Vragen over contractverlenging JeugdzorgPlus met Horizon
Uitgegeven op 30-10-2020 om 12:02  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben vragen gesteld over contractverlenging JeugdzorgPlus met Horizon. JeugdzorgPlus is een gesloten instelling, bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. In 2019 is de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord overgegaan van Parlan naar Horizon.

Diverse progressieve raadsfracties in de hierbij betrokken achttien gemeenten maakten zich grote zorgen over wat dit zou betekenen voor de kwetsbare kinderen in de JeugdzorgPlus. De aanbesteding leidde tot veel commotie en onrust onder de jongeren en hun ouders. De methode JouwZorg waardoor Horizon de aanbesteding won was niet beproefd, maar zou wel goedkoper en innovatief zijn.

De aanbesteding was voor twee jaar, met mogelijkheid van verlenging van twee keer één jaar. De gemeenten kunnen, indien de opdrachtnemer na een jaar niet de afgesproken resultaten behaalt, tot ontbinding van het contract overgaan.

Het concept waarmee Horizon mede de aanbesteding heeft gewonnen, het JeugdzorgPlus-traject, bestaat uit twee fasen:
• Fase 1, drie maanden: JouwZorg in geslotenheid van Antonius;
• Fase 2, drie tot vijf maanden: vervolgzorg door inzet van andersoortige behandeling door Horizon buiten geslotenheid, therapeutische pleegzorg, gezinsbehandeling, School2care en studio's.
Horizon blijkt geen juridische titel te hebben op basis waarvan zij in fase 2 zorginhoudelijk regie kan voeren, omdat er in Noord-Holland geen machtiging gesloten jeugdzorg wordt afgegeven voor fase 2. Een deel van de 'zwaardere' JeugdzorgPlus-kinderen kan niet in Antonius (de Horizon-instelling in Bakkum) worden opgenomen. Geen enkel kind dat bij Horizon fase 1 heeft doorlopen is doorgestroomd naar fase 2.
De afspraak was dat zoveel mogelijk kinderen binnen de regio worden opgevangen. De locaties van Horizon waar kinderen worden opgevangen bevinden zich echter ver buiten de regio.

Meerdere doelen blijken inmiddels niet te zijn gehaald, er zijn geen cijfers van of er kunnen geen uitspraken over de doelstellingen worden gedaan. Toch hebben colleges in Noord-Holland Noord besloten de opdracht ineens voor twee jaar te verlengen, buiten de afspraken om.

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben op 26 oktober twintig schriftelijke vragen gesteld aan B&W van Hollands Kroon over de verlenging van het JeugdzorgPlus-contract met Horizon (PV2043). Deze vragen (en binnen vier weken ook de antwoorden) staan op de website van Hollands Kroon.
(advertentie)
(advertentie)
Poll:
Dit jaar geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Goed idee. Geen lawaai, stank en rotzooi op straat.
Slecht idee. Dan wordt alles illegaal, dus veel meer gevaar en leed
Maakt mij niets uit.
Veilig en verantwoord legaal vuurwerk kan toch prima.
  
Occasions
Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Te koop Fiat 500 1.0 twin air pop 2014
€ 6.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Postkantoor Hippolytushoef - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...