Vuurwerk bij opening nieuwe reeks raadsvergaderingen
Uitgegeven op 18-09-2008 om 22:08  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - De Gemeenteraad is terug van vakantie. De eerste van de nieuwe serie was gelijk erg druk bezocht. Het college en de raadsleden trakteerden de aanwezigen dan ook op vuurwerk.

bijzonder veel bezoekers tijdens eerste vergadering nieuwe raadjaar
Zon vijftig bezoekers waren op de eerste raadsvergadering afgekomen. Een bijzonder hoog aantal, de burgemeester was zichtbaar blij met de grote opkomst. Deze hoge opkomst kwam voornamelijk door het gegeven dat de bestemmingplannen Oosterland en Westerland ter tafel kwamen. Voor aanvang van de vergadering hadden zich zo'n tien insprekers zichzelf aangemeld.
Het is overigens ongehoord hoe de raadsleden om zijn gegaan met de vaststelling van de bestemmingplannen. En van de insprekers, Bert Lont, verliet bijzonder emotioneel aangedaan de vergadering nadat bleek dat de al tijden aan hem toegezegde opties op zijn gronden rigoureus van tafel werden geveegd. Dit, terwijl op een andere lokatie jarenlange illegale bouw wordt toegestaan. Als volksvertegenwoordigers zo met de burgers omgaan, is het maar goed dat er gesproken wordt over een fusie. Het vertrouwen in deze mensen ebt dan ook meer en meer weg. De lieden in de raad hebben zeker niet door dat juist zij het hoogste orgaan binnen de Gemeente Wieringen vormen. Vaak wordt er uitgehaald naar het college, onterecht, deze mensen voeren alleen het beleid uit dat door de dertien leden van de raad is vastgesteld. Nee... de edelachtbare aanwezigen maken liever mopjes over kikkers die uit de kruiwagen springen en blauwe reigers die daar achteraan gaan.
dirk boersen voorziet geen toekomst voor zijn bedrijf
Daar waar er normaal vijf minuten ter beschikking staan, waren dat er donderdag drie per spreker. Al de sprekers vroegen aandacht voor de ontwerp bestemmingplannen. Gn der insprekers kon leven met deze plannen. Dirk Boersen had grote moeite met het feit dat zijn bedrijf, dat al decennia lang aan de Akkerweg gevestigd is, in de toekomst zeer beperkt wordt in de mogelijkheden. Een verkoop is dan al bijna onbespreekbaar. Toen de raadsleden het woord mochten voeren nam de heer Van Berkum afstand van de plannen zoals deze in gezamenlijkheid waren ontworpen. Dit schoot geheel in het verkeerde keelgat bij burgemeester Van Kampen. De burgemeester trok dan ook bijzonder fel van leer tegen de heer Van Berkum. Zij verzocht Jan van Berkum meerdere keren om zijn bewoordingen terug te nemen.
een bijzonder boze burgemeester van kampen
Jan van Berkum bleef er echter rustig onder, maar de boodschap kwam wel aan. De sprekers die hierna aan de beurt kwamen moesten het met dit gegeven doen en hiermee rekening houden in hun bewoordingen. De bezoekers op de tribune verliezen door dit soort acties echter steeds meer hun vertrouwen. Wat niet hoort te gebeuren, gebeurde, er klonk op een moment zelfs luid commentaar vanuit het publiek.
Voorafgaand aan de vergadering kreeg vertrekkend raadslid Martin Scholten een boeket aangeboden in verband met de benoeming in zijn nieuwe functie. Martin Scholten vertelde de aanwezigen wat zijn nieuwe functie inhoudt.
scholten verteld over nieuwe baan
Tijdens de vergadering werd een mogelijke fusie besproken. De gehele raad staat unaniem achter de mogelijkheden om, middels een conferentie, te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Wel met de intentie om tot een grote krachtige gemeente te komen die landelijk en zelfs mondiaal herkenbaar moet zijn. Dit betekend dat de zelfstandige gemeente Wieringen binnenkort niet meer is, maar Wieringen zal zeker niet verdwijnen. Gezien het verloop van de vergadering is dat maar beter ook. De raadsleden en het college worstelden nogal met de bestemmingsplannen. Het publiek en vooral de belanghebbenden zijn zeker niet gerustgesteld na deze eerste vergadering. Kenmerkend in dit verband is het gegeven dat de heer Brouwer namens WR 05 in het begin van de vergaderingen een tweetal keren door de voorzitter werd gecorrigeerd en later leek het er op dat hij binnen de fractie een geheel eigen standpunt innam betreffende een mogelijke fusie. Martin Scholten corrigeerde deze zet vakkundig, de fractievoorzitter zat hier werkloos tussen in. In november neemt Scholten afscheid, hij zal straks node gemist worden bij WR 05.
De vergadering liep door tot ver na middernacht. Om 00.45 uur werd de vergadering nog geschorst. Wethouder Kooistra heeft deze vergadering overleefd, hij lag nog even stevig onder vuur.
(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Dit jaar geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Goed idee. Geen lawaai, stank en rotzooi op straat.
Slecht idee. Dan wordt alles illegaal, dus veel meer gevaar en leed
Maakt mij niets uit.
Veilig en verantwoord legaal vuurwerk kan toch prima.
  
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Te koop Fiat 500 1.0 twin air pop 2014
€ 6.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kaartje tijdens inhuldiging 1980 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...