Onafhankelijk Wittink vergadert
Uitgegeven op 27-10-2016 om 00:52  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Op donderdag 10 november belegt (LADA lid) Henk-Jan Wittink een bijeenkomst over de koers van zijn nieuwe fractie. Werken voor wat er leeft bij bewoners moet beter op de rails gezet worden.

Participatie en betrokkenheid kan alleen gaan werken als bewoners zich gehoord en serieus genomen voelen. Dat kan en moet beter. Daarover moeten ook onbevangen kritische geluiden naar voren gebracht kunnen worden. Dat ligt moeilijk in coalitieverband, zo is gebleken. Recente voorbeelden: de plek van het vuurtorentje, grondprijzen, Karin Bloemen, onvoldoende transparantie bij aanbestedingen en accommodatiebeleid.

De eenmansfractie zal prioriteiten moeten stellen. Daarover zal het gesprek moeten gaan. Ook de ontwikkeling tot een volwaardige lokale partij, voorlopig Onafhankelijk Hollands Kroon genoemd, zal stapsgewijs besproken worden: De communicatie met de burger, aanspreekpunten in de kernen, nieuwe vormen van directe democratie. Meer vertrouwen in burgers. Het is dringend nodig. Betrokken burgers wordt opgeroepen om een bijdrage te leveren. Rob Ravensteijn is bereid gevonden deze bijeenkomst voor te zitten.
10 november 20.00 uur Nieuwstraat 26 Hippolytushoef. (graag even aanmelden: henkjanwittink@gmail.com)
(advertentie)
Wiebelige brgroting Hollands Kroon 2017
Uitgegeven op 27-10-2016 om 00:48  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Ingezonden bericht namens Kees Zwaan.
(Redactie: De inhoud van een ingezonden bericht is ter verantwoording van de inzender dezes)
Iedereen heeft een bepaald budget. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Wethouder Meskers maakte een plan voor 2017, waarbij hij aangaf wat er gaat gebeuren in dat jaar en hoeveel het ongeveer gaat kosten. In zijn begroting staan allerlei geschatte bedragen die na verloop van tijd anders kunnen uitpakken. Een begroting opstellen is een beetje ‘natte vinger werk’. Meskers noemde daarbij de kosten van het sociaal domein een ‘risico’.

Lees verder...
(advertentie)
Reactie van oud Wieringer Sam Kooy op verspreking burgemeester Jaap Nawijn
Uitgegeven op 27-10-2016 om 00:34  |  link  |  bewaar  |  print

TEXEL - Ingezonden bericht van oud Wieringer Sam Kooy
(Redactie: De inhoud van een ingezonden bericht is ter verantwoording van de inzender dezes)


Beste redactie:

In de Telegraaf van heden (op internet) verscheen een artikel over een zeer beledigende uitlating van burgemeester Nawijn van Hollandskroon tijdens de raadsvergadering op dinsdag 25 oktober j.l. . Dit in de richting van de fam Lombaard die verwikkeld is in een al lang durend geschil met de buren over een weg die tussen hen loopt. De gemeente schijnt daar partij in te zijn. Hij heeft letterlijk het volgende gezegd: "Kijk eens, daar zitten de heer en mevrouw heel zuur. Op de tribune. Lombaard. Dat zijn van die zure gekken. Laat ze aanspreken of mij aanspreken, of ....". Hij heeft hiermee duidelijk aangegeven hoe deze heer denkt over mensen, de inwoners van Hollands Kroon. Pure schoffering waarbij van welke verontschuldiging dan ook, geen sprake meer kan zijn. Deze man past, na zijn problemen in Heemskerk, eveneens niet in het hemd van burgemeester van Hollandskroon. Blijft slechts één conclusie; Oprotten en nooit meer terug. Zal de rust in HK waarschijnlijk doen wederkeren.

Vriendelijke groet,
Sam Kooy
(advertentie)
Bocado mediterrane delicatessen
Burgemeester Jaap Nawijn in de fout
Uitgegeven op 26-10-2016 om 18:28  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Burgemeester Jaap Nawijn liet zich gisteravond na afloop van de raadsvergadering laatdunkend uit over de familie Lombaard in de kwestie Planetenlaan. Hij was zich er niet van bewust, dat de microfoon nog open stond. De burgemeester heeft inmiddels excuses voor zijn uitspraak aangeboden.

