Kerknieuws
Uitgegeven op 02-07-2020 om 07:33  |  link  |  bewaar  |  print

Kerkdiensten en activiteiten:

Zaterdag 4 juli:
• Maria Sterre der Zee, Brugstraat 36 in Middenmeer - 19:00 u: pastoor Maciej *)

Zondag 5 juli:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 9:30 u: pastoor Maciej *)
• Hippolytuskerk, Kerkplein 17 in Hippolytushoef - 10:00 u: Livestream kerkdienst via pgwieringen.nl met ds. E. Asscher
• Pinkstergemeente Filadelfia, Beltstraat 7-9 in Hippolytushoef - 10:00 u: Sjoerd Folkertsma, viering H. Avondmaal
• RK Hippolytuskerk, Hoofdstraat 12 in Hippolytushoef - 11:00 u: pastoor Maciej *)

Woensdag 8 juli:
• Christus Koning, Prof.G.Molièrestraat 23 in Wieringerwerf - 10:00 u: pastoor Maciej *)

*) Voor de Rooms-katholieke diensten aanmelden via secretariaat@rkwieringermeer.nl.

Alle activiteiten in de Doopsgezinde kerk in Hippolytushoef zijn stopgezet.

In de verzorgingstehuizen het Noorderlicht en Kapellehof zijn geen avondoverdenkingen meer.


150 jaar Knipscheer-orgel (3)

HIPPOLYTUSHOEF - De aankomende restauratie en het 150-jarige bestaan van het monumentale Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk waren aanleiding om eens in de archieven van het jaar 1870 te duiken. De aanschaf van het orgel vergde een fikse financiële inverstering.

Fincanciële zaken in 1870
Het is precies 150 jaar geleden dat de notabelen en kerkvoogden het besluit namen om een orgel aan te schaffen voor de Hippolytuskerk. De totale aanschafkosten inclusief vracht en plaatsing werden begroot op ƒ 1700.

Om de waarde van zo'n bedrag in de 2e helft van de 19e eeuw in te schatten: een arbeider kon in die tijd ongeveer een gulden per dag verdienen, afhankelijk van het jaargetijde (het dagloon lag in de zomer altijd wat hoger dan in de winter). De predikant van de Hippolytuskerk ontving jaarlijks een traktement van ƒ 1075. Je zou dus kunnen concluderen dat die 1700 gulden die destijds nodig was voor de aanschaf van het orgel naar verhouding aardig vergelijkbaar is met de kleine ton die we nu, 150 jaar later, nodig hebben voor de restauratie! In het voorjaar van 1870 was er een commissie druk bezig met het inzamelen van geld, net zoals we nu, precies 150 jaar later daar ook weer mee bezig zijn...

De fondsenwerving verliep 150 jaar geleden door middel van inschrijving, een voor die tijd niet ongebruikelijke procedure. Iedereen die iets voor het orgel wilde geven kon het te schenken bedrag schriftelijk kenbaar maken. Omdat geld overmaken per giro nog niet mogelijk was, moest alles op een gegeven moment in contanten worden opgehaald. De geldophaler die daarmee uiteindelijk werd belast kon dus niet sjoemelen door stiekem iets in eigen zak te steken want door de inschrijvingen was bekend hoeveel er binnen moest komen!

Het kerkbestuur had meer mogelijkheden om inkomen te genereren. Het besluit tot aanschaf van het orgel wordt direct gevolgd met het besluit om 'bij iederen godsdienstoefening een derde zakje te laten rondgaan om in het onderhoud van het orgel te voorzien'.

Een andere inkomstenbron betrof het zgn. zitplaatsengeld. Als in november 1869 is besloten het traktement voor de predikant te verhogen, worden de meerkosten hiervan gedekt door de zitplaatsprijzen te verhogen. Voor een eigen zitplaats werd vanaf dat moment een huurprijs van ƒ 0,70 tot ƒ 1,25 per jaar in rekening gebracht, uiteraard afhankelijk van de plaats in de kerk.

Later zal uit de financiële jaarrekening blijken dat de kerkelijke gemeente er warmpjes bij zat. Het jaar 1870 werd afgesloten met een batig (!) saldo van ƒ 313,38.

De restauratie van het orgel is begroot op ruim € 96.000.
Elke bijdrage is zeer welkom op NL05 RABO 0370 4590 67 ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk o.v.v. Knipscheer-orgel.
Er zijn al meerdere giften binnengekomen. Rotary Wieringerland heeft een bedrag van € 1000 geschonken. Wieringer Nieuws verkoopt T-shirts, verkrijgbaar bij John van Mook. Van elk verkocht T-shirt gaat € 10 naar het retauratiefonds voor het orgel.

Kors Jan Snoeij, voorzitter Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, www.hippolytuskerk.nl.
Lege kerk

OOSTERLAND - Nu je tijdelijk, tot 1 september, niet in de Michaëlskerk te Oosterland aanwezig kunt zijn en ons huis noodgedwongen 'leeg' is, willen wij dat vullen. Niet in Oosterland, dat kan nog even niet, maar digitaal.

Al het moois dat Oosterland de afgelopen decennia omhoogbracht, halen we juist in deze onwerkelijke tijd naar voren. Iedere vrijdag verschijnt daarom op de website, Facebook en Instagram een update in 'het lege huis'. Dat wordt de komende tijd gevuld met afwisselend een gedicht, muziekstuk, orgelwerk, kleurig kunstwerk, vrolijk refrein, video of inspirerende herinnering aan Oosterland.Dat alles in de hoop dat we dat in nieuwe tijden weer kunnen beleven en delen op www.zininoosterland.nl. Samen, het liefste met jou.

