Kerknieuws
Uitgegeven op 09-07-2020 om 07:47  |  link  |  bewaar  |  print

Kerkdiensten en activiteiten:

Zaterdag 11 juli:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 19:00 u: pastoor Maciej *)

Zondag 12 juli:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 9:30 u: pastoor Maciej *)
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 u: Peter Glim
• Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 7 in Hippolytushoef - 10:30 u: voorganger zr. T. Dijkstra-de Vries
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 11:00 u: pastoor Maciej *)

Woensdag 15 juli:
• Sacristie Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 10:00 u: pastoor Maciej *)

*) Voor de Rooms-katholieke diensten aanmelden via secretariaat@rkwieringermeer.nl.

De diensten van Protestantse Gemeente Wieringen worden op zondag 26 juli hervat.
In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen.


Lege kerk

OOSTERLAND - Nu je tijdelijk, tot 1 september, niet in de Michaëlskerk te Oosterland aanwezig kunt zijn en ons huis noodgedwongen 'leeg' is, willen wij dat vullen. Niet in Oosterland, dat kan nog even niet, maar digitaal.

Al het moois dat Oosterland de afgelopen decennia omhoogbracht, halen we juist in deze onwerkelijke tijd naar voren. Iedere vrijdag verschijnt daarom op de website, Facebook en Instagram een update in 'het lege huis'. Dat wordt de komende tijd gevuld met afwisselend een gedicht, muziekstuk, orgelwerk, kleurig kunstwerk, vrolijk refrein, video of inspirerende herinnering aan Oosterland.Dat alles in de hoop dat we dat in nieuwe tijden weer kunnen beleven en delen op www.zininoosterland.nl. Samen, het liefste met jou.

Veel gezondheid en een hartelijke groet,
De samenwerkende stichtingen achter Zin in Oosterland,
Culturele Kring Wieringen en Oecumenisch Centrum Michaëlskerk.


Foto-expositie 40 dagentijd

HIPPOLYTUSHOEF - De Werkgroep Exposities (WEX) exposeert foto's van Fotowerkgroep 't Perspectief uit Anna Paulowna in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein.

De leden van de fotowerkgroep hebben een 28-tal foto's van formaat 40 x 60 cm opgehangen, die naar hun mening recht doen aan het gedachtegoed voor de 40 dagentijd.

U kunt de expositie elke week van woensdag t/m zondag van 13:30 tot 17:00 uur komen bekijken. De expositie eindigt op de open monumentendagen van 12 en 13 september.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden, de kerk is gewoon open op bovenstaande tijden. Er zal u, voor alle zekerheid, wel worden gevraagd om uw naam en telefoonnummer op te geven maar dit is niet verplicht.


150 jaar Knipscheer-orgel (3)

HIPPOLYTUSHOEF - De aankomende restauratie en het 150-jarige bestaan van het monumentale Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk waren aanleiding om eens in de archieven van het jaar 1870 te duiken. De aanschaf van het orgel vergde een fikse financiële inverstering.

Fincanciële zaken in 1870
Het is precies 150 jaar geleden dat de notabelen en kerkvoogden het besluit namen om een orgel aan te schaffen voor de Hippolytuskerk. De totale aanschafkosten inclusief vracht en plaatsing werden begroot op ƒ 1700.

Om de waarde van zo'n bedrag in de 2e helft van de 19e eeuw in te schatten: een arbeider kon in die tijd ongeveer een gulden per dag verdienen, afhankelijk van het jaargetijde (het dagloon lag in de zomer altijd wat hoger dan in de winter). De predikant van de Hippolytuskerk ontving jaarlijks een traktement van ƒ 1075. Je zou dus kunnen concluderen dat die 1700 gulden die destijds nodig was voor de aanschaf van het orgel naar verhouding aardig vergelijkbaar is met de kleine ton die we nu, 150 jaar later, nodig hebben voor de restauratie! In het voorjaar van 1870 was er een commissie druk bezig met het inzamelen van geld, net zoals we nu, precies 150 jaar later daar ook weer mee bezig zijn...

De fondsenwerving verliep 150 jaar geleden door middel van inschrijving, een voor die tijd niet ongebruikelijke procedure. Iedereen die iets voor het orgel wilde geven kon het te schenken bedrag schriftelijk kenbaar maken. Omdat geld overmaken per giro nog niet mogelijk was, moest alles op een gegeven moment in contanten worden opgehaald. De geldophaler die daarmee uiteindelijk werd belast kon dus niet sjoemelen door stiekem iets in eigen zak te steken want door de inschrijvingen was bekend hoeveel er binnen moest komen!

