Eén van de grootste rampenoefeningen in Den Oever
Uitgegeven op 16-09-2009 om 11:10  |  link  |  bewaar  |  print

DEN OEVER In Den Oever zijn de voorbereidingen voor één van de grootste rampenoefeningen van Nederland in volle gang.

Tijdens de oefening FloodEx, op 23 en 24 september, wordt gedaan alsof heel West-Nederland is overstroomd. Honderden hulpverleners uit binnen- en buitenland zetten een massale reddingsactie in gang. (Bron RTVNH)

Over FloodEx
Subtitel: Testen van internationale bijstand tijdens ergst denkbare overstroming
Noodzakelijk
Natuurrampen als overstromingen kennen geen grenzen en kunnen meerdere landen op hetzelfde moment treffen. Wanneer een dergelijk scenario werkelijkheid wordt is hulpverlening op Europees niveau noodzakelijk. Operationele voorbereiding en het oefenen van dergelijke scenario’s is daarom van groot belang. Grondig voorbereid zijn op een overstromingsramp is essentieel. De afgelopen jaren is hier in Nederland hard aan gewerkt en zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Het hebben van internationale partners die ons in geval van nood kunnen ondersteunen, is een geruststellende gedachte.

Om inzet optimaal te kunnen benutten is het van belang ook op internationaal gebied grondig voorbereid te zijn. Optimale internationale samenwerking wordt gerealiseerd op basis van nauwe samenwerkingsafspraken met de partners als ook door gezamenlijk daadwerkelijke praktijkervaringen op te doen. Het nauwkeurig oefenen van een ergst denkbare overstroming maakt het mogelijk om zowel operationele als strategische procedures te testen, en zo in geval van nood nog beter voorbereid te zijn.

Achtergrond
Een dergelijke ramp is niet gebaseerd op theorie, want in het verleden zijn verschillende gebieden binnen Europa getroffen. Een van de ergste overstromingen in de recente Europese geschiedenis vond plaats in 1953, in het Noordzeegebied. Op 31 januari 1953 zijn er meer dan 2100 mensen op het vaste land van België, Groot-Brittannië en Nederland door overstroming omgekomen. Op zee verloren deze dag ruim 200 mensen hun leven.

Scenario
De ontwikkeling van het scenario dat tijdens FloodEx gebruikt zal worden is gebaseerd op de ervaringen en input van het project EU Flood Command, de tragedie in 1953 en Ergst Denkbare Overstroming-gegevens. Het scenario gaat uit van een stormvloed in het Noordzeegebied. Het gehele Noordzeegebied wordt getroffen door een depressie met extreme windsnelheden. Vanwege de combinatie met het getij leidt dit tot extreem hoog water in Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Uiteindelijk zal het leiden tot overstromingen en windschade.

Command Post Exercise
Op 16 en 17 september zal de internationale Command Post Exercise plaatsvinden. Tijdens de CPX zal het proces voor het aanvragen van internationale bijstand getest worden. De aanvraag en verdeling van internationale bijstand vormt de basis van reddingsoperaties bij acute dreiging. De startsituatie van deze oefening is een acute dreiging van een overstroming die is voorafgegaan door een evacuatie door locale en nationale hulpdiensten. De grootte van het gebied maakt bijstand echter noodzakelijk. Besluitvorming en evacuatie wordt uitgewerkt in een “lead in” die leidt tot de startsituatie van de oefening.

Alle EU lidstaten zullen worden uitgenodigd om met hun ‘national contact point’ deel te nemen aan deze oefening. De oefening zelf geschiedt op nationaal niveau. Dit houdt in dat er voor deze oefening geen gebruik zal worden gemaakt van veldeenheden en alle deelnemers vanuit hun eigen crisiscentra zullen participeren.

Field Exercise (FE)
Van 22 tot en met 25 september zal de internationale Field Exercise plaatsvinden. Doel van de veldoefening is het testen van procedures bij een bijstandsaanvraag door Nederland aan de EU. Het Nederlandse handboek inkomende buitenlandse bijstand zal hiervoor worden gebruikt.

De oefening is gebaseerd op het Europese Community Civil Protection Mechanism, en heeft het algemene doel om bestaande procedures bij het alarmeren, mobiliseren en inzetten van internationale hulpdiensten na een ernstige overstroming, in de praktijk te trainen en te verbeteren. Tijdens de FE worden de in de CPX opgestelde toezeggingen voor bijstand daadwerkelijk uitgevoerd. Hiervoor wordt een overstroming in Noord Holland gesimuleerd. De buitenlandse eenheden worden in combinatie met Nederlandse eenheden operationeel ingezet op verschillende locaties in Noord Holland Noord (het Amstelmeer, omgeving Wervershoof en het Alkmaardermeer). Aansturing ligt in handen van de crisisorganisatie Veiligheidheidsregio Noord Holland Noord.

Data
22 september: Aankomst buitenlandse bijstandsteams in Nederland. Verplaatsing naar gemeente Bergen (NH) waar het basiskamp zal worden ingericht.

23 en 24 september: De buitenlandse eenheden worden in combinatie met Nederlandse eenheden operationeel ingezet op verschillende locaties in Noord Holland Noord.

25 september: Vertrek buitenlandse bijstandsteams.

Oefendoelen
Testen van operationele en strategische procedures
Testen van EU bijstand en modules
Testen van alarmeringssystemen en evacuatiemaatregelen
Testen van de interventie van een EU-Coördinatie
Team en de inkomende buitenlandse bijstand (LEMA)
Verbeteren van operationele samenwerking
Vaststellen van gemeenschappelijke civiele beschermingssamenwerking
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris 1.6 VVTi Linea Sol
€ 5.895,-

Te koop Mitsubishi colt bouwjaar 2012
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Fam. Krikke - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...