Raad HK mag bestemmingsplan gewoon afkeuren
Uitgegeven op 17-06-2021 om 12:19  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Prof. Dr. M.S. De Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, merkt op, dat een juridische onderbouwing van een afwijzing van een bestemmingsplan noodzakelijk is. Dat staat in een advies van hem aan de werkgroep Red de Wieringermeer. Die heeft hem er om gevraagd omdat B&W van Hollands Kroon in hun voorstel voor uitbreiding van Agriport met deelgebied B1, aangaf dat het moeilijk zou zijn om het voorstel op ruimtelijke gronden af te wijzen. De werkgroep was over mogelijke afwijzing in discussie met de betrokken wethouders van Hollands Kroon.

Volgens de bestuurlijk doorgewinterde hoogleraar mag de gemeenteraad van Hollands Kroon het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Agriport op B1 gewoon afkeuren. Daar hoeft de raad volgens hem geen uitgebreide ruimtelijke argumenten voor te gebruiken. "Waar het om gaat is dat de beleidsvrijheid van de gemeenteraad in dezen zeer groot is. Een argument dat er nog onvoldoende bekend is over landschappelijke aspecten, geluid, energieverbruik, waterverbruik, zoutlozing (...) en daarmee voor de gezondheid van de bevolking, omdat er geen plan-MER aan de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan ten grondslag ligt, is juridisch al een alleszins aanvaardbaar argument.
Juist omdat de gemeente geen MER wil laten opstellen, lijkt me dat een adequate optie
", aldus de hoogleraar.

Dit betekent dat de raad niet bang hoeft te zijn voor beroep tegen of claims van de enige mogelijke bezwaarmakende partij Agriport, als de raad het voorstel om genoemde redenen afwijst. B&W geeft namelijk aan dat het weliswaar moeilijk zal zijn een beroep gehonoreerd te krijgen, maar dat het niet onmogelijk is.
De gemeenteraad behandelt op dinsdag 29 juni de uitbreiding van Agriport A7 deelgebied B1.

Over de MER merkt De Vries verder op: "Wat ik zie is dat de gemeente een groot plan (voor 170 ha datacenters, wg) opdeelt in kleine plannen, om zo te voorkomen dat er een MER-plicht ontstaat (…). Daarmee miskent de gemeente dat zij rekening dient te houden met een cumulatie van projecten, zoals bedoeld in bijlage III van de MER-richtlijn. Ik verwijs naar een uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2013, die stelt dat als het duidelijk is dat deelplannen gezamenlijk cumulatieve effecten hebben er wel degelijk een MER aan een wijziging van het bestemmingsplan ten grondslag moet liggen en het ontbreken ervan tot vernietiging van het besluit leidt."
Hiermee is het argument van B&W dat het moeilijk zou zijn voor de raad om tegen het voorstel te kunnen stemmen volgens de werkgroep voldoende ontkracht en blijkt bovendien dat er wel degelijk eerst een plan- MER moet worden opgesteld, voordat de raad dit voorstel in behandeling mag nemen.
(advertentie)
Actueel...
31-07-2021 Warme tulen populair
31-07-2021 Zomerkamp Zweefvliegcentrum Noordkop afgebroken
30-07-2021 Nieuwe column van Pink: Groene specht
30-07-2021 Zwembad De Rijd organiseert de zwem4daagse
29-07-2021 De Dolle Bonte Molen is officieel geopend
29-07-2021 Wieringer Kermis 2021
29-07-2021 4 redenen om over te stappen op ledverlichting
29-07-2021 Overleden mevrouw Gerda Woudenberg
29-07-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
29-07-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
29-07-2021 Gameday Hollands Kroon
29-07-2021 Kerknieuws
28-07-2021 Personeel gezocht
28-07-2021 Welke jurk past bij mijn figuur?
28-07-2021 Among Us komt tot leven in de gymzaal
28-07-2021 Overleden mevrouw Mostert-van der Veen
28-07-2021 Martien en Sima Lont 60 jaar getrouwd
28-07-2021 Opbouwen van de Kermis zoals dat hoort
27-07-2021 Waarom gebruiken steeds meer mensen een VPN?
27-07-2021 Herman fietst de wijde wereld rond
27-07-2021 Monument is weer te zien
27-07-2021 Overleden mevrouw Wiegman-van der Woude
27-07-2021 Brutale diefstal op schip Jan Rotgans, veel schade
27-07-2021 Ontwerpbestemmingsplannen Wieringerwerf ter inzage
26-07-2021 Dagbesteding Het Groene Huijs voorziet in een behoefte
26-07-2021 Brandy: een knappe kruintjescavia
25-07-2021 Weekend met veel progressie voor ZUWI HD-Racing coureur Rick Dunnik
24-07-2021 Rondje om, vakantie dicht bij huis
24-07-2021 Pink: Als het niet helemaal loopt zoals je wilt
23-07-2021 Beloning voor inleveren lege batterijen
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Aspiration
€ 11.245,-

Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Cinema de Haan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...