Veel gezondheid en een hartelijke groet,
De samenwerkende stichtingen achter Zin in Oosterland,
Culturele Kring Wieringen en Oecumenisch Centrum Michaëlskerk.


Samen kerk, biddend verbonden

De Rooms-katholieke parochie is alleen per mail of telefonisch te bereiken via 0227-601255 (dan hoort u een antwoordapparaat) of secretariaat@rkwieringermeer.nl.
Als u behoefte heeft aan contact met de pastor, graag melden via het secretariaat.
Wel is er een mogelijkheid om de Maria kapel in Middenmeer te bezoeken. Deze is alle dagen open van 9:00-17:00 uur.
De kerk in Wieringerwerf is open voor stil gebed op zaterdag en zondag van 14:00-16:00 uur.

Betreden van de kerk met in achtneming van de landelijke corona regels.


Kosteloze geestelijke hulp, ook voor vragen rond Corona

De ontwikkeling rond het Corona-virus geeft aanleiding tot veel ongerustheid en zorg. Met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland (CvL) biedt geestelijke hulp bij vragen op dit vlak. Voor inwoners van 50 jaar en ouder worden de kosten hierbij vaak vergoed vanuit landelijke subsidie. Het centrum en de geestelijk verzorgers zijn nu nog beter bereikbaar via een geheel vernieuwde website.

Het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland is beschikbaar voor inwoners van de Kop van Noord-Holland. Er zijn circa twintig gediplomeerde en erkende geestelijk verzorgers bij aangesloten. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de kwaliteit van leven, het omgaan met ernstige ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. De vrijwilligers van de telefoondienst van het CvL zorgen dan voor de beste match met een van de geestelijke verzorgers.Een luisterend oor
Sinds 2019 is er een landelijke subsidie voor geestelijke hulpverlening. Hiermee kan het CvL nu in veel gevallen de hulpverlening vergoeden. Pauline van Zaalen, geestelijk verzorger bij het CvL: "Veel mensen leven met vragen, maar in het dagelijks leven is niet altijd voldoende aandacht voor zingeving. Het is een belangrijke ontwikkeling dat geestelijke verzorging voor mensen thuis beschikbaar komt. Mensen blijven langer thuis wonen. Zeker door het onheilspellende Coronavirus weten mensen vaak niet tot wie zij zich kunnen wenden met een levensvraag."

Het CvL bestaat in Noord-Holland reeds tien jaar en beantwoordt jaarlijks honderden telefoontjes. Hulpvragen komen binnen van de hulpvrager zelf, maar ook van naasten of doorverwijzende zorgverleners. Pauline: "De vragen kunnen heel specifiek zijn. Bijvoorbeeld: 'Ik heb borstkanker. Wil ik mij nog laten behandelen?' Of: 'Ik heb een diagnose gekregen en ben bang voor de dood'. Of: 'Mijn zoon is overleden. Hoe vind ik hier een weg in?' Ik bied iedereen een luisterend oor, ongeacht wat de levensvraag is."
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Actueel...
18-06-2021 Raadsvergadering Hollands Kroon
18-06-2021 Foto van het weekend
18-06-2021 Veteranenontmoeting
18-06-2021 Mini-documentaires over oorlogsmonumenten
18-06-2021 Bevlogen molenaar Ton Maas koninklijk onderscheiden
18-06-2021 Gemeenteraad geïnformeerd over datacenters
18-06-2021 Weekend agenda
17-06-2021 Toch een beetje Avondvierdaagse op Wieringen
17-06-2021 Wooncompagnie start bouw 19 woningen in Wieringerwerf
17-06-2021 Oranjefestival doorslaand succes
17-06-2021 Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek
17-06-2021 Berging Vickers Wellington afgerond
17-06-2021 Hoe verder bij afwijzing bestemmingsplan datacenters?
17-06-2021 Wat zijn de voor- en nadelen van verlichting met sensor?
17-06-2021 Raad HK mag bestemmingsplan gewoon afkeuren
17-06-2021 Kerknieuws
16-06-2021 Heel Holland kleurt Oranje
16-06-2021 Op stap in Hollands Kroon
16-06-2021 Exposities en musea
16-06-2021 Dutch Musical Night met Thalia Hollandskroon
16-06-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
16-06-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
16-06-2021 De Hollandse Nieuwe smaakt weer heerlijk
16-06-2021 Martijn de Does winnaar 1e ronde Tante Pietje EK poule
16-06-2021 Een Zweefvliegclub, altijd wat te doen
16-06-2021 Overleden de heer Nico Nieuwland
16-06-2021 Op zoek naar nieuwe tuinmeubelen?
16-06-2021 Nieuwe oogst aardappelen bij Kikkert op Westerland
16-06-2021 Welke vrijwilliger verdient een zweefvlucht?
15-06-2021 Nieuwe borden geplaatst bij Vatrop, kijk uit voor de jonge vogels
(advertentie)
Poll:
308 arbeidsmigranten in 11 gebouwen aan de N99?
Ja, arbeidsmigranten moeten ergens wonen
Ja, maar niet langer dan 15 jaar
Nee, niet dicht bij de manege
  
Occasions
Renault Clio 1.2 5drs Authentique
€ 5.245,-

Toyota Aygo 1.0 Automaat 5drs Aspiration Red
€ 4.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Familie Tijsen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...