Vitaal platteland, Waddenzee en Kennisnet regionaal onder de aandacht
Uitgegeven op 04-07-2005 om 06:34  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - Het Algemeen Bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland heeft 16 juni jl. geconstateerd dat de onderwerpen Vitaal Platteland en Waddenzee steeds meer aandacht vereisen en ook op regionaal niveau opgepakt moeten worden. In dezelfde vergadering heeft het Algemeen Bestuur ook besloten een digitaal kennisnet voor te bereiden ten behoeve van de informatie uitwisseling tussen gemeenten onderling. Mevrouw T.J. Lont, burgemeester van de gemeente Wieringen en lid van het Algemeen Bestuur is projecthouder van deze drie nieuwe aandachtsgebieden.

Vitaal Platteland

Verwacht wordt dat toekomstige ontwikkelingen leiden tot vermindering van de leefbaarheid in de kleine kernen en de economische vitaliteit van het platteland. Ook de kwaliteit van het platteland staat onder druk door ontwikkelingen op het gebied van landbouw, landschap, cultuurhistorie, natuur en milieu. Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit vergt een integrale aanpak. Gezien het omvangrijke plattelandsgebied in de Kop heeft het Algemeen Bestuur besloten Vitaal Platteland als aandachtsgebied van de regio te benoemen.

Waddenzee
Vier gemeenten binnen het Gewest Kop van Noord-Holland grenzen aan de Waddenzee. Steeds vaker staan in deze vier gemeenten dezelfde onderwerpen met betrekking tot de Waddenzee op de agenda. Voorbeelden hiervan zijn het aanscherpen van milieuregels, beperking van de visserij etc. Mede gezien de impact van deze onderwerpen voor de hele Kop heeft het Algemeen Bestuur besloten de Waddenzee als aandachtsgebied vast op de agenda van de regio te zetten.

Digitaal kennisnet
Een goede communicatie met en tussen de negen gewestgemeenten is van groot belang. Zeker gezien de kaderstellende rol van de gemeenteraad in het duale stelsel. Dit kwam onder meer naar voren uit de drie regionale bijeenkomsten die het Gewest Kop van Noord-Holland dit voorjaar met de gemeenteraden heeft gehouden. Er is behoefte aan goed bereikbare (achtergrond) informatie over de onderwerpen die regionaal spelen. Het Algemeen Bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland verwacht dat een digitaal kennisnet hierin een goed instrument is. Zeker gezien het huidige digitale tijdperk waarin ook door gemeenten steeds meer gebruik wordt gemaakt van internet als kennisbron.

Mevrouw T.J. Lont is namens het Algemeen Bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland projecthouder voor de drie nieuwe aandachtsgebieden: Vitaal Platteland, Waddenzee en Kennisnet.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Suzuki SX4
€ 4.745,-

Toyota Yaris 1.3 Aspiration Automaat
€ 7.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Starttoren Amstelmeer - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...