Het kerkbestuur had meer mogelijkheden om inkomen te genereren. Het besluit tot aanschaf van het orgel wordt direct gevolgd met het besluit om 'bij iederen godsdienstoefening een derde zakje te laten rondgaan om in het onderhoud van het orgel te voorzien'.

Een andere inkomstenbron betrof het zgn. zitplaatsengeld. Als in november 1869 is besloten het traktement voor de predikant te verhogen, worden de meerkosten hiervan gedekt door de zitplaatsprijzen te verhogen. Voor een eigen zitplaats werd vanaf dat moment een huurprijs van ƒ 0,70 tot ƒ 1,25 per jaar in rekening gebracht, uiteraard afhankelijk van de plaats in de kerk.

Later zal uit de financiële jaarrekening blijken dat de kerkelijke gemeente er warmpjes bij zat. Het jaar 1870 werd afgesloten met een batig (!) saldo van ƒ 313,38.

De restauratie van het orgel is begroot op ruim € 96.000.
Elke bijdrage is zeer welkom op NL05 RABO 0370 4590 67 ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk o.v.v. Knipscheer-orgel.
Er zijn al meerdere giften binnengekomen. Rotary Wieringerland heeft een bedrag van € 1000 geschonken. Wieringer Nieuws verkoopt T-shirts, verkrijgbaar bij John van Mook. Van elk verkocht T-shirt gaat € 10 naar het retauratiefonds voor het orgel.

Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, www.hippolytuskerk.nl.
Kerkdiensten en activiteiten (vervolg):

Zaterdag 18 juli:
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 19:00 u: pastoor Maciej *)

Zondag 19 juli:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 10:00 u: pastoor J.A. van der Stok *)
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 10:00 u: pastoor Maciej *)
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 u: Nico den Otter

Woensdag 22 juli:
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 10:00 u: pastoor Maciej *)

*) Voor de Rooms-katholieke diensten aanmelden via secretariaat@rkwieringermeer.nl.

De diensten van Protestantse Gemeente Wieringen worden op zondag 26 juli hervat.
In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen.
(advertentie)
Actueel...
15-01-2021 Kerstbomen als tijdelijke barrière sluipverkeer
15-01-2021 Inzameling kerstbomen
14-01-2021 Wijzigingen in samenstelling gemeenteraad
14-01-2021 Cafe Waddenzee
14-01-2021 Corona maatregelen Kroonkeukens
14-01-2021 Kerknieuws
14-01-2021 Veilig Verkeer zegt deelname aan verkeersoverleg op
14-01-2021 Dankbetuiging echtpaar Vliegenthart
13-01-2021 Nieuwe column van Pink: De merel met de zwarte snavel
13-01-2021 Afhaalservice bibliotheken
13-01-2021 OldStars-programma
13-01-2021 Corona maatregelen ondernemers op Wieringen
13-01-2021 Omgevingsvergunning datacenter verleend
13-01-2021 Preventief seniorenonderzoek
12-01-2021 Brandweer Den Oever roept hulp in van hoogwerker voor kat in boom
12-01-2021 Lutjestrand krijgt een oplossing tegen blauwalg
12-01-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
12-01-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
12-01-2021 Vreemde eenden in de bijt!
12-01-2021 Voorlopige aanslag van de Belastingdienst
12-01-2021 Overleden de heer Harrie van der Tuin
11-01-2021 Nationale Voorleesdagen bij KopGroep Bibliotheken
11-01-2021 Ray: een knappe, stoere hond
10-01-2021 Knutseltasje voor de peuters
10-01-2021 Vestigingsvoorwaarden datacenters en andere bedrijven
09-01-2021 Duikvereniging Zeus Faber getroffen door vandalisme
09-01-2021 Nieuwe column van Pink: De lol van marktplaats
09-01-2021 Wieringen centraal in uitzending Natuurlijk Noord-Holland
08-01-2021 Algeheel vuurwerkverbod leidt tot halvering aantal opnames in brandwondencentra
08-01-2021 Overleden mevrouw Henriette Veld
(advertentie)
Poll:
Laat u zich vaccineren tegen corona?
Ja
Nee
Ik twijfel nog
  
Occasions
Toyota Auris Touring Sport 1.8 Hybrid panoramadak
€ ,-

Te koop Seat Mii 5drs sport connect bouwjaar 2015
€ 7.750,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kermis voor Hotel de Haan jaren 70 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...