Kerknieuws
Uitgegeven op 13-05-2021 om 07:43  |  link  |  bewaar  |  print

• De Rooms-Katholieke kerk in Hippolytushoef is gesloten zo lang de avondklok van kracht is
• In de Rooms-Katholieke kerken in de Wieringermeer zijn wel vieringen, zie rkwieringermeer.nl
• Alle activiteiten en diensten van de Doopsgezinde gemeente Wieringen vervallen tot eind mei
• Alle diensten van Pinkstergemeente Filadelfia in Hippolytushoef vervallen
• In verzorgingstehuis Kapellehof in Den Oever zijn geen avondoverdenkingen.
• De Michaëlskerk in Oosterland is gesloten.


Restauratie toren Hippolytuskerk

HIPPOLYTUSHOEF - De aannemer voor de restauratiewerkzaamheden aan de kerktoren van de Hippolytuskerk op het Kerkplein begint in juni 2021 met de werkzaamheden, die naar verwachting uiterlijk eind oktober 2021 klaar zijn.

De subsidie is aangevraagd en inmiddels toegekend. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 75.000,-. Hiermee wordt het verschil tussen de aanneemsom van de aannemer van € 254.100,- en het bedrag in de begroting van € 211.750,- ruimschoots gedicht. De hoogte van de subsidie is door aanvullende regelgeving door het subsidieplafond vanuit de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) wel iets lager uitgevallen dan eerder is aangegeven door het gemeentebestuur.


Knipscheerorgel

HIPPOLYTUSHOEF - De aankomende restauratie en het 151-jarige bestaan van het monumentale Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk waren aanleiding om eens in de archieven van het jaar 1870 te duiken.

De aanschaf in 1870
Het gebruik van een kerkorgel voor begeleiding van de samenzang was voor aan het eind van de 18e eeuw niet zo algemeen. Het was gebruikelijk om de leiding van de samenzang aan een voorzanger toe te vertrouwen. Dit was dan wel een gemeentelid met een goede stem, maar de resultaten van zijn inspanningen waren niet altijd optimaal. In de loop van de 19e eeuw ontstond er daardoor een groeiende vraag naar instrumentale begeleiding. Ook in de Hippolytuskerk ontstond de wens tot aanschaf van een orgel. In de vergadering van Kerkvoogden en Notabelen van 20 januari 1870 wordt de mededeling gedaan dat de firma Knipscheer te Amsterdam een orgel te koop heeft voor ƒ 825. Het is onbekend om wat voor instrument dit ging maar het was voor die tijd een koopje, wellicht betrof het een tweedehands orgel. Het besluit tot aanschaf wordt unaniem genomen en er wordt een commissie benoemd die wordt gemachtigd om namens het kerkbestuur allereerst de benodigde gelden bij elkaar te brengen. De commissie is zeer succesvol met deze inzameling maar men lijkt te hebben verzuimd om het orgel ook daadwerkelijk bij Knipscheer te bestellen, want in de notulen van 3 april staat dat het bedoelde orgel al verkocht blijkt te zijn! Wel biedt Knipscheer een alternatief orgel aan met een aanzienlijk hoger prijskaartje van ƒ 1570. Gezien de prijs van soortgelijke orgels uit die tijd was dit een heel redelijk bedrag.Met bijkomende kosten (o.a. voor vervoer) werd het totaalbedrag voor het orgel geraamd op ƒ 1700. Gelukkig was de inschrijving door gemeenteleden dermate succesvol dat er al een budget van ƒ 1500 beschikbaar bleek te zijn. De Kerkvoogden en Notabelen besluiten met algemene stemmen om 'ondanks het tekort dit orgel toch aan te koopen'.

De restauratie van het orgel is begroot op ruim € 96.000.
Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk komt nog veel te kort!
Elke bijdrage is zeer welkom op NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk o.v.v. Knipscheer-orgel


Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, www.hippolytuskerk.nl.

(advertentie)
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Occasions
Toyota Proace 2.0 Cool Comfort ex BTW/BPM
€ 18.995,- (excl. BTW)

Nissan Note 1.4 Life
€ 7.945,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Nieuwe dijken - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...