Gisteravond werd de uitlating van burgemeester Nawijn al op Social Media gedeeld; zie www.demeerpeen.nl.


Middels onderstaand Memo heeft hij zijn excuses aangeboden aan betrokkenen en de gemeenteraad.

(advertentie)
Gemeenteraad akkoord met begroting 2017
Uitgegeven op 26-10-2016 om 18:15  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De gemeenteraad is met een overgrote meerderheid akkoord gegaan met de begroting voor 2017. De teneur van de begroting is dat Hollands Kroon een financieel gezonde gemeente is. Er is wat ruimte voor extra dingen, maar de behoudende lijn is verder wel op zijn plaats.

Wethouder Theo Meskers: ,,Het college is blij dat we deze begroting aan de raad kunnen presenteren. We hebben een solide financiële positie en de lasten voor onze inwoners blijven vrijwel gelijk. Hoewel we ons in 2017 geen grote nieuwe investeringen kunnen veroorloven is er wel extra geld voor het beheer van de kernen en de aanplant van bomen.’’
De totale omvang van de begroting is bijna € 100 miljoen. Hiervan wordt bijna € 35 miljoen uitgegeven in het sociaal domein (inclusief sport en onderwijs). Voor de leefomgeving is er ruim € 21 miljoen beschikbaar. Aan economische ontwikkeling wordt circa € 6 miljoen uitgegeven. Het resterende bedrag is bestemd voor personeelskosten, gebouwen en ICT.

Nieuwe activiteiten
Door slimmer te werken en extra inkomsten is er wat ruimte voor nieuwe activiteiten. Zo is het extra bedrag van ruim € 300.000 van dit jaar, voor Openbare Ruimte en Kernbeheer, ook in 2017 beschikbaar. Daarmee kunnen meer initiatieven vanuit de inwoners voor zelfbeheer worden gehonoreerd. Ook kunnen er extra bomen worden geplant. Gecombineerd met de nieuwe aanbesteding voor het beheer van het openbaar groen moet dat voor een extra impuls zorgen.
In het Sociaal Domein gaat Incluzio steeds meer zorgtaken
uitvoeren. De eerste geluiden over de samenwerking zijn meer dan bemoedigend. Er komen positieve reacties vanuit de inwoners en Incluzio heeft zich snel geworteld in de samenleving in Hollands Kroon. Vooral de menselijke maat waarmee Incluzio te werk gaat, wordt gewaardeerd.

Behoudende lijn
Niettemin kiest de gemeente voor een voorzichtige, behoudende lijn. En daar zijn belangrijke redenen voor. Wethouder Theo Meskers: ,,Er zijn wat onzekere factoren die er voor zorgen dat we voor een sobere lijn kiezen. Op deze manier zijn we bijvoorbeeld voorbereid op tegenvallers in het Sociaal Domein. Daarnaast weten we ook niet wat landelijk de koers gaat worden na de Tweede Kamerverkiezingen in maart.’’
Voor inwoners is in één overzichtelijke samenvatting te zien hoe de begroting van Hollands Kroon er uit ziet.
(advertentie)
De installateur die u nooit in de kou laat staan...
Meeste nachtelijke inbraken tussen drie en vier uur
Uitgegeven op 26-10-2016 om 17:59  |  link  |  bewaar  |  print

De piek van nachtelijke inbraken ligt tussen 3:00 en 4:00 uur. Dit blijkt uit een analyse van SmartAlarm.nl, op basis van politiecijfers. Gemiddeld wordt er 71 keer per nacht melding gemaakt van een woning- of bedrijfsinbraak.

Bijna 22% van alle nachtelijke inbraakmeldingen komt tussen drie en vier uur ‘s nachts bij de politie binnen. Tussen 5:00 en 6:00 is het juist het rustigst. Naast tijdgebonden verschillen kwamen ook andere opvallende feiten naar boven.Meeste inbraakmeldingen op zaterdagen in december
Op zaterdagen komen de meeste inbraakmeldingen binnen bij de politie. Woensdag is daarentegen aanzienlijk rustiger. Op woensdag wordt er namelijk 13% minder vaak melding gedaan van inbraak dan op zaterdag.

Met gemiddeld 22.000 meldingen is december de drukste maand voor inbrekers. Ook andere donkere maanden zijn populair, want januari en november staan respectievelijk op de tweede en derde plek. Tijdens de wintermaanden gaan inbrekers eerder op pad dan in de zomer. In de maanden juni en september wordt het minst vaak melding gedaan van inbraak.

