Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 13-08-2009 om 09:54  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend. Vanaf dinsdag 1 september a.s. wordt een aanvang gemaakt met het upgraden van het MUZ Park aan de Gemeenelandsweg te Oosterland.

De firma Pronk te Westerland voert dit werk voor de gemeente Wieringen uit. In 1e instantie wordt er een hemelwaterriool aangelegd en wordt het hemelwater afgekoppeld. Deze werkzaamheden nemen circa twee maanden in beslag. De bewoners krijgen voor aanvang van de werkzaamheden een brief bezorgd, waarin de werkzaamheden en planning nader worden omschreven.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Wieringen: www.wieringen.nl, onder het kopje Werken in uitvoering en vervolgens Riolering MUZ-park.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 14 augustus 2009:
- het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel Noord-Gesterweg 39, 1779 EA te
Den Oever (lichte bouwaanvraag 2009-077).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 12 augustus 2009:
- het slopen van de woning en opstallen op het perceel Gemeenelandsweg 39, 1777 NP te Hippolytushoef (aanvraag sloopvergunning S2009-013).

C. Verleende bouwvergunning
verzonden 14 augustus 2009:
- het gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel Elft 92a, 1777 PB te
Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning tweede fase 2008-038b);
- het gedeeltelijk veranderen van de woning op het perceel Pennekrogtje 29, 1777 MH te
Hippolytushoef (reguliere bouwvergunning 2009-019);
- het legaliseren van het oprichten van een bijgebouw op het perceel Stroeërweg 4, 1777 ND
te Hippolytushoef (aanvraag reguliere bouwvergunning 2008-036);
- het veranderen / vergroten van de dakopbouw op het perceel Dijkstraat 20, 1779 CK te Den
Oever (reguliere bouwvergunning 2009-030);
- het legaliseren van het gedeeltelijk vernieuwen van de gevelbekleding, kozijnen en
dakbedekking op het perceel naast Oosterklief 5 (tegenover 26) (reguliere bouwvergunning
2009-002).

D. Ingetrokken bouwvergunning
verzonden 14 augustus 2009:
- het oprichten van een landhuis tussen Gemeenelandsweg 26 en 28 (reguliere
bouwvergunning 1e fase 2007-068a).

E. Verleende aanlegvergunning
verzonden 14 augustus 2009:
- legaliseren van het vervangen van de bestaande drainage en het onderhouden van het
perceel kadastraal bekend als Gemeente Wieringen, sectie I, nummer 1071 plaatselijk
bekend nabij de Noordburenweg.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder C, D en E genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen
6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

TER INZAGE O.G.V. MONUMENTENWET

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 17 augustus 2009 gedurende 6 weken een plan ter inzage, waarvoor vergunning op grond van de monumentenwet nodig is. Het betreft het volgende plan:
het plaatsen van voorzetglas voor de gebrandschilderde ramen van de doopsgezinde kerk op het perceel Vermaningsteeg 7, 1777 CN te Hippolytushoef.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit plan vergunning te verlenen zoals bedoeld in de monumentenwet. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
mevr. G. van Deutekom- de Lepper 0227-594381.

KAPVERGUNNING VERLEEND

Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben de volgende kapvergunningen verleend aan:

- M.P. Bakker voor het verwijderen van een naaldboom op het perceel Laan Bloys van Treslong 8 in Den Oever;
- D. van der Wardt voor het verwijderen van 1 esdoorn op het perceel Beatrixstraat 9 in Hippolytushoef;
- L. Wieringa voor het verwijderen van 1 wilg op het perceel Koningsweg 53 in Westerland;
- De gemeente Wieringen voor het verwijderen van
o 3 vleugelnoten tegenover het perceel Hofstraat 104 in Den Oever;
o 4 iepen op een perceel aan de noordzijde van de N99 ter hoogte van de Normerpolderweg/Koningsweg in Hippolytushoef;
o 1 eik tegenover Gemeenelandsweg 120 in Oosterland.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens ambtshalve kapvergunning te verlenen voor het kappen van 10 berken, 3 elzen en 1 goudiep rondom het speeltuintje de Kwekkertuin van Stichting Kinder-/Dierenvreugd te Westerland.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 28 augustus 2009 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

START WERKZAAMHEDEN UPGRADEN MUZ PARK

Vanaf dinsdag 1 september a.s. wordt een aanvang gemaakt met het upgraden van het MUZ Park aan de Gemeenelandsweg te Oosterland.

