Jaarvergadering Handbalvereniging Tonegido
Uitgegeven op 14-10-2021 om 21:52  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSOEF - Handbalvereniging Tonegido houdt op woensdag 27 oktober om 19:30 uur haar algemene ledenvergadering in de Toko op het sportveld aan de Belterlaan.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 oktober 2019
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Jaarverslag van de jeugdcommissie
5 .Verlag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Vaststelling jaarrekening 2019 / 2020 en 2020 / 2021
7. Vaststelling begroting 2019 / 2020 en 2020 / 2021
8. Bestuursbeleid / bestuursverkiezing:
- Arjan Slaghekke is aftredend en herkiesbaar.
- Mariska Schouten is aftredend en herkiesbaar.
- Yvette Cornelisse is tussentijds afgetreden.
- Petra Lont is tussentijds afgetreden.
- Maikel Baars is bereid gevonden om algemeen bestuurslid te worden.
9. Uitreiking attentie trouwe leden
Pauze
10. Verslag Sponsorcommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Alle leden zijn van harte welkom!
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Urban Cruiser 1.3 Dynamic
€ 7.995,-

Nissan Note 1.4 Life
€ 7.945,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Vuurtoren Den Oever - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...