Lees verder...
(advertentie)
Slim Spanned Bosbeheer (door Peter C. Meijer)
Uitgegeven op 26-10-2016 om 12:31  |  link  |  bewaar  |  print

Reactie van een lezer

Het was groot nieuws de afgelopen dagen. Staats (?) Bosbeheer wil nieuwe natuur in Nederland. Een prachtig plan dat een gebied oplevert zo groot als de Veluwe. Het mag ook wat kosten iets meer dan twee miljard euro. Maar waar moet het geld vandaan komen?

Een kaartje van Nederland met de plekken waar de nieuwe bossen dienen te komen, bracht mij op een idee. Wie in het gebied boven het Noordzeekanaal kijkt, ziet alleen het Robbenoord- en Dijkgatbos liggen. Er is al een plan voor 5 windmolens in het Robbenoordbos. Dit vind ik kleinschalig denken.
SBB er moeten enkele miljarden verdiend worden. Denk groot en maak van het stukje bos in de kop van de provincie één groot windmolenpark. Ongetwijfeld zijn er stukken grond die ook benut kunnen worden om zonnepanelen op te zetten.
Zo dragen wij Hollands Kroners bij aan de klimaatdoelstelling. Daarmee kunnen wij de zeespiegelstijging even buiten de gemeentegrenzen houden.
Is het jammer dat er zo’n groot stuk bos verdwijnt? Natuurlijk kijkt uw briefschrijver met veel nostalgie naar dit mooie bos met zijn grote biodiversiteit.
Maar ja, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen en meer bosgebieden in andere delen van ons land met daarbij bijvoorbeeld bungalowparken, zorgt er voor ons voor dat er keuzemogelijkheden bijkomen voor een ontspannen weekend of een leuke midweek.
‘Out of the box’ denken heet dit in managementtaal. Dat wordt gewaardeerd en levert voldoende geld op voor het plan.
Mochten er door deze suggestie gedachten ontstaan om mij te eren, dan valt hierover met mij te spreken.

Peter C. Meijer, erelid Natuurvereniging Wierhaven.
Mossel16 1775JB Middenmeer.
(advertentie)
Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
Uitgegeven op 26-10-2016 om 01:11  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Gezond maar vooral lekker nieuws van de ZeeVerse Vismarkt.

Afgelopen zaterdag was er veel vraag naar de heerlijke zilte mosselen, waardoor
ze snel uitverkocht waren, té snel eigenlijk. Uiteraard betreuren wij het dat u
mogelijk voor niets naar Den Oever bent gekomen.
Het blijft voor ons altijd moeilijk om in te schatten hoe groot de belangstelling is
voor de aanbieding, vandaar dat we u ook de mogelijkheid bieden om van tevoren
te bestellen. Maakt u hier alstublieft gebruik van, dat is voor ons prettig maar ook
zeker voor u! U hoeft niet te betalen via de webshop, u rekent af op het moment
van afhalen!

Lees verder...
(advertentie)
Slagerij Ottens
Wereldwinkel Wieringen viert Fair trade week met Fair fashion event
Uitgegeven op 25-10-2016 om 15:10  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Van 29 oktober tot en met 5 november is er weer de Fair trade week. Tijdens de gehele week wordt landelijk, d.m.v. radiocommercials en de HAH folder, aandacht besteed aan fair trade. De Wereldwinkel in Hippolytushoef heeft tijdens deze week op maandag 31 oktober een Fair fashion event georganiseerd in samenwerking met Sari uit Broek in Langedijk.


Sari fair fashion is het adres voor duurzame kleding en accessoires gemaakt met respect voor mens en milieu. Goede werkomstandigheden zijn in de kledingbranche eerder uitzondering dan regel. Bij Sari kopen ze uitsluitend kleding in van gecontroleerde producenten. De kleding wordt o.a. gemaakt in Bangladesh en India. Kleding gemaakt van duurzaam geteelde katoen, zijde, hennep en brandnetel maken onderdeel uit van de collectie. De productie is veelal handmatig, de zijden shawls worden met de hand beschilderd en de afbeeldingen op de stoffen met stempels en batik technieken vervaardigd. De stoffen worden handmatig geweven waarbij de vrouwen circa 4 uur per dag de spoelen opwinden en de mannen de weefgetouwen bedienen. Daarnaast zijn er diverse mannelijke en vrouwelijke kleermakers aan de gang.

