in Natura 2000-wateren en de reactie van het ministerie daarop. Vissers van zuid tot noord kwamen in reactie daarop bij elkaar in Zoutkamp.

"We dreigen onze plek en onze rechten kwijt te raken. Om het voortbestaan van onze garnalenvisserijbedrijven te garanderen en te behouden waar we recht op hebben, willen en moeten wij ons hier tegen verweren. Wij leven al generaties lang in harmonie met de zee en dat willen we in de toekomst blijven doen", aldus de initiatiefnemers in een schrijven aan collega's.

"Het doel van Stichting Fishery Facts is om de garnalenvisserij te vertegenwoordigen op alle vlakken waar dat nodig is. We willen door middel van Stichting Fishery Facts de regie over de garnalenvisserij in eigen hand houden en niet meer afhankelijk zijn van de bestaande organisaties die meerdere visserijen vertegenwoordigen. Met Stichting Fishery Facts en met alle garnalenvissers als achterban, willen we een serieuze gesprekspartner worden aan de tafel waar de beslissingen worden genomen met betrekking tot de garnalenvisserij. Ook willen we alle leugens en onwaarheden die verteld worden, bestrijden en halve waarheden aanvullen. Om die doelen te bereiken, gaat Stichting Fishery Facts gebruik maken van onder meer advocaten en wetenschappers."

Lees verder op www.visserijnieuws.nl.
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Schepelingen in quarantaine op Wieringen
Uitgegeven op 29-03-2020 om 14:16  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Besmettelijke ziektes indammen. Dat was ook vroeger de aanpak. Reizigers moesten bij twijfel eerst in quarantaine. Op Wieringen werd daar een speciaal kamp voor ingericht.

Quarantaine, op Wieringen wisten ze er alles van. Zoals we in de huidige tijden van het coronavirus ondervinden, kan het nodig zijn besmettelijk zieken te isoleren. Een van de plekken die lange tijd hiervoor gediend heeft, is het uiterst westelijke puntje van Wieringen dat toen nog een eiland was.

De Quarantaineweg op Wieringen grenst aan de Waddenzee. Op oude kaarten staat duidelijk aangegeven dat niet ver van Balgzand ongeveer 10 ha van het eiland was afgebakend. Hier was in 1806 (de Franse tijd) een kampement opgetrokken om zieke en besmette schepelingen op te vangen. Op deze wijze wilden de autoriteiten voorkomen dat binnenkomende schepelingen allerlei besmettelijke ziekten het land in zouden brengen.


Eenzaam aan de Quarantaineweg staat een Rijkspeilschaalgebouw uit 1919

'De pesthuizen' werden de ziekenbarakken door de eilanders wel genoemd. De barakken kwamen goed van pas in tijden dat in Europa cholera heerste. Op het terrein stonden, behalve de gebouwen om zieken onder te brengen, woningen voor de geneesheer, de intendant en de pakhuismeester.

'Strenge visitatie'
In de jaren van de VOC, ver voor 1806 toen een hoekje van Wieringen als quarantaineplek werd ingericht, was dit eiland al de plek waar schepen heen moesten om een tijdje te blijven liggen, voordat ze door mochten zeilen naar Amsterdam of Enkhuizen. In de tussentijd konden de deskundigen controleren of er geen besmettelijke ziektegevallen aan boord waren.


Kaart van een gedeelte van het eiland Wieringen, 1838. Rechts op de tekening is de quarantaine inrichting aangegeven - Collectie Rijkswaterstaat, Noord-Hollands Archief

Mocht er in Europa een besmettelijke ziekte heersen dan gold het quarantainereglement. Dat betekende dat binnenkomende schepen die uit verdachte streken kwamen, eerst koers moesten zetten naar speciale quarantaineplaatsen, zoals bij Wieringen. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1831. Schepelingen waren, zoals de kranten toen meldden, 'aan eene strenge visitatie en een observatie quarantaine van 10 dagen onderworpen'. Daar viel niet mee te marchanderen, want een kapitein die uit Riga en Hamburg naar Amsterdam was komen varen, werd 'onder bewaking van eenige kanonneerbooten naar Wieringen teruggezonden'.

