Kerknieuws
Uitgegeven op 09-07-2020 om 07:47  |  link  |  bewaar  |  print

Kerkdiensten en activiteiten:

Zaterdag 11 juli:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 19:00 u: pastoor Maciej *)

Zondag 12 juli:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 9:30 u: pastoor Maciej *)
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 u: Peter Glim
• Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 7 in Hippolytushoef - 10:30 u: voorganger zr. T. Dijkstra-de Vries
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 11:00 u: pastoor Maciej *)

Woensdag 15 juli:
• Sacristie Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 10:00 u: pastoor Maciej *)

*) Voor de Rooms-katholieke diensten aanmelden via secretariaat@rkwieringermeer.nl.

De diensten van Protestantse Gemeente Wieringen worden op zondag 26 juli hervat.
In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen.


Lege kerk

OOSTERLAND - Nu je tijdelijk, tot 1 september, niet in de Michaëlskerk te Oosterland aanwezig kunt zijn en ons huis noodgedwongen 'leeg' is, willen wij dat vullen. Niet in Oosterland, dat kan nog even niet, maar digitaal.

Al het moois dat Oosterland de afgelopen decennia omhoogbracht, halen we juist in deze onwerkelijke tijd naar voren. Iedere vrijdag verschijnt daarom op de website, Facebook en Instagram een update in 'het lege huis'. Dat wordt de komende tijd gevuld met afwisselend een gedicht, muziekstuk, orgelwerk, kleurig kunstwerk, vrolijk refrein, video of inspirerende herinnering aan Oosterland.Dat alles in de hoop dat we dat in nieuwe tijden weer kunnen beleven en delen op www.zininoosterland.nl. Samen, het liefste met jou.

Veel gezondheid en een hartelijke groet,
De samenwerkende stichtingen achter Zin in Oosterland,
Culturele Kring Wieringen en Oecumenisch Centrum Michaëlskerk.


Foto-expositie 40 dagentijd

HIPPOLYTUSHOEF - De Werkgroep Exposities (WEX) exposeert foto's van Fotowerkgroep 't Perspectief uit Anna Paulowna in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein.

De leden van de fotowerkgroep hebben een 28-tal foto's van formaat 40 x 60 cm opgehangen, die naar hun mening recht doen aan het gedachtegoed voor de 40 dagentijd.

U kunt de expositie elke week van woensdag t/m zondag van 13:30 tot 17:00 uur komen bekijken. De expositie eindigt op de open monumentendagen van 12 en 13 september.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden, de kerk is gewoon open op bovenstaande tijden. Er zal u, voor alle zekerheid, wel worden gevraagd om uw naam en telefoonnummer op te geven maar dit is niet verplicht.


150 jaar Knipscheer-orgel (3)

HIPPOLYTUSHOEF - De aankomende restauratie en het 150-jarige bestaan van het monumentale Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk waren aanleiding om eens in de archieven van het jaar 1870 te duiken. De aanschaf van het orgel vergde een fikse financiële inverstering.

Fincanciële zaken in 1870
Het is precies 150 jaar geleden dat de notabelen en kerkvoogden het besluit namen om een orgel aan te schaffen voor de Hippolytuskerk. De totale aanschafkosten inclusief vracht en plaatsing werden begroot op ƒ 1700.

Om de waarde van zo'n bedrag in de 2e helft van de 19e eeuw in te schatten: een arbeider kon in die tijd ongeveer een gulden per dag verdienen, afhankelijk van het jaargetijde (het dagloon lag in de zomer altijd wat hoger dan in de winter). De predikant van de Hippolytuskerk ontving jaarlijks een traktement van ƒ 1075. Je zou dus kunnen concluderen dat die 1700 gulden die destijds nodig was voor de aanschaf van het orgel naar verhouding aardig vergelijkbaar is met de kleine ton die we nu, 150 jaar later, nodig hebben voor de restauratie! In het voorjaar van 1870 was er een commissie druk bezig met het inzamelen van geld, net zoals we nu, precies 150 jaar later daar ook weer mee bezig zijn...