Tijdens het Fair fashion event wordt een presentatie gegeven over de kleding en de accessoires waarna een modeshow, met modellen van de Wereldwinkel, volgt.
Het event vindt op maandag 31 oktober plaats in het dorpshuis aan de Kerkhofsteeg in Hippolytushoef. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. De toegang is gratis evenals het eerste kopje koffie of thee.
Zie ook www.wieringen.wereldwinkels.nl.
(advertentie)
Wonen Plus Welzijn zoekt een telefonist(e)
Uitgegeven op 25-10-2016 om 14:57  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Wonen Plus Welzijn zoekt voor het servicepunt Wieringen een enthousiaste vrijwillige telefonist(e). De telefonist(e) is ’s morgens werkzaam van 9:00 -12:00 uur. In overleg zullen we kijken wanneer u ingezet wilt worden. Het servicepunt is gevestigd aan Parkzicht 11, 1777 BC te Hippolytushoef en maakt onderdeel uit van Parkzicht.

De taken van een telefoniste zijn o.a. de binnengekomen hulpvragen noteren en verduidelijken, vragen verwerken op de computer, contact opnemen met de vrijwilligers en hen inschakelen, klanten die binnenkomen te woord staan etc. Het is een afwisselende taak en het contact met mensen staat voorop! Uiteraard wordt u voldoende ingewerkt.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op tussen 9:00-12:00 uur met Wonen Plus Welzijn 0227-591570. Wij staan u graag te woord.
(advertentie)
Dierenspeciaalzaak, Hengel en Ruitersport
Bloemennis organiseert workshops en meer nieuwtjes en weetjes
Uitgegeven op 24-10-2016 om 21:53  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - De Bloemennis, het kleinste winkeltje in Hollands Kroon, timmert lekker aan de weg. Inmiddels een bekend gezicht op het Kekplein waar iedere week veel Wieringers en andere Hollands Kroners een bezoekje brengen om met een vers boeket of een kado/plant in pot weer huiswaarts gaan.


Silvia Mentz en Esther van der Schaaf in en voor hun knusse handeltje op het Kerkplein.

Vanaf 1 mei werkt Esther samen met Silvia Mentz uit Wieringerwerf, moeder van drie kinderen (11, 8 en 6), al 20 jaar werkzaam in de bloemsierkunst. En bij allebei ligt de prioriteit uiteraard bij het gezin. Samen hebben zij besloten om onze uiteenlopende nowhow te bundelen in de Bloemennis. De bloemenwinkel is geopend op vrijdag en zaterdag. Dit neemt niet weg dat u op de andere dagen niet terecht kunt bij de Bloemennis.

Lees verder...
(advertentie)
Topografische geschiedenis in beeld, leuke website
Uitgegeven op 24-10-2016 om 21:42  |  link  |  bewaar  |  print

WESTERLAND - Cees Wiebes tipte de redactie over het bestaan van deze website.


KLIK op de kaart...


(advertentie)
Het Stamineeke

(advertentie)
Uw warme bakker!
Bah, poep op de stoep
Uitgegeven op 24-10-2016 om 17:50  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - De bewoners van de Dubbelde Skeer en omstreken zijn het zat.


Poep op de stoep en in het gras waar de kinderen spelen. Het uitlaatgebied is slechts een paar honderd meter verderop...

(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Budgetcursus
Uitgegeven op 24-10-2016 om 14:39  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Wilt u slimmer met uw geld omgaan en meer geld overhouden? Beter budgetteren, weten waar u recht op heeft of beginnende schulden aanpakken? Kom dan naar de gratis cursus waar u tips and tricks krijgt van het wijkteam over uw budget.

De cursus start op dinsdag 15 november en wordt in totaal 5 keer gegeven op dinsdagavonden van 19:00 tot 21:30 aan de Rijdersstraat 86, 1735 GE ’t Veld (Dorpsontmoetingsplek-DOP). Aanmelden kan via: aanmelden@wijkteam-hollandskroon.nl of via 0224 - 210 300 (Sociaal Telefoon Team).