Driemaster met landverhuizers
Een schrijnend tafereel moet zich in oktober 1853 hebben afgespeeld op de Amerikaanse driemaster Michaël Angelo. Dat schip was met zo'n driehonderd Duitse landverhuizers aan boord op weg naar Amerika. In Willemsoord bleek echter dat er cholera heerste onder de emigranten, waarop de minister van Marine terstond het bevel gaf door te varen naar Wieringen.
De minister stuurde ook officieren van gezondheid van de marine daarheen. En natuurlijk geneesmiddelen en andere noodzakelijke spullen. Voordat het schip naar Wieringen kon vertrekken, berichtten de dagbladen destijds, waren al zestien mensen overleden. Bij aankomst telde men nog eens zes doden.

Lees verder op Oneindig Noord-Holland.
(advertentie)
Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
Uitgegeven op 29-03-2020 om 13:05  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - (Advertentie) De aanbiedingen en nieuwsberichten van en over onze adverteerders staan vanaf nu gebundeld in één artikel. Dagelijks wordt dit bericht aangepast. Dit artikel is voor onze adverteerders een extra gratis mogelijkheid om acties en aanbiedingen onder de aandacht te brengen de aanbiedingen worden afgewisseld van plaats in beeld gebracht. Voor onze 'vaste' adverteerders is plaatsing in dit artikel gratis. Berichten hier geplaatst verdwijnen na een week onder "lees verder" en de nieuwste worden bovenaan geplaatst. Maximaal 1 bericht per twee weken mogelijk. Klik ook op lees verder om deze informatie te lezen.Particulieren opgelet!

Adrie Engel, Boekhouder MBA, vult uw belastingaangifte in.

Bel voor een afspraak bij u thuis.

Tel.nr. 0227-593358
STUDIO CRÈME DE LA CRÈME

UW SLAGER OTTENS


IEDERE WEEK EEN MEAL DEAL.

Heerlijke huisgemaakte complete maaltijden,
het gemak dient de mens!BOERENKARBONADE 700 GRAM € 4,49
GELDERSE SCHIJVEN 400 GRAM € 2,99
KIPDIJFILET 2 X 4 STUKS € 5,00
RIBKARBONADE 700 GRAM € 4,49
GEHAKTSTAVEN 400 GRAM € 2,99
SCHARREL KIPSCHNITSZELS 5 STUKS € 2,99
HAASKARBONADE 700 GRAM € 4.49
GEHAKTBALLEN 400 GRAM € 2,99

OVENGEBAKKEN HAM 100 GRAM € 1,99
POLDER KIPROLLADE 100 GRAM € 1,99

Aanbiedingen geldig zondag 29 tot en met zaterdag 4 april.


PRAXIS


Bekijk onze folder op KLIK HIER voor de acties en meer informatie bij PRAXISRL-WHEELS

NIEUW bij RLWheels!!!
Vanaf deze week starten wij met iets nieuws... het ARTIKEL VAN DE WEEK!
Iedere week een ander artikel met een super korting!
De korting is de hele week geldig, ook als we het artikel voor u moeten bestellen. Maar op=op! Kijk op onze Facebook pagina!


C.I.V. DEN OEVERWeer nieuw binnen
Dassy wind/waterdichte (Werk) Jassen
€ 89.95 maat M-3XL

Haventerrein 3, 1779 GS Den Oever
Tel. 0227-512705, e-mail: winkel@civ.nl
Website: www.civ.nlLees verder...
(advertentie)
Wie zijn het? Foto van het weekend
Uitgegeven op 28-03-2020 om 01:54  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - 'Foto van het Weekend!'

