Gedeputeerde Staten blokkeren datacenter
Uitgegeven op 14-07-2021 om 18:57  |  link  |  bewaar  |  print

Provincie wil meer zekerheid over veilige verkeerssituatie Deelgebied B1

HOLLANDS KROON - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland geven een reactieve aanwijzing aan de gemeenteraad van Hollands Kroon op een aangenomen bestemmingsplan dat de bouw van een datacenter aan de westzijde van de A7 mogelijk maakt. Daarmee grijpen GS in op een besluit van de gemeenteraad.

Een reactieve aanwijzing houdt in dat een bestemmingsplan zoals aangenomen door de gemeenteraad deels of geheel buiten werking wordt gesteld, waardoor het geen doorgang kan vinden. Dit is een wettelijke bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het gevolg van deze reactieve aanwijzing is dat er geen datacenter kan worden gebouwd.Gedeputeerde Staten hechten eraan te herhalen dat de provincie niet tegen de komst van datacenters is. Steeds meer bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Daarmee is deze sector belangrijk voor de economie. Wel hebben Gedeputeerde Staten steeds duidelijk gemaakt aan de gemeente Hollands Kroon dat er grote zorgen leven over de verkeersontsluiting bij deelgebied B1 en over de randvoorwaarden.

De werkgroep Red de Wieringermeer voelt zich misleid door de coalitiepartijen bij de behandeling van het bestemmingsplan eind juni.
Meer informatie: Reactie van werkgroep Red de Wieringermeer.

Onvoldoende gevolg gegeven aan zienswijze provincie
Op 27 november 2020 zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Hollands Kroon een zienswijze op het bestemmingsplan 'Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1', dat voorziet in de bouw van een datacenter op het perceel B1/Venster aan de westzijde van de A7. Aan de bezwaren in deze zienswijze is naar de mening van de provincie onvoldoende gevolg gegeven in het aangenomen bestemmingsplan.

De gemeenteraad van Hollands Kroon nam bij vaststelling van het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijze een amendement aan over de verkeerssituatie.

Dit amendement biedt Gedeputeerde Staten onvoldoende zekerheid dat verkeer van en naar B1, zowel tijdens als na de bouw, uitsluitend via de noordzijde van Agriport rijdt. Die voorwaarde heeft de provincie gesteld omdat de zuidelijke ontsluiting, het kruispunt Agriport-N239, niet nog meer extra verkeer kan verwerken. De verkeersveiligheid is in het geding.

Daarbij hoort, naar de mening van Gedeputeerde Staten, de huidige situatie op dat kruispunt het uitgangspunt te zijn. Op dit punt grijpen Gedeputeerde Staten in op het bestemmingsplan.

Randvoorwaarden
Ook leven bij de provincie zorgen over de inpassing van de bouw van datacenters in het landschap vanwege de bovenregionale functie van datacenters, de netbelasting (energieverbruik) en het koelwaterverbruik.

Op deze punten schuift de gemeente de mogelijkheden door naar de uitvoeringsfase. De provincie vindt het belangrijk bij te dragen aan de ambities van klimaatakkoorden. Wij vinden dit doorschuiven erg mager en weinig ambitieus, maar constateren dat Hollands Kroon met hun reactie op de zienswijze heeft voldaan aan de motiveringsvereiste.

Strikt juridisch gezien ontbreekt voor de provincie op deze punten - ruimtelijke inpassing, energie en koelwater - de wettelijke grondslag om aanpassingen in het bestemmingsplan af te dwingen in een eventuele rechterlijke zitting. Daarom zien Gedeputeerde Staten af van een reactieve aanwijzing op deze punten in het bestemmingsplan.

Geen andere optie
Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: "Dit dossier speelt al een tijd. Gedeputeerde Staten en het college van B&W van Hollands Kroon hebben veel overlegd om tot een oplossing te komen. In deze overleggen hebben wij veelvuldig onze zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie, de ruimtelijke inpassing in het kader van de bovenregionale functie van datacenters in Deelgebied B1 en de kwesties netbelasting en gebruik van koelwater. Wij vinden het spijtig dat Hollands Kroon desondanks en ondanks zorgen die duidelijk ook leven in de samenleving volhardt in haar standpunten. Wij dienen een reactieve aanwijzing in die ingrijpt op het onderdeel verkeer."

Gemeenten hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een reactieve aanwijzing door een procedure bij de afdeling Bestuur van de Raad van State.

De reactieve aanwijzing wordt zeer binnenkort gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Actueel...
31-07-2021 Warme tulen populair
31-07-2021 Zomerkamp Zweefvliegcentrum Noordkop afgebroken
30-07-2021 Nieuwe column van Pink: Groene specht
30-07-2021 Zwembad De Rijd organiseert de zwem4daagse
29-07-2021 De Dolle Bonte Molen is officieel geopend
29-07-2021 Wieringer Kermis 2021
29-07-2021 4 redenen om over te stappen op ledverlichting
29-07-2021 Overleden mevrouw Gerda Woudenberg
29-07-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
29-07-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
29-07-2021 Gameday Hollands Kroon
29-07-2021 Kerknieuws
28-07-2021 Personeel gezocht
28-07-2021 Welke jurk past bij mijn figuur?
28-07-2021 Among Us komt tot leven in de gymzaal
28-07-2021 Overleden mevrouw Mostert-van der Veen
28-07-2021 Martien en Sima Lont 60 jaar getrouwd
28-07-2021 Opbouwen van de Kermis zoals dat hoort
27-07-2021 Waarom gebruiken steeds meer mensen een VPN?
27-07-2021 Herman fietst de wijde wereld rond
27-07-2021 Monument is weer te zien
27-07-2021 Overleden mevrouw Wiegman-van der Woude
27-07-2021 Brutale diefstal op schip Jan Rotgans, veel schade
27-07-2021 Ontwerpbestemmingsplannen Wieringerwerf ter inzage
26-07-2021 Dagbesteding Het Groene Huijs voorziet in een behoefte
26-07-2021 Brandy: een knappe kruintjescavia
25-07-2021 Weekend met veel progressie voor ZUWI HD-Racing coureur Rick Dunnik
24-07-2021 Rondje om, vakantie dicht bij huis
24-07-2021 Pink: Als het niet helemaal loopt zoals je wilt
23-07-2021 Beloning voor inleveren lege batterijen
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 Aspiration Automaat
€ 7.445,-

Renault Clio 1.2 5drs Authentique
€ 5.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Rijwielhersteller Evert van der Laan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...