SP stelt vragen: Wieringerrandmeer niet juist aanbesteed
Uitgegeven op 03-10-2007 om 22:25  |  link  |  bewaar  |  print

REGIO - In antwoorden op mondelinge vragen van de SP-fractie heeft de Noordhollandse gedeputeerde Hooijmaijers toegegeven dat de wijze van aanbesteden voor het project Wieringerrandmeer, een competitie in de vorm van een prijsvraag, niet in overeenstemming is met Europese aanbestedingsregels.

Hooijmaijers gaf tijdens de statenvergadering aan dat het gunnen van het project aan consortium Lago Wirense (Boskalis en Volker Wessels vastgoed), hoewel indertijd goedgekeurd door Provinciale Staten, in de toekomst mogelijk problemen oplevert bij het uitvoeren van grond- en waterbouwkundige werkzaamheden.

SP uitte ook kritiek op de beslotenheid waarin kort na de verkiezingen vertrouwelijk overleg heeft plaatsgevonden tussen leden van de grote coalitiepartijen, afgevaardigden van de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer en het projectbureau. In maart, april, mei en juni 2007 namen vertegenwoordigers van VVD, CDA en PvdA in Provinciale Staten op persoonlijke titel deel aan deze z.g.n. 'Niedorpsessies', zonder dat hierover werd teruggekoppeld in de statencommissie. De uitkomst hiervan, de Schorrenvariant, werd in juni gepresenteerd.

De SP vreest dat de Schorrenvariant zal leiden tot verkeersproblemen tussen Den Oever en Den Helder en dat het plan niet aansluit bij de woningbouwbehoefte op Wieringen. Verder verzet de SP zich tegen de aantasting van het bestaande landschap zonder dat de alternatieven voor een Wieringerrandmeer goed zijn onderzocht. Eerder bleek uit kritiek van de landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) en de Randstedelijke Rekenkamer dat andere mogelijkheden niet goed zijn meegenomen in de afweging.

De SP en bezorgde bewoners van Wieringen pleiten al langere tijd voor een referendum over de Schorrenvariant. In 2004 heeft het College van Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen aangegeven dat het Wieringerrandmeer in aanmerking zou kunnen komen voor een referendum volgens de regels van de provinciale referendumverordening.

Het rapport 'Grip op Grote Projecten' van de Randstedelijke Rekenkamer is aanstaande maandag (8 oktober, 14-16 uur, Hotel Van der Valk) in Haarlem onderwerp van bespreking in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV). Naar verwachting zal de gang van zaken rond het Wieringerrandmeer hier verder aan bod komen.

Agenda Commissie WVV (zie agenda 24 september, uitloopvergadering): klik hier.

Rapport Grip op Grote projecten: klik hier.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Nissan Note 1.4 Life
€ 7.945,-

Toyota C-HR 18 Hybrid Bi-Tone Plus
€ 21.945,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Ober Henk-Jan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...