Vragen GroenLinks over delegatiebesluit
Uitgegeven op 20-10-2020 om 19:12  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Het college van B&W heeft de politieke vragen van de GroenLinks-fractie over de huidige hantering van het delegatiebesluit niet inhoudelijk schriftelijk beantwoord. Wel is er een gesprek geweest. Inmiddels hebben de nieuwe ontwikkelingen bij de hantering van het delegatiebesluit tot nieuwe vragen van GroenLinks geleid.

Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen heeft het college zich op het standpunt gesteld dat omgevingsvergunningen voor datacenters niet behoren tot de 'aanvragen die mogelijk tot maatschappelijke of politieke onrust kunnen leiden'. In de memo Datacenter westzijde A7 stelt het college echter dat er 'nog steeds' veel discussie bestaat over het onderwerp datacenters.

Vraag 1a: Betekent deze erkenning dat het college aanvragen voor datacenters nu behandelt als 'aanvragen die mogelijk tot maatschappelijke of politieke onrust kunnen leiden', in de zin van de toezegging (raad 05-03-2015) bij het delegatiebesluit?
Vraag 1b Zo ja, welk inzicht gaf aanleiding tot de ommezwaai van het college?
Vraag 1c: Zo ja, zal het college de raad voortaan zelf en vroegtijdig in het traject van de vergunningsverlening betrekken, zoals aangegeven bij de beantwoording van de vragen?

Datacenters worden gebouwd op agrarische grond. Dat vereist 'wijziging van de functie van onbebouwde gronden'. Dergelijke wijzigingen heeft het college bij eerdere aanvragen gerealiseerd door - met inroeping van categorie k in de bijlage van het delegatiebesluit - op eigen gezag af te wijken van door de raad vastgestelde bestemmingsplannen (bijvoorbeeld bij de Microsoft datacenters AMS 11 en AMS 12 in 2019). Blijkens de memo Datacenter westzijde A7 (18-09-2020) kiest het college bij de nu lopende initiatieven echter voor aanpassing van bestemmingsplannen, i.p.v. afwijking.

Vraag 2: Waarop berusten strategische keuzes van het college tussen afwijking van een bestemmingsplan door het college of aanpassing van een bestemmingsplan door de raad?

Bij de beantwoording van onze politieke vragen heeft het college verklaard dat het nergens aan gebonden is vóórdat een vergunningsaanvraag is ingediend: 'Wij voeren geen onderhandelingen met initiatiefnemers voor datacenters', 'als college kunnen wij geen garanties afgeven' en 'Hollands Kroon is nergens aan gebonden'. GroenLinks gaat er om die reden vanuit dat met nog 'lopende initiatieven' wordt gedoeld op ingediende vergunningsaanvragen. Die moeten zijn ontvangen vóór de stopzetting van het gebiedsplan op 28 april 2020. Latere aanvragen maken geen deel uit van het toen gecommuniceerde voornemen tot afhandeling van nog lopende initiatieven.

Vraag 3a: Kan het college bevestigen dat de 'lopende initiatieven' in de memo Datacenter westzijde A7 d.d. 18-09-2020 uitsluitend ingediende vergunningaanvragen betreffen die vóór 28 april 2020 door de gemeente zijn ontvangen?
Vraag 3b: Zo nee, welke vergunningsaanvragen heeft het college na de stopzetting van het gebiedsplan nog in behandeling genomen?

De antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van raadsleden worden binnen dertig dagen geplaatst op de website van Hollands Kroon.
(advertentie)
Actueel...
18-06-2021 Raadsvergadering Hollands Kroon
18-06-2021 Foto van het weekend
18-06-2021 Veteranenontmoeting
18-06-2021 Mini-documentaires over oorlogsmonumenten
18-06-2021 Bevlogen molenaar Ton Maas koninklijk onderscheiden
18-06-2021 Gemeenteraad geïnformeerd over datacenters
18-06-2021 Weekend agenda
17-06-2021 Toch een beetje Avondvierdaagse op Wieringen
17-06-2021 Wooncompagnie start bouw 19 woningen in Wieringerwerf
17-06-2021 Oranjefestival doorslaand succes
17-06-2021 Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek
17-06-2021 Berging Vickers Wellington afgerond
17-06-2021 Hoe verder bij afwijzing bestemmingsplan datacenters?
17-06-2021 Wat zijn de voor- en nadelen van verlichting met sensor?
17-06-2021 Raad HK mag bestemmingsplan gewoon afkeuren
17-06-2021 Kerknieuws
16-06-2021 Heel Holland kleurt Oranje
16-06-2021 Op stap in Hollands Kroon
16-06-2021 Exposities en musea
16-06-2021 Dutch Musical Night met Thalia Hollandskroon
16-06-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
16-06-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
16-06-2021 De Hollandse Nieuwe smaakt weer heerlijk
16-06-2021 Martijn de Does winnaar 1e ronde Tante Pietje EK poule
16-06-2021 Een Zweefvliegclub, altijd wat te doen
16-06-2021 Overleden de heer Nico Nieuwland
16-06-2021 Op zoek naar nieuwe tuinmeubelen?
16-06-2021 Nieuwe oogst aardappelen bij Kikkert op Westerland
16-06-2021 Welke vrijwilliger verdient een zweefvlucht?
15-06-2021 Nieuwe borden geplaatst bij Vatrop, kijk uit voor de jonge vogels
(advertentie)
Poll:
308 arbeidsmigranten in 11 gebouwen aan de N99?
Ja, arbeidsmigranten moeten ergens wonen
Ja, maar niet langer dan 15 jaar
Nee, niet dicht bij de manege
  
Occasions
Te koop BMW Cabrio 323Ci Executive Youngtimer
€ 7.950,-

Te koop Seat Mii 5drs sport connect bouwjaar 2015
€ 7.750,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Haven gebouw De Haukes - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...