De cursus wordt gegeven door de consulenten schulddienstverlening van de gemeente. Wij helpen onze inwoners met het beheren van hun financiën of schulden. Dat klinkt zwaar, maar wij zijn er zeker ook voor de kleinste financiële problemen, zoals een maand huur- of hypotheekachterstand of hulp bij het opstellen van een begroting. Het doel is dat u zelf de grip op uw financiën heeft.
(advertentie)
Spike zoekt iemand met genoeg tijd
Uitgegeven op 24-10-2016 om 14:28  |  link  |  bewaar  |  print

DEN HELDER - Spike is een leuke, lieve, ietwat lompe hond, een gecastreerde reu met geboortedatum: 01-05-2015. Volgens de informatie is het een kruising Bulldog, Sharpei, Herder en Golden Retriever. U begrijpt, wegens ruimtegebrek staat hij vermeld als ‘kruising groot’. Reden van afstand: te weinig tijd waardoor Spike best veel alleen moest zijn, geen ideale situatie voor zo’n jonge hond.

Hij is al eventjes in het asiel maar had de eerste weken echt nodig om te wennen. Alles was reuze spannend en hoewel het stukken beter gaat, is dat zeker nog te zien. Ook tijdens de gedragstest, altijd een spannend moment, zijn sommige onderdelen zo spannend dat hij gromblaffen in lage houding en neiging tot vlucht laat zien. Een pluspunt is dat Spike prima te motiveren is met een voertje, daarmee was de plots openklappende paraplu een stukje minder eng. De testpop bleef hij heel erg spannend vinden. Het lijkt tegenstrijdig, hij komt uit een kinderrijke omgeving. Een volwassen, stabiele leefomgeving gezocht dus. Nieuwe potentiële baasje(s) zullen even moeite moeten doen om zijn vertrouwen te winnen, gaat vrij snel bij de meeste mensen, daarna komt hij zo ongeveer op schoot. Nee, is geen handig idee, daarvoor is Spike iets te groot maar dat ziet hij zelf heel anders. Zijn drukke gedrag komt deels door zijn jonge leeftijd, hij moet nog in volwassenheid groeien, en deels door zijn onzekerheid. De basiscommando’s zijn min of meer bekend, het zou geen kwaad kunnen om nog een paar lesjes te gaan volgen bij een goede hondenschool, gewoon om de puntjes op de i te zetten en samen bezig te zijn.

Andere honden vindt hij geweldig, hij heeft samen gewoond met een andere grote hond, heel veel spelen dus ruimtetechnisch niet altijd handig, wel gezellig. Tijdens het spelen neemt de opwinding soms de overhand wat zich uit in rijgedrag. Een playdate met Grandy is om die reden alleen met sturend toezicht haalbaar. Komt Spike een hond tegen die hem niet ziet zitten, draait hij zich netjes om en gaat iets anders doen. Het is een energieke hond, veel beweging nodig. Lekker samen op stap, leuke spelletjes bal-apport en weer thuis lekker eten waarna het tijd voor een tukkie is. Spike samen met katten is geen goed idee, hij jaagt ze met grote vaart alle kanten op.

Bezoek wordt blaffend begroet, bij bekende mensen opspringen en groot enthousiasme, bij onbekende mensen ook wel een beetje terughoudend. Positief leiding geven en leren dat 4 pootjes op de grond en rust in het kontje meer oplevert dan druk gedoe, (hard) corrigeren, daar gaat niemand gelukkig van worden. Een poosje alleen thuis is geen probleem, is dan wel een bench gewend. In een nieuwe woonomgeving rustig opbouwen om onnodige stress en paniek te voorkomen. Hadden we al gezegd dat Spike een leukerd is? Oké, er zijn een paar aandachtspuntjes maar hij is de moeite meer dan waard! Kom kennismaken; graag op afspraak met Dierentehuis ‘t Schuthok; u bent welkom!
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Stoommachinemuseum Medemblik nostalgisch verlicht
Uitgegeven op 23-10-2016 om 17:02  |  link  |  bewaar  |  print

MEDEMBLIK - Het succesvolle museumseizoen van het Nederlands Stoommachinemuseum eindigt komend weekeinde. Het museum is vrijdag- en zaterdagavond nostalgisch verlicht met o.a. olielampen en waxinelichtjes.