De firma Pronk te Westerland voert dit werk voor de gemeente Wieringen uit. In 1e instantie wordt er een hemelwaterriool aangelegd en wordt het hemelwater afgekoppeld. Deze werkzaamheden nemen circa twee maanden in beslag.
De bewoners krijgen voor aanvang van de werkzaamheden een brief bezorgd, waarin de werkzaamheden en planning nader worden omschreven.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Wieringen: www.wieringen.nl, onder het kopje Werken in uitvoering en vervolgens Riolering MUZ-park.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. T. Berger; bereikbaar op tberger@wieringen.nl en telefonisch via doorkiesnummer 594355.

SUBSIDIE VOOR VRIJWILLIGERS
Organisaties in de sport, zorg en welzijn kunnen bij de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen voor plannen om vrijwilligers aan te trekken of juist te behouden.
Activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, zijn bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over het belang van vrijwilligerswerk of het organiseren van een themamiddag om vrijwilligers op een specifiek vakgebied voor te lichten.
Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan sportorganisaties of zorginstellingen. Daarom wil de provincie graag helpen met subsidie voor de werving en het behoud van vrijwilligers bij dergelijke organisaties.
Regeling
Begin mei 2009 is de Uitvoeringsregeling Vrijwilligerswerk Noord-Holland opengesteld. Er is nog steeds geld beschikbaar voor werving en behoud van vrijwilligers bij instellingen voor sport, zorg en welzijn. Per organisatie kan maximaal € 1.500,-- worden aangevraagd. Aanvragen kunnen tot 30 september 2009 worden ingediend. De aanvragen worden beoordeeld in volgorde van ontvangst. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl/thema/nieuws/actueel.
Hippolytushoef, 14 augustus 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, Burgemeester


(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Actueel...
27-10-2021 Uitslagen
27-10-2021 Halloweenmarkt 29 oktober 2021
27-10-2021 Pap, ik zit krap... kun je even helpen?
27-10-2021 Dankbetuiging mevrouw De Haan-Kossen
26-10-2021 Knipscheer orgel wordt gedemonteerd
26-10-2021 Vakantie Callantsoog groeit in populariteit: lekker dichtbij huis!
26-10-2021 SHK wil dat Cultuurweg in Middenmeer weer open gaat voor fietsers en wandelaars
26-10-2021 Laatste windmolen Arianepark afgebouwd
26-10-2021 Verder van Wieringen, dichter bij wereldfaam: Donyell Malen
26-10-2021 Op stap in Hollands Kroon
26-10-2021 Exposities en musea
26-10-2021 Werkzaamheden Kindcentrum 'Op de Elft'
26-10-2021 Schaatsplank Training in Westerland
26-10-2021 Vereniging Afsluitdijk stopt, geld naar verenigingen
26-10-2021 Cees Florussen en Julian Dijkstra zelfstandig aan de slag met F&D Installaties
25-10-2021 Winkelmadepark: een bijzondere documentaire
25-10-2021 Opbrengst collecte dierenbescherming
25-10-2021 Griezelschool
25-10-2021 Romeo: een prachtig lief kereltje
25-10-2021 Wieringer Activiteitenvereniging trapt af met Bingo en Soos
25-10-2021 Programma
24-10-2021 All round timmerman gezocht
24-10-2021 Wiron wint eilandderby
24-10-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
24-10-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
23-10-2021 Collectanten gezocht Alzheimer Collecteweek
23-10-2021 Vierduizend starts op de Noordkop
23-10-2021 Halloween kleding passen voor de vrijwilligers in De Kasteleen
23-10-2021 Gas besparen-tips
23-10-2021 Wereldlichtjesdag
(advertentie)
Poll:
De groenteboer hoort op:
Het Kerkplein
Het Hoekje
Aldi parkeerterrein
  
Occasions
Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 8.750,-

Nissan Note 1.4 Life
€ 7.945,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Bouw mulo aan de Parklaan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...