Wie heeft het bestemmingsplan datacenter geschreven?
Uitgegeven op 22-10-2020 om 17:55  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - GroenLinks plaatst vraagtekens bij het bestemmingsplan met betrekking tot datacenter. Het heeft er alle schijn van dat het bestemmingsplan niet door het college is geschreven en de raadsfractie wil daar het fijne van weten.

Een bestemmingsplan wijst een gebied aan en stelt voorwaarden aan het gebruik waar initiatiefnemers aan moeten voldoen. Bestemmingsplannen komen tot stand in samenspraak van college en raad en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

In de Memo Datacenter westzijde A7 (18-09-2020) bericht het college echter: 'Door de initiatiefnemer is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld' en 'De afgelopen periode hebben we ook gesprekken met de initiatiefnemer gevoerd om dit bestemmingsplan te vervolmaken'.

Vraag 1: Sedert wanneer schrijven initiatiefnemers voor datacenters zelf de bestemmingsplannen waaraan hun vergunningsaanvragen worden getoetst?

GroenLinks zou liever niet terugkomen op het NRC-citaat over hoe de portefeuillehouder 'de Hollandse bouwregels kon vertalen naar wensen van de Amerikanen'. Echter, nu stelt het college opnieuw dat 'de Amerkanen' zelf de regels c.q. het bestemmingsplan mogen opstellen waaraan zij moeten voldoen. GroenLinks vindt dat het college de wensen van Hollands Kroon behoort te vertalen in bouwregels voor 'de Amerikanen' en niet andersom.

Vraag 2: Welke bezwaren heeft het college tegen samenwerking met de raad bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en waarom wordt die route hier niet gevolgd?

Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)
GroenLinks vindt dat de raad betrokken moet worden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. In de memo Datacenter westzijde A7 d.d. 18-09-2020 stelt het college dat het belangrijk is om voor de nu lopende initiatieven recht te doen aan de verschillende belangen. Het is aan de raad 'om een belangenafweging te maken voor deze ontwikkeling'. GroenLinks biedt hierbij een aanzet voor een MKBA.

Vraag 3a: Bereidt het college zelf een MKBA voor of wacht het een opdracht van de raad af?
Vraag 3b: Wil het college de raad een concept voorleggen met in de analyse mee te nemen aspecten, belangen, stakeholders, relevante vooronderzoeken en enquĂȘtes (zoals het AGC Rapport van LTO Hollands Kroon, 29 juni 2020)?
Vraag 3c: Neemt het college daarbij ook de thema's uit de MKBA van GroenLinks mee?
Vraag 3d: Hoeveel tijd heeft het college nodig voor een MKBA?
Vraag 3e: Wat is het budget hiervoor en waar wordt dit uit gedekt?

Aanzet MKBA: Scenario bij voortzetting van het huidige vestigingsbeleid voor datacenters.
Stakeholders (SH) staan cursief vermeld.Lilian Peters, GroenLinks

De antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van raadsleden worden binnen dertig dagen geplaatst op de website van Hollands Kroon.
(advertentie)
Uw warme bakker!
(advertentie)
Poll:
Dit jaar geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Goed idee. Geen lawaai, stank en rotzooi op straat.
Slecht idee. Dan wordt alles illegaal, dus veel meer gevaar en leed
Maakt mij niets uit.
Veilig en verantwoord legaal vuurwerk kan toch prima.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.0 VVTi Linea Terra
€ 3.245,-

Te koop mitsubishi Space Star
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Jan van Marretje, Piet(erke) Bakker - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...