Groen licht voor Windpark Wieringermeer
Uitgegeven op 04-05-2016 om 12:26  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGERMEER - Groen licht voor het windpark Wieringermeer. Na een positieve uitspraak van de Raad van State kan begonnen worden met de bouw van een van de grootste windparken op land in Nederland. De Raad van State heeft besloten het Rijksinpassingsplan (RIP) in stand te laten en de beroepen tegen de vergunningen ongegrond te verklaren.


De 34 nu aanwezige windturbines moeten plaats maken voor 101 nieuwe exemplaren

Theo Groot, wethouder ruimtelijk ordening Hollands Kroon: ,,We zijn bijzonder blij dat we nu kunnen doorpakken met het windpark Wieringermeer. We dragen hiermee in grote mate bij aan een duurzamer Nederland en leveren een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de provincie. Sterker nog: we leveren de helft van de provinciale doelstelling. Hollands Kroon wordt op deze manier groener en groener. Daarnaast was ons doel om het rommelige beeld in het landschap van her en der verspreide solitaire molens op te lossen en dat is gelukt. De Wieringermeerpolder wordt weer een open polder met een rustig beeld. En dan is het extra fijn dat we met de windmolens van ECN ook nog een bijdrage leveren aan internationaal onderzoek op het gebied van windenergie.’’

Ook het zweefvliegveld mag verplaatst worden. De enige uitzondering die de Raad van State heeft gemaakt is, dat de zweefvliegtuigen niet gestart mogen worden met behulp van een gemotoriseerd ander vliegtuig.

Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd wordt. Bij oplevering, eind 2019, is dit windpark een van de grootste op land in Nederland. Het windpark levert dan met 99 windmolens stroom aan 280.000 huishoudens. Dat is drie keer zoveel duurzame energie dan de huidige windmolens in het gebied leveren.

De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

In januari 2016 zijn twee dagen zittingen geweest bij de Raad van State met betrekking tot het Rijksinpassingsplan en de benodigde vergunningen voor Windpark Wieringermeer. Diverse onderwerpen kwamen daarbij aan bod. Variërend van nut en noodzaak van windenergie tot aan de effecten van geluid, verlichting, slagschaduw en de impact op landschap en natuur.

Nu de uitspraak van de Raad van State positief is, zijn het Rijksinpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk en start de aanbestedingsprocedure van de windmolens. De totale investering voor de ontwikkelaars van het windpark bedraagt ongeveer 500 miljoen euro. De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstellingen) geplaatst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft al subsidie toegekend aan Windpark Wieringermeer.
Nuon is inmiddels gestart met de voorbereidingen op de komst van het nieuwe grotere windpark. Nuon heeft de huidige 40 windmolens (verdeeld over 5 windparken in het gebied) verkocht aan buitenlandse partijen. De eerste windmolens zijn door de kopers verwijderd en worden in het buitenland weer opgebouwd. Zo wordt er plaats gemaakt voor nieuwere en efficiëntere windmolens en krijgen de oude windmolens een tweede leven.

Feiten en cijfers Windpark Wieringermeer
• Samenwerkingsverband tussen: ECN, Nuon en vennoten en Windcollectief Wieringermeer
• De huidige 93 windmolens worden vervangen door 99 nieuwe efficiëntere molens
• 280.000 huishoudens (3 x zoveel groene stroom dan huidige situatie)
• Lijnopstellingen in het gebied
• 2009 Start voorbereidingen
• 2012 Green Deal EZ, Provincie Noord-Holland, Hollands Kroon, Windcollectief Wieringermeer, Nuon en ECN
• 2013 Verzoek om RCR ingediend
• 2014 Omgevingsraad geďnstalleerd; deelnemers komen uit gebied waar molens komen
• 2015 Rip vastgesteld en vergunningen verstrekt en ter inzage gelegd
• 2015 Subsidie toegekend
• 2016 Uitspraak RvS
(advertentie)
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Poll:
Restafval betalen per hoeveelheid per huishouden:
Goed plan
Slecht plan
  
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Aspiration
€ 11.245,-

Toyota Prius Hybrid Executive
€ 10.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Eén van de drie complexen van 5 uitwateringssluizen te Den Oever - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...