Voorkeursgebieden huisvesting arbeidsmigranten
Uitgegeven op 22-06-2021 om 12:00  |  link  |  bewaar  |  print

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben onderzoek laten doen naar geschikte, permanente huisvestingslocaties (met minimaal 100 plekken) voor in totaal 3.000 buitenlandse werknemers. Dit heeft 14 voorkeursgebieden opgeleverd in de Kop van Noord-Holland. Die worden in een vervolgtraject met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en nabijgelegen bedrijven verder uitgewerkt.

De uitkomsten van het onderzoek en het vervolgtraject zijn op 16 juni gepresenteerd aan de betrokken raads- en Statenleden. Op korte termijn worden ook vertegenwoordigende organisaties, zoals dorps- en wijkraden die bij het onderzoek betrokken zijn, verder geïnformeerd.

Het gaat om 14 voorkeursgebieden verspreid over de drie gemeenten. De spreiding is van belang zodat de buitenlandse werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden.
Verder sluiten de gebieden aan op de bestaande bebouwing, zijn ze goed bereikbaar en bevinden ze zich buiten waardevolle natuurgebieden en landschappen. Ook sluiten zij aan op de voorkeurslocaties die uit een online enquête onder bewoners naar voren kwamen.

Voorkeurslocaties in Hollands Kroon:
• Breezand: Rondom dorp
• Anna Paulowna: Zuid/westzijde
• 't Veld: Noord/oostzijde
• Winkel: Zuidwest/zuidoostzijde
• Middenmeer: Zuid/oostzijde
• Wieringerwerf: Zuidwest/zuidoostzijde
• Slootdorp: Voormalig Joodsch werkdorp
• Agriport: Hele gebied


Overzichtskaart

Input voor het onderzoek is verder gehaald uit online gesprekken met vertegenwoordigers van bewoners (dorps- en wijkraden), bedrijven en huisvesters; bestaande en nieuwe initiatieven van ondernemers en een inhoudelijke analyse van adviesbureau Sweco.

Vervolgproces
Binnen de zoekgebieden zijn kansrijke locaties (plekken die geschikt zijn voor huisvesting) benoemd. Er is verder onderzoek nodig om in die gebieden de exacte locaties vast te stellen. Die uitwerking vindt in september/oktober plaats samen met dorps- en wijkraden, bedrijven in de buurt en inwoners.

Zo wordt de lokale kennis benut voor het bepalen van de juiste plekken. De provincie en de gemeenten vinden het belangrijk dat er in alle zoekgebieden een locatie komt. Maar waar precies is onderwerp van gesprek met de lokale bevolking.

Theo Meskers, wethouder economische zaken gemeente Hollands Kroon: "Met de uitkomsten van dit onderzoek zetten we stappen. Aan de hand van de zoekgebieden kunnen we op zoek naar exacte plekken, voor accommodaties met 100+ bedden. Deze accommodaties komen uiteraard niet in de plaats van bestaande of geplande ontwikkelingen. En dankzij het monitoren van micro-data hebben we goed zicht op hoe het aantal buitenlandse werknemers zich in de regio's ontwikkelt. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is aan huisvesting."

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen provincie Noord-Holland: "De provincie wil bij deze voorkeurszoekgebieden een actieve rol spelen in het tot ontwikkeling brengen van middelgrote/grootschalige huisvestinglocaties. Uiteraard afgestemd op de rol en positie van de gemeente. Voor alle gebieden geldt dat een zorgvuldig participatie-proces met (lokale) bewoners, ondernemers en hun vertegenwoordigers doorlopen dient te worden. Ook vanuit de Omgevingswet is dat noodzakelijk."

Gemeenten aan zet
Als de locaties exact bepaald zijn, nemen de gemeenten in principe het voortouw om daarvoor bestemmingsplannen te maken. Het gaat daarbij om maatwerk. Op verzoek van gemeenten kan de provincie hulp bieden en bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) maken.

Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3.000 logiesplekken te weinig in deze regio. Dit is een ongewenste situatie. Buitenlandse werknemers hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.

Onderzoek laat zien dat de vraag naar logiesplekken in de toekomst alleen maar toeneemt.
(advertentie)
Actueel...
31-07-2021 Warme tulen populair
31-07-2021 Zomerkamp Zweefvliegcentrum Noordkop afgebroken
30-07-2021 Nieuwe column van Pink: Groene specht
30-07-2021 Zwembad De Rijd organiseert de zwem4daagse
29-07-2021 De Dolle Bonte Molen is officieel geopend
29-07-2021 Wieringer Kermis 2021
29-07-2021 4 redenen om over te stappen op ledverlichting
29-07-2021 Overleden mevrouw Gerda Woudenberg
29-07-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
29-07-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
29-07-2021 Gameday Hollands Kroon
29-07-2021 Kerknieuws
28-07-2021 Personeel gezocht
28-07-2021 Welke jurk past bij mijn figuur?
28-07-2021 Among Us komt tot leven in de gymzaal
28-07-2021 Overleden mevrouw Mostert-van der Veen
28-07-2021 Martien en Sima Lont 60 jaar getrouwd
28-07-2021 Opbouwen van de Kermis zoals dat hoort
27-07-2021 Waarom gebruiken steeds meer mensen een VPN?
27-07-2021 Herman fietst de wijde wereld rond
27-07-2021 Monument is weer te zien
27-07-2021 Overleden mevrouw Wiegman-van der Woude
27-07-2021 Brutale diefstal op schip Jan Rotgans, veel schade
27-07-2021 Ontwerpbestemmingsplannen Wieringerwerf ter inzage
26-07-2021 Dagbesteding Het Groene Huijs voorziet in een behoefte
26-07-2021 Brandy: een knappe kruintjescavia
25-07-2021 Weekend met veel progressie voor ZUWI HD-Racing coureur Rick Dunnik
24-07-2021 Rondje om, vakantie dicht bij huis
24-07-2021 Pink: Als het niet helemaal loopt zoals je wilt
23-07-2021 Beloning voor inleveren lege batterijen
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Toyota Yaris 1.3 Aspiration Automaat
€ 7.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Reclame maken in vroeger jaren - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...