De fondsenwerving verliep 150 jaar geleden door middel van inschrijving, een voor die tijd niet ongebruikelijke procedure. Iedereen die iets voor het orgel wilde geven kon het te schenken bedrag schriftelijk kenbaar maken. Omdat geld overmaken per giro nog niet mogelijk was, moest alles op een gegeven moment in contanten worden opgehaald. De geldophaler die daarmee uiteindelijk werd belast kon dus niet sjoemelen door stiekem iets in eigen zak te steken want door de inschrijvingen was bekend hoeveel er binnen moest komen!

Het kerkbestuur had meer mogelijkheden om inkomen te genereren. Het besluit tot aanschaf van het orgel wordt direct gevolgd met het besluit om 'bij iederen godsdienstoefening een derde zakje te laten rondgaan om in het onderhoud van het orgel te voorzien'.

Een andere inkomstenbron betrof het zgn. zitplaatsengeld. Als in november 1869 is besloten het traktement voor de predikant te verhogen, worden de meerkosten hiervan gedekt door de zitplaatsprijzen te verhogen. Voor een eigen zitplaats werd vanaf dat moment een huurprijs van ƒ 0,70 tot ƒ 1,25 per jaar in rekening gebracht, uiteraard afhankelijk van de plaats in de kerk.

Later zal uit de financiële jaarrekening blijken dat de kerkelijke gemeente er warmpjes bij zat. Het jaar 1870 werd afgesloten met een batig (!) saldo van ƒ 313,38.

De restauratie van het orgel is begroot op ruim € 96.000.
Elke bijdrage is zeer welkom op NL05 RABO 0370 4590 67 ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk o.v.v. Knipscheer-orgel.
Er zijn al meerdere giften binnengekomen. Rotary Wieringerland heeft een bedrag van € 1000 geschonken. Wieringer Nieuws verkoopt T-shirts, verkrijgbaar bij John van Mook. Van elk verkocht T-shirt gaat € 10 naar het retauratiefonds voor het orgel.

Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, www.hippolytuskerk.nl.
Kerkdiensten en activiteiten (vervolg):

Zaterdag 18 juli:
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 19:00 u: pastoor Maciej *)

Zondag 19 juli:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 10:00 u: pastoor J.A. van der Stok *)
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 10:00 u: pastoor Maciej *)
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 u: Nico den Otter

Woensdag 22 juli:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 10:00 u: pastoor Maciej *)

*) Voor de Rooms-katholieke diensten aanmelden via secretariaat@rkwieringermeer.nl.

De diensten van Protestantse Gemeente Wieringen worden op zondag 26 juli hervat.
In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen.
(advertentie)
Actueel...
03-08-2020 Haak- en Breicafé blijft voorlopig gesloten
03-08-2020 Blauwalg in het Amstelmeer geconstateerd
03-08-2020 Katrien en Karel: een terughoudend tweetal
03-08-2020 Ondernemers bedankt, jullie hebben je nek uitgestoken voor ons!
02-08-2020 Wielrenner ernstig gewond bij ongeluk Kleitelweg
02-08-2020 Overlijdensbericht de heer Smit
02-08-2020 Gezellig Kermis vieren maar net even anders
01-08-2020 NL leert door
01-08-2020 Felle brand bij Wit-Flowerbulbs in de Moerbeek
01-08-2020 VZV bereidt zich voor op het nieuwe handbalseizoen
31-07-2020 De Cultuurschuur gaat weer open
31-07-2020 Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform
31-07-2020 Inhoutgevers
31-07-2020 Wieringers in het buitenland
31-07-2020 Win een gratis mini-vakantie aan de voormalige Zuiderzee!
31-07-2020 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
31-07-2020 Dankbetuiging de heer Toon Lont
31-07-2020 Regenboog rozen om je huis op te fleuren
31-07-2020 Iedereen is van harte welkom, graag even reserveren om teleurstelling te voorkomen
31-07-2020 Wieringer Kermis 2020
30-07-2020 Werkplaats en ontmoetingsruimte
30-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
30-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
30-07-2020 De Tule benne gaar
30-07-2020 Revalidatie- en herstelprogramma corona
30-07-2020 Vermist: Beau
30-07-2020 Personeel gezocht
30-07-2020 Overleden mevrouw Luikens-de Jong
30-07-2020 Kerknieuws
30-07-2020 ZUWI HD-Racing gaat volgende maand van start in IDM, Viking Reclame maakt hem mooi
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Jan over de kop - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...