Op vrijdag is het museum pas vanaf 19:00 uur open. Dit door asfalteringswerkzaamheden in de nabijheid van het museum. Op zaterdag is het museum open van 10:00 u. tot 22:00 u. (tussen 17:30 u. en 19:00 u. gesloten)Het museum bezit een grote collectie authentieke industriecultuur over stoomtechniek. Al meer dan 20 jaar is het een traditie van het museum om eind oktober een lichtjesavond te organiseren. E.e.a. roept een nostalgische sfeer op in en bij het oude stoomgemaal de Vier Noorder Koggen. Stokers en machinisten zijn binnen in de weer om de stoomketel onder druk te houden. Bijna alle stoommachines zijn beide avonden namelijk volop in bedrijf. Rondleiders geven informatie. Door de fraaie verlichting met o.a. oude olielampen zijn de machines fotogenieker dan ooit. Op het buitenterrein kunnen diverse stoommachines bekeken worden.

Gepiep en geknars

Lees verder...
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Museumspinnen
Uitgegeven op 23-10-2016 om 15:57  |  link  |  bewaar  |  print

STROE - In Wieringer Eilandmuseum Jan Lont worden in het winterseizoen, net als vorig jaar, vier bijeenkomsten georganiseerd, waarbij het verwerken van wol tot een draad centraal staat. De bijeenkomsten zijn op de zondagen 6 november, 8 januari, 5 maart en 9 april vanaf 13:00 uur.

Elke keer is er een ander thema. Aan bod komen: spinnen, twijnen, draad verwerken en verven. Het spinnen gaat met de handtol en het spinnewiel. Er zijn genoeg wielen aanwezig voor diegenen die mee willen doen, maar niet in het bezit zijn van zo'n toestel.
Vraag ook eens aan familie en kennissen wie nog een wiel op zolder heeft staan. Vaak is dat makkelijk weer gangbaar te maken. Ook voor die kleine aanpassingen kun je op de bovenstaande data in het museum terecht. Wel is opgave noodzakelijk.De prijs is 12 euro voor 4x, voorwaarde is een lidmaatschap van het museum, dat minimaal 17,50 euro kost. Men kan zich ter plaatse als lid opgeven voor 2017 en al meedoen in november. Zonder lidmaatschap zijn de kosten 32 euro.

Het gaat vooral om uitwisseling van ervaringen en natuurlijk gezelligheid!
Opgave bij Iris Hos 0227591820 of keesiris@gmail.com.

(advertentie)
Neem je Wierings Liefke mee op reis en win een prijs
Uitgegeven op 23-10-2016 om 13:08  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Actie bij Drank & Deining. Volgende week tijdens Halloween, daarna een langlopende actie voor als u op reis gaat.


Neem je Liefke mee op reis, maak een foto en maak kans op een prijs! De actievoorwoorden krijgt u bij aankoop van een Wierings Liefke. Wierings Liefke, het in eigen beheer gestookte recept van kruiden en specerijen, waarna een heerlijke likeur is ontstaan met een uniek karakter. Uitsluitend te koop in de winkel op het Kerkplein. Actie tijdens de Halloween markt, 2 flessen Wierings Liefke voor 25 Euro.
Lees verder...
(advertentie)
Magie van de molen
Uitgegeven op 23-10-2016 om 00:05  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER - Ontdek de magie van de molen en de reis van de graankorrel bij molen De Hoop aan de Hofstraat 57. De heksen en tovenaars staan klaar om alle tovertrucs van de molen uit te leggen. Kom komende dinsdag 25 of woensdag 26 oktober eens langs tussen 10:30 en 16:00 uur om dat te beleven.Op de Halloweenmarkt op vrijdag 28 oktober is Vereniging De Wieringer Molens ook present en biedt de heksen te koop aan. Natuurlijk kunt u ook bij de kraam terecht voor overheerlijke eigen gemalen molenmeel. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het onderhoud van de beide Wieringer Molens.
(advertentie)
Kitty Nooy te gast in de Wieringer boekhandel
Uitgegeven op 22-10-2016 om 23:00  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Het is augustus 1666 en Nederland zit midden in een oorlog met Engeland. Tot nu toe werden de slagen op zee uitgevochten, maar waar is Admiraal de Ruyter op het moment dat de Engelsen zich verscharen voor de Vlielandse kust?

Er volgt een ramp van enorme omvang. Een collectief vergeten ramp die nooit in onze schoolboeken terecht is gekomen.
Jan Houter en Anne Doedens haalden alle feiten over deze ramp boven water en kregen daarvoor de Terschellinger Lutineprijs.Op dinsdag 25 oktober, vanavond, komt Kitty Nooy naar Wieringen en vertelt ons over deze grootste maritieme ramp die zich ooit voor de kust van Nederland heeft afgespeeld.
Kitty Nooy studeerde Nederlands en schreef een aantal historische verhalen waarvan “De ramp van 1666” als eerste in boekvorm is verschenen. Het boek is geïllustreerd door de Terschellinger kunstenaar Frans Schot. Tijdens deze avond is het boek te koop voor € 12,50.

Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden via mail: info@dewieringerboekhandel.nl, telefonisch: 0227-595654 of tijdens een bezoek aan de winkel.
Kitty Nooy, lezing en signeren
Dinsdag 25 oktober, 19:00 uur
De Wieringer boekhandel, Kerkplein 27, Hippolytushoef
De toegang is gratis, graag aanmelden.

(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Toeval of niet?
Uitgegeven op 22-10-2016 om 22:14  |  link  |  bewaar  |  print

ASSEN - Joop Breed kwam een Otto 'look a like' tegen.


Hé redactie,

Ik liep deze week in Assen. In het centrum was iemand bezig met een trekker en aanhangwagen oud papier op te halen. Toen ik er voorbij was en mij omdraaide zag ik een ietwat gebogen man in een trui en op klompen in de trekker klimmen. FLITS! Ik zag een reïncarnatie van Otto! Wonderlijk.

Dag,

Joop
(advertentie)
Column: Overspoeld door Oostblokkers
Uitgegeven op 22-10-2016 om 20:52  |  link  |  bewaar  |  print


(door: Frank Ottens)

Fiets / loop je als postbode door jouw lommerrijke wijk (heel Westerland én De Haukes!), zie je dat er in de Dolven iets wordt gerenoveerd. Bouwsteigers all over the place.

Kozijnen, nieuwe dakgoten?

Lees verder...
(advertentie)
De Koning en Zoons kleuren de shirts van Succes 2
Uitgegeven op 22-10-2016 om 18:00  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Sinds dit seizoen speelt voetbalvereniging Succes in een eigen clubshirt. Deze shirts zijn in samenwerking met Hunter Teamsports ontwikkeld en worden voortaan door de hele vereniging gedragen.

De shirts zijn klassiek qua kleuren en design, maar vooruitstrevend in pasvorm en technische details. Het beste van twee tijden.Op bovenstaande foto van Bram Keppel ziet u het tweede elftal van de vereniging, dat vanaf dit seizoen gesponsord wordt door Schildersbedrijf S. De Koning en Zoons. Bekenden van de Hippolytushoever voetbalvereniging zullen de trotse gezichten van vader Simon en de zoons Stan en Stef zeker op deze foto herkennen. En als u ze niet van het voetbalveld kent, dan toch zeker van het keurige schilderwerk dat zij leveren. Mede dankzij deze mannen staat het tweede van Succes er weer gekleurd op.
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
Uitgegeven op 22-10-2016 om 16:36  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - (Advertentie) De aanbiedingen en nieuwsberichten van en over onze adverteerders staan vanaf nu gebundeld in één artikel. Dagelijks wordt dit bericht aangepast. Dit artikel is voor onze adverteerders een extra gratis mogelijkheid om acties en aanbiedingen onder de aandacht te brengen de aanbiedingen worden afgewisseld van plaats in beeld gebracht. Voor onze 'vaste' adverteerders is plaatsing in dit artikel gratis. Berichten hier geplaatst verdwijnen na een week onder "lees verder" en de nieuwste worden bovenaan geplaatst. Maximaal 1 bericht per twee weken mogelijk. Klik ook op lees verder om deze informatie te lezen.
VONDER MAKELAARDIJ
FORMIDO

SPEELGOED.... FORMIDO!

4 DOLLE DWAZE SPEELGOEDDAGEN 20% KORTING OP HET HELE SPEELGOEDASSORTIMENT INCLUSIEF BESTELLINGEN. Looptijd van woensdag 26 t/m zaterdag 29 oktober!C.I.V. DEN OEVERHaventerrein 3, 1779 GS Den OeverCOMMANDEUR BOUWONTWIKKELINGWij werken voor zowel particulieren als bedrijven en hebben een goed contact met diverse bouwbedrijven.

Geen project is te klein of te groot voor ons.

Neemt u eens een kijkje op onze website of Facebookpagina.

