Nieuwe vragen over datacenters
Uitgegeven op 29-10-2020 om 11:19  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Het college verkoos de laatste schriftelijke vragen van GroenLinks over het tot dusver gevoerde vestigingsbeleid inzake datacenters in een persoonlijk gesprek met fractievoorzitter Lilian Peters te beantwoorden. Van dit constructieve gesprek is een verslag gemaakt.

Op 18 september schreef het college in het memo Datacenter westzijde A7 dat er initiatieven lopen die worden getoetst aan het huidige beleid. Daarbij baseert het college zich op:
- het coalitieakkoord 2018-2022;
- het raadsbesluit beëindiging Gebiedsplan Wieringermeer;
- de Omgevingsvisie.

Over deze ontwikkeling heeft GroenLinks op 23 oktober vragen gesteld aan het college.

Coalitieakkoord
Bij de beantwoording van diverse politieke vragen en in het memo Datacenter westzijde A7, legitimeert het college zijn vestigingsbeleid datacenters met het coalitieakkoord. Hierin staat dat er ruimte wordt gegeven aan de doorontwikkeling van een internationaal cluster datacentra aan de A7. Een coalitieakkoord is echter geen raadsbesluit, en kan dus niet als legitimatie van beleid dienen.

Vraag 1:
Welke rol spelen raadsbesluiten voor het college als het zijn beleid legitimeert door verwijzing naar onderlinge afspraken over beleidsvoornemens tussen coalitiegenoten c.q. het coalitieakkoord?

Beëindiging concept Gebiedsplan Wieringermeer
Op 28 april 2020 heeft de raad besloten:
1. de procedure voor het concept Gebiedsplan Wieringermeer (GW) te beëindigen en daarmee het aangenomen amendement A2019-06 niet meer uit te voeren;
2. de inhoudelijke kaders en uitgangspunten uit het concept GW en de aanvullende kanttekeningen, opmerkingen en informatie uit stakeholdersbijeenkomsten van 2019-2020 te betrekken bij de invulling van het proces van de actualisatie van de Omgevingsvisie.
Alleen in de toelichting staat dat het college nog ruimte wil geven aan een aantal lopende initiatieven. Over wensen van de raad staat er niets.

Vraag 2:
Waarop baseert het college zijn mededeling in het memo van 18 september 2020 dat er vanuit de raad ruimte is gegeven om de lopende initiatieven in procedure te brengen?

Omgevingsvisie
De door de raad vastgestelde Omgevingsvisie noemt het gebruik van restwarmte van datacenters als één van de mogelijkheden voor de realisatie van circulariteit binnen Agriport.

"Samenwerking binnen de keten, ketenintegratie en dwarsrelaties tussen verschillende ketens waarbij goede mogelijkheden ontstaan voor gebruik van reststromen (warmte, proceswater, CO2) van bedrijven in de omgeving. [...] Door gebruik te maken van deze (relatief goedkope) restwarmte wordt tevens de concurrentiekracht van de glastuinbouw vergroot. [...] Op Agriport is daarom ook plek voor meer datacenters. [...] Het is mogelijk dat in de toekomst ook andere sectoren worden toegevoegd. Deze functies moeten wel een toegevoegde waarde hebben in de versterking van het logistieke concept van Agriport A7".

Het vereiste van logistieke circulariteit is door de Omgevingsvisie een vestigingsvoorwaarde geworden.

Vraag 3:
Hoe heeft het college deze vestigingsvoorwaarde tot op heden toegepast?

Conclusie
Volgens GroenLinks kan de vergunningsverlening voor de lopende initiatieven niet worden gebaseerd op coalitieafspraken of het beëindigde Gebiedsplan Wieringermeer. Ook zijn niet-circulaire initiatieven in strijd met de Omgevingsvisie. Het huidige beleid biedt dus geen ruimte voor verdere initiatieven.

Vraag 4:
Aan welke door de raad vastgestelde beleidskaders ontleent het college steun voor de vergunningsverlening van lopende initiatieven?

De fractie GroenLinks ziet de antwoorden van B&W op deze vragen met belangstelling tegemoet. Deze worden binnen dertig dagen geplaatst op www.hollandskroon.nl.
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
(advertentie)
Poll:
Dit jaar geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Goed idee. Geen lawaai, stank en rotzooi op straat.
Slecht idee. Dan wordt alles illegaal, dus veel meer gevaar en leed
Maakt mij niets uit.
Veilig en verantwoord legaal vuurwerk kan toch prima.
  
Occasions
Te koop Mitsubishi Space Star 1.0 Intense+ 2017
€ 8.490,-

Toyota Verso 1.8 Business Plus
€ 9.750,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Roeiploeg Flora 1965 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...