Tijdens de Corona-crisis worden mensen vindingrijk om tijdens de thuisisolatie manieren te vinden om interactief contact te houden met elkaar.


Zo worden er op het Internet veel oude foto's met elkaar gedeeld.


Paul Jan Kaan, hier de ober op de foto, plaatste deze. Onze vraag, wie zitten hier aan tafel? Uiteraard gaat ook hier een worst naar de winnaar/of iemand die het weet. Stuur jouw reactie naar de redactie.

De eerste tips waren fout.
UPDATE! Ander meisje, het is niet Anneke, maar Annette.
Ik wil reageren op de foto van het weekend, dit is een foto van het 40 jarig huwelijksfeest van m’n oma en opa Cees en Toos Doves, het meisje op de foto dat ben ik, Annette Lont.bRechts op de foto naast Paul Jan kaan is een broer van m’n oma Anton Hoogesteger.

Het coronavirus in het kort


- Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
- Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
- Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
- Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
- Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Overleden, mevrouw Baijs - Verblauw
Uitgegeven op 28-03-2020 om 00:04  |  link  |  bewaar  |  printKlik hier om naar de pagina In Memoriam te gaan
(advertentie)
Historisch verhaal De visser
Uitgegeven op 27-03-2020 om 20:37  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De geschiedenis is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor schrijvers. Onlangs heeft uitgeverij Historische Verhalen een kort verhaal van Ben Post in de nieuwste verhalenbundel opgenomen. Zijn verhaal De Visser gaat over een Wieringer visser die een sarcofaag opvist uit de Zuiderzee.

Een verhaal gebaseerd op historische feiten en met een vleugje mystiek. De nieuwe verhalenbundel van Historische Verhalen staat vol met vertellingen die gebaseerd zijn op historische feiten. De auteurs voegen altijd een menselijk aspect toe. Zo ontmoet je unieke personages uit ons verleden en lees je over strubbelingen en successen, angsten en liefdes, hoogmoed en de onvermijdelijke val.

Ben Post (55) heeft al enkele verhalen op zijn naam staan waaronder het boek Haaksgronden. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de kop van Noord-Holland, zie ook zijn website www.scriben.nl.

Zie ook www.historischeverhalen.nl.
(advertentie)
Wat is een refurbished iPhone en wat zijn de voordelen?
Uitgegeven op 27-03-2020 om 19:46  |  link  |  bewaar  |  print

We leven in een samenleving waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Iedereen wil wel een handje mee helpen aan een beter milieu. Duurzaam leven kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door de fiets te pakken naar je werk in plaats van de auto, laad je elektronische apparaten minder vaak op of stap over op groene stroom. Een andere manier om duurzamer te leven is het aanschaffen van een iPhone refurbished. In dit artikel zullen we verder in gaan op wat precies een refurbished iPhone is en wat de vele voordelen zijn van het hebben van een refurbished iPhone.

De refurbished iPhone
Het woord 'refurbished' is de Engelse term voor het woord 'gereviseerd'. Gereviseerd betekent letterlijk opgeknapt. Dit houdt in dat gebruikte iPhones die teruggebracht zijn naar de winkel of fabriek worden opgekocht door gespecialiseerde bedrijven waarna de iPhones uitgebreid worden gecontroleerd op meer dan 50 punten. Tijdens de controle wordt er door specialisten gekeken naar eventuele defecte onderdelen. Deze defecte onderdelen worden vervangen door nieuwe, kwalitatief goede onderdelen. Na het vervangen van defecte onderdelen wordt de iPhone weer volledig gecontroleerd voordat deze iPhones voor de verkoop ter beschikking worden gesteld. Je kunt aan het einde van het proces spreken over refurbished iPhones.