Natuurlijk kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.Ontwerp: Commandeur Bouwontwikkeling

André Commandeur
Commandeur Bouwontwikkeling
Oosterkwelweg 3,
1771 MH Wieringerwerf
Tel: 0227 60 06 60
info@commandeurbouwontwikkeling.nl
www.commandeurbouwontwikkeling.nlLees verder...
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Open dag bij Duikvereniging Zeus Faber in Wieringerwerf!
Uitgegeven op 22-10-2016 om 13:18  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Zodra Sint Maarten nadert worden we bij Duikvereniging Zeus Faber alweer een beetje zenuwachtig. Niet vanwege de lampionnen en het bijbehorende snoep, maar vanwege de jaarlijkse open dag.


Dit jaar op zondag 13 november vanaf 14.00 uur.
Lijkt het je leuk om eens een duikje te wagen, te kijken of de duiksport iets voor je is, of om gewoon eens baantjes te trekken of te snorkelen? Je bent van harte welkom!
Een team van ervaren duikers staat klaar om een proefduik met je te maken. We vragen een kleine vergoeding van 5 euro. Na afloop hebben we nog even ruimte om gezellig na te praten in ons sfeervolle clubhuis in zwembad de Terp, met iets drinken en wat lekkers!
Al het benodigde materiaal en de nodige informatie zijn deze dag natuurlijk aanwezig.
Nieuwsgierig geworden? Enthousiast?
Voor vragen of voor het opgeven voor de proefduik kun je mailen naar: dvzeusfaber@hotmail.com.
Let op! Plaatsen voor een proefduik zijn beperkt! Dus geef je snel op!
(advertentie)
Vijf generaties
Uitgegeven op 22-10-2016 om 09:52  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - De jongste is elf dagen oud, betovergrootmoeder Klara van der Heide-Veenstra is 86 jaar oud.


Hoewel het vaker voorkomt is het altijd weer een unieke gebeurtenis. Vijf generaties op een foto en dan allemaal van hetzelfde geslacht. Van oud naar jong, betovergrootmoeder Klara van der Heide-Veenstra, overgrootmoeder Klara van der Heide, grootmoeder Claudia Mink, moeder Kim Dulmus en de jongste telg Jaelin Dulmus.
(ADVERTENTIE)

(advertentie)
Veiligheid en verkeersveiligheid in de gemeente Hollands Kroon
Uitgegeven op 22-10-2016 om 05:11  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - (ingezonden bericht) Veiligheid is een verantwoordelijkheid voor iedereen; gemeente, politie maar ook bewoners spelen een belangrijke rol bij het bereiken van een veilig Hollands Kroon. Vooral preventief de veiligheid bevorderen via afspraken met de wijkagenten, het onderwijs, het jongerenwerk, ouders en bewoners.

Het accent moet op preventie liggen. Maar wie zich herhaaldelijk schuldig maakt aan vandalisme en overlast moet hard worden aangepakt. Zoals het vernielen van de ruiten in de abri’s. Extra aandacht van de gemeente, politie en hulpverlening voor veelplegers is van groot belang. (bij ieder vergrijp direct oppakken). Het aantal wijkagenten dat we nu hebben behouden.

Lees verder...
(advertentie)
Halloween staat weer voor de deur
Uitgegeven op 21-10-2016 om 16:54  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Het is bijna weer zover.... Halloweenmarkt. Het centrum van Hippolytushoef zal vrijdag 28 oktober van 15:00 tot 21:00 uur weer volledig in de ban zijn van Halloween. Er zijn weer veel verschillende activiteiten georganiseerd door een fantastisch team van de Halloweencommissie en er is ook weer een gezellige grote markt.

Er zullen veel mensen komen genieten van dit evenement net als voorgaande jaren. In verband met de geringe parkeergelegenheid in het centrum van Hippolytushoef wordt iedere bezoeker gevraagd hier rekening mee te houden en indien mogelijk de auto thuis te laten. Als u wel met de auto komt houd u zich aan de parkeerregels i.v.m. de brandweer en ambulance, die overal vrije doorgang moeten hebben!Er zijn verschillende parkeergelegenheden vlakbij het centrum, o.a. achter het voormalig gemeentehuis, op het terrein van de Aldi en op de parkeerterreinen van Motoport en het terrein van het voormalige kartcentrum.
Probeer uw auto indien mogelijk buiten het centrum te parkeren.

Lees verder...
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
Slagerij Neidhofer
Occasions
Volkswagen Polo 1.4 Trendline
€ 6.950,-

Toyota Prius Wagon 7persoons aspiration
€ 15.450,-

Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Paasvee jaren zeventig - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...
Buienradar: