Hoogheemraadschap kijkt trots terug op 2020
Uitgegeven op 14-05-2021 om 11:10  |  link  |  bewaar  |  print

Ondanks aanpassingen in crisisjaar ging werk toch 'gewoon' door

Het coronavirus en de maatregelen die de verspreiding moesten voorkomen, hebben veel impact gehad op de manier waarop Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar werk kon doen. Maar dat werk werd wel gedaan. Gezamenlijk werd zorg gedragen voor droge voeten, schoon, gezond en voldoende water in het beheergebied. En dat niet alleen; vrijwel al het werk dat in de planning stond, is uitgevoerd. Naast het reguliere werk, leverde HHNK een bijdrage aan de monitoring van het virus door bemonstering van rioolwaterzuiveringen.


Het werk buiten ging door, er werd zelfs 3km extra aan boezemkade verbeterd

Virusdeeltjes in rioolwater
Het coronavirus is meetbaar in het rioolwater. En al eerder dan dat mensen ziek worden, scheiden ze het virus uit. Daarom kan uit analyse van het rioolwater de mate van aanwezigheid van het virus, dus ook afname en toename, blijken. De metingen startten al in februari 2020 met monsters van enkele rioolwaterzuiveringen. Inmiddels doen alle zuiveringen in heel Nederland mee en staan de resultaten op het coronadashboard.

Visie op klimaatbestendige toekomst
In 2020 stelde het bestuur de visie op ruimtelijke adaptatie vast. 'Samen naar een klimaatbestendige toekomst' beschrijft de wijze waarop HHNK samen met lokale overheden werkt aan een klimaatbestendige inrichting. Om het watersysteem up-to-date te houden worden gemalen zoals Leemans gerenoveerd.

Werken aan biodiversiteit
Eind 2020 heeft het algemeen bestuur de visie op biodiversiteit vastgesteld. Dat gaat over het verbeteren van de waterkwaliteit, het stimuleren van teelt- en spuitvrije zones, ruimte voor bijen en vissen. Zo is afgelopen jaar 37 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd, zijn vijf vismigratieknelpunten opgelost en is de viskringloop in de Wieringermeer aangelegd - die wordt deze maand officieel geopend. Ook worden via het Landbouwportaal bodemcoaches ingezet om een betere bodemgesteldheid te stimuleren. Er zijn 1.425 aanvragen ingediend. Dat betekent dat 30% van de agrarische bedrijven participeert en daarmee is de doelstelling behaald.

Het volledige jaarverslag vindt u op www.hhnk.nl.
(advertentie)
(advertentie)
Uw warme bakker!
Occasions
Te koop Seat Mii 5drs sport connect bouwjaar 2015
€ 7.750,-

Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Garnalen meisjes - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...