Een flink prijsverschil
Het grootste voordeel van het kopen van een refurbished iPhone is het grote prijsverschil. Het prijsverschil kan zelfs oplopen tot 50%! Als voorbeeld nemen we de iPhone Xr. Een nieuwe iPhone Xr uit de winkel kost al gauw € 719 terwijl een gereviseerde iPhone Xr al te verkrijgen is voor een bedrag van € 539. Je bespaart dus eenvoudig € 180 op een toestel. Het geld wat je bespaart kun je weer uitgeven aan andere dingen of sparen voor uitgaven in de toekomst.Beter voor het milieu
Doordat je een refurbished iPhone aanschaft help je een handje mee aan een beter milieu. Je verlengt de levensduur van een gereviseerde iPhone met twee jaar en geeft het toestel een tweede leven. Met het aanschaffen van een refurbished iPhone schaarse grondstoffen bespaard door er geen nieuwe iPhone meer geproduceerd te worden.

Een lange garantietermijn
Een ander groot voordeel van een refurbished iPhone is de lange garantietermijn. Bij een nieuwe iPhone van Apple krijg je vaak maar een jaar garantie. Wil je langer garantie hebben? Dan dien je die erbij te kopen. Bij een refurbished iPhone krijg je bij bijna alle aanbieders wel twee jaar garantie. Doordat het toestel uitgebreid is gecontroleerd op meer dan 50 punten en defecte onderdelen zijn vervangen, staan de aanbieders volledig achter hun product. Lees altijd wel even de garantievoorwaarden door van een bedrijf. Hierin wordt namelijk verteld welke onderdelen wel en niet onder de garantie vallen.
Nog steeds niet tevreden met je aankoop? Je hebt als consument het recht om je toestel 14 dagen na aankoop te retourneren. Bij veel bedrijven kan de bedenktijd zelfs oplopen tot 30 dagen. Check dit daarom even goed.
Nu je op de hoogte bent van wat een refurbished iPhone is en wat de grootste voordelen zijn, is het aan jou om de overweging te maken om voor een refurbished iPhone te gaan of niet.
(advertentie)
Zorgen over op komst zijnde verhuizing Noorderlicht bewoners naar Molenweid
Uitgegeven op 27-03-2020 om 19:44  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Het zal bekend zijn dat het Noorderlicht in Hippolytushoef gesloopt zal worden om plaats te maken voor een nieuw zorgcentrum. Een aantal bewoners zal om deze reden tijdelijk verhuizen naar Molenweid in Wieringerwaard.

Onlangs kwam naar buiten dat Molenweid ook als locatie wordt voorgesteld om Corona (Covid-19) patiënten op te vangen binnen de gemeente. Lilian Peters, Groen Links, maakt zich hier terecht zorgen over hoe dit zal uitpakken en uitgevoerd. Om deze redenen heeft zij namens haar fractie vragen opgesteld en verzonden naar het college van Hollands Kroon.

Hier leest u de vragen, de antwoorden zullen z.s.m. worden geplaatst.

Op donderdag 26 maart j.l. heeft de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen de bewoners van verzorgingshuis Noorderlicht te Hippolytushoef per brief op de hoogte gesteld van hun besluit om een vleugel van de Samenlocatie Molenweid in Wieringerwaard per direct in te richten als covid-units voor coronapatiënten die medische en verpleegkundige zorg nodig hebben.
Lees verder...
(advertentie)
Microsoft steunt initiatieven in de strijd tegen het Corona-virus
Uitgegeven op 27-03-2020 om 19:36  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Bericht ingezonden door Hollands Kroonse Uitdaging.Ellen Huijbers, bestuurslid van de Hollands Kroonse Uitdaging, is ook voting member van het DCAB van Microsoft Middenmeer. Dat is de commissie die gaat over de fondsen van dit bedrijf.
Zij deelde op Facebook de volgende vraag: 'Namens Microsoft Middenmeer mogen wij een aantal initiatieven financieel steunen die zich inzetten in de strijd tegen Corona. Ken jij initiatieven in de regio die een goed plan hebben en hier mee geholpen zouden zijn? Laat het me weten!'

Lees meer...
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Marie Vroone en Kees de Boer 1930 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...
Buienradar: