Ingezonden bericht namens 'Red de Wieringermeer'
Uitgegeven op 07-02-2023 om 16:22  |  link  |  bewaar  |  print

(De inhoud van een ingezonden bericht is ter verantwoording van de inzender dezes)

Vraagtekens bij convenant 380 kV hoogspanningsleiding
Red de Wieringermeer zet grote vraagtekens bij de afsluiting van een convenant voor de aanleg van een 380 kV hoogspanningsleiding door gedeputeerde Stigter, minister Jetten en COO Abbenhuis van TenneT. De actiegroep vraagt zich af waarom deze drie partijen op dit moment per sé over zouden moeten gaan tot besluitvorming over de aanleg van zo’n bovengrondse hoogspanningsleiding van 50 kilometer dwars door het open landschap van Noord-Holland. Over besluiten in dit kader hebben de verschillende overheden, op initiatief van enkele ministeries, waaronder dat van Economische Zaken en Klimaat, in de zomer van 2022 afgesproken (‘Governance’ geheten), dat ze netjes met elkaar zullen overleggen.

De provincie leidt momenteel twee van dit soort overleggen, te weten de energievisie NH-Noord en het provinciale Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat, op basis waarvan projecten ter financiering in het rijksMIEK opgenomen kunnen worden.
Red de Wieringermeer vindt het afsluiten van een convenant tussen slechts 3 betrokken partijen over de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsleiding, midden in het proces van overleg over uitbreiding van het energienet een volstrekte schoffering van de andere partijen in het overleg en van de afspraken in de Governance, waarvoor het ministerie van EZK nota bene zelf in 2022 het initiatief heeft genomen.

Een dergelijke werkwijze bevordert het draagvlak voor de broodnodige energiestransitie op geen enkele wijze. Niet bij de burgers, noch bij de betrokken gemeenteraden en maatschappelijke organisaties.

Red de Wieringermeer zal de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Noord-Holland en betrokken gemeenteraden dan ook benaderen met de vraag of zij ervoor willen zorgen dat dit besluit van de drie bestuurders die het convenant hebben getekend, wordt terug gedraaid.

Red de Wieringermeer
Nadere informatie kunt u bellen met
Jan Meijles, 06-29143415
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
(advertentie)
Occasions
Kia Sorento 2.4 XTRa
€ 9.245,-

Te koop BMW 323 Ci Executive bouwjaar 2000
€ 6.500,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
1957 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...