Kerknieuws
Uitgegeven op 19-11-2020 om 07:41  |  link  |  bewaar  |  print

Kerkdiensten en activiteiten:

Zaterdag 21 november:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 19:00 u: Pastoor Maciej, organist J.Verschoor

Zondag 22 november:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 9:30 u: Pastoor Maciej
• Hippolytuskerk, Kerkplein 17 in Hippolytushoef - 10:00 u: Livestreamviering via pgwieringen.nl of YouTube
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 uur Jaap Bönker
• Doopsgezinde vermaning, Vermaningsteeg 7 in Hippolytushoef - 10:30 u: ds. G.Tj.Kindt
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 11:00 u: Pastoor Maciej, organist J.Verschoor

• In verzorgingstehuis Noorderlicht in Hippolytushoef en in Kapellehof in Den Oever zijn geen avondoverdenkingen.
• De Michaëlskerk in Oosterland is gesloten.


Livestreamviering vanuit de Hippolytuskerk

Als alles donker is... De dagen worden korter. Kou, regen en wind. En wie iemand moet missen die dierbaar is, weet hoe stil het is. Hoe graag zou je iemand nog eens willen spreken, aanraken, samen zijn. Iemands naam noemen. Die ander jouw naam horen zeggen.

Op zondag 22 november staan we om 10:00 uur stil bij onze dierbaren die gestorven zijn. We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn en steken een kaars aan. Een licht dat sterker is dan de duisternis: het licht van de liefde.
Voor de mensen thuis wordt er ook gelegenheid gegeven tot het ontsteken van een licht. Hiervoor kan men de benodigdheden alvast klaarleggen.

Aan de dienst werken mee: ds. Erik Asscher, Tineke Visser, Eileen Schaddelee, Anke van Putten, Elly Westra en Gerdien Ottens. Er is speciale aandacht voor de kinderen. En er klinkt mooie muziek van Ralph Hania, Jan Rotgans en John Numeijer, Jos Glim en enkele zangers.

De dienst kan worden gevolgd via pgwieringen.nl of YouTube


Write for Rights

Jaarlijkse schrijfactie Amnesty International

HIPPOLYTUSHOEF - Samen schrijven. Over de hele wereld klimmen in december weer mensen in de pen om te schrijven aan tien autoriteiten. Samen voeren we de druk op voor de vrijlating van mensen die onterecht vastzitten, voor bescherming van mensen die vanwege hun activisme worden bedreigd en voor gerechtigheid voor slachtoffers van gruwelijke misdrijven. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat een grote stapel brieven voor hen het verschil kan maken.

Omdat het door het coronavirus onzeker is of we in december bij elkaar kunnen komen, zijn er twee scenario's. Op Wieringen zijn dat de volgende: op zaterdag 12 december 2020 kan er geschreven worden in de Hippolytuskerk, in hal van de kerk, met inachtneming van afstand en hygiëne-voorschriften, of, thuis schrijven en de brieven inleveren bij de contactadressen. Er zijn eenpersoons schrijfpakketten gemaakt voor de deelnemers, of je nu alleen of met een groepje meedoet.

De mogelijkheid om in de kerk te schrijven is op 12 december van 10:00 -16:00 uur.
Wil je meedoen met schrijven, -thuis of in de kerk-, geef dat dan alvast door aan Gerdien Ottens, van Kempenstraat 15, Hippolytushoef. tel. 0227 593348 of e-mail: agnisog@quicknet.nl.


Corona-maatregelen RK parochie

Voor liturgische vieringen in kerkgebouwen geldt geen beperking voor het aantal aanwezigen, zolang de anderhalve meter gehandhaafd kan worden. Let wel: dit geldt alleen voor liturgische vieringen, niet voor andersoortige bijeenkomsten in of bij een kerkgebouw.

Het dringende advies is om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. Hoewel kerkgebouwen niet bij name worden genoemd, neemt het bisdom Haarlem-Amsterdam dit dringende advies over en verzoekt de parochies dit onder de aandacht te brengen bij de kerkgangers. Zoals het advies van de overheid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet gedwongen worden. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tijdens bewegingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten.


150 jaar Knipscheerorgel: De eerste organist

HIPPOLYTUSHOEF - In april 1870, direct na het besluit om een orgel aan te schaffen, meldt zich al een eerste aspirant-organist. Er staat genotuleerd: 'Tot bespeling van het orgel dient zich aan de heer H. Mijn die zo spoedig mogelijk trachten zal onderwijs in het orgelspel te genieten'. Maar op 9 augustus 1870 wordt besloten de heer C. Altema, hulponderwijzer te Hippolytushoef, te benoemen als organist met een traktement van ƒ 50 per jaar.

De heer Mijn is blijkbaar nog niet voldoende vaardig achter het klavier en gaat in de leer bij de zojuist benoemde heer Altema. Dit valt op te maken uit de notulen van 11 december 1870 waar staat: 'Na een staande na de vergadering gehouden overleg met den organist wordt deze gemachtigd om den vrijen toegang tot het orgel te verlenen aan H. Mijn en J. Bruul die zich onder zijne leiding op het orgel wenschen te beoefenen'. Daarna komt de naam Mijn nergens meer voor in de archieven.

De restauratie van het fraaie orgel (begroot op € 96.000) is uitgesteld,
omdat we nog veel te kort komen.
De hoop is daarom gevestigd op nog meer gulle gevers.
NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
o.v.v. Knipscheer-orgelKerkdiensten en activiteiten (vervolg):

Zaterdag 28 november:
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 19:00 u: Pastoor Maciej, organist J.Verschoor

Zondag 29 november 1e zondag van de advent):
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 9:30 u: Pastoor Maciej, organist J.Verschoor
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 uur Nico den Otter
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 11:00 u: Pastoor Maciej

• In verzorgingstehuis Noorderlicht in Hippolytushoef en in Kapellehof in Den Oever zijn geen avondoverdenkingen.
• De Michaëlskerk in Oosterland is gesloten.
(advertentie)
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Poll:
Dit jaar geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Goed idee. Geen lawaai, stank en rotzooi op straat.
Slecht idee. Dan wordt alles illegaal, dus veel meer gevaar en leed
Maakt mij niets uit.
Veilig en verantwoord legaal vuurwerk kan toch prima.
  
Occasions
Toyota Proace 2.0 Cool Comfort ex BTW/BPM
€ 18.995,- (excl. BTW)

Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Ons Waterhoofd - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...