LADA luistert in Anna Paulowna
Uitgegeven op 19-11-2014 om 09:39  |  link  |  bewaar  |  print

ANNA PAULOWNA - Op de openbare fractievergadering in Anna Paulowna, maandag 17 november gehouden, werd op twee onderwerpen ingesproken.

De buurtgroep RMO uit Lutjewinkel vindt de voorgestelde oplossing om de overlast weg te nemen, die het dorp ondervindt van het vervoer naar Campina, onaanvaardbaar. Weliswaar wordt met de voorgestelde maatregelen de overlast in het dorp aangepakt door het vervoer te dwingen de route over de Wateringskant en Valbrugweg te nemen. Dit is het probleem verplaatsen en dat is niet aanvaardbaar voor de bewoners aan deze wegen. De groep bepleit een alternatieve ontsluiting van Campina richting Hartweg of Lutjewinkelerweg. Daartoe zijn voorstellen gedaan, die ook door de dorpsraad gedragen worden. Ook is er onvrede over de communicatie met de wethouder: “Communicatie voelt niet goed. Burger wordt niet betrokken bij de besluitvorming.”
De heer van Deutekom uit Westerland lichtte zijn bezwaren toe rond de bouw van de brede school in Hippolytushoef. Hij trekt de noodzaak om tot nieuwbouw over te gaan in twijfel. Op de informatieavond in de Harmonie bleek dat en was er een duidelijke voorkeur voor renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Bovendien is de kavel aan de Irisstraat te klein om een brede school te bouwen. Wethouder Westerkamp deelt mede dat de bouwkavel is verdubbeld tot 8000m2 waardoor er voldoende ruimte is. Er is met buurtbewoners gesproken en de provincie is akkoord. Renovatie is een dure optie waarbij het de vraag is of aan de eisen, die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden, voldaan kunnen worden.
Bij de behandeling van de raadsagenda van 27 november ontstond er discussie over de op te stellen zienswijze voor het visproject Wieringermeer. De door het hoogheemraadschap aangevraagde vergunning voor de waterberging omvat ook het aanleggen van natuurvriendelijke oevers om de berging geschikt te maken als paaiplaats voor vissen. Het is de fractie niet duidelijk of dat ook valt onder het in 2008 genomen besluit van de gemeente Wieringermeer dat ten grondslag ligt aan de aanvraag om de berging aan te leggen. Daarover zullen vragen gesteld worden. In het coalitieakkoord staat dat eerder genomen besluiten gerespecteerd zullen worden maar ook dat natuurontwikkeling alleen in de ecologische hoofdstructuur kan plaats vinden. De fractie zal volgende week in de fractievergadering de zienswijze vaststellen.
(advertentie)
Actueel...
05-08-2020 Kleinere krimp starters en afname groei stoppers
05-08-2020 Slachtoffer fietsongeval Kleitelweg maakt het naar omstandigheden goed
05-08-2020 Politie zoekt getuigen beroving
05-08-2020 Wieringer Dangsers nemen deel aan een virtuele Europeade
05-08-2020 Jubilaris 'Oost Wieringen' zeer verrast
05-08-2020 Gemeente werkt aan een monumentenlijst
04-08-2020 Vier waterhozen op dezelfde foto, uniek
04-08-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
04-08-2020 De Kasteleen bedankt iedereen voor een geslaagde Kermis
04-08-2020 Erehaag voor overleden bekende in coronacrisis
04-08-2020 Wieringers in het buitenland
03-08-2020 Haak- en Breicafé blijft voorlopig gesloten
03-08-2020 Blauwalg in het Amstelmeer geconstateerd
03-08-2020 Katrien en Karel: een terughoudend tweetal
03-08-2020 Ondernemers bedankt, jullie hebben je nek uitgestoken voor ons!
02-08-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
02-08-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
02-08-2020 Wielrenner zwaargewond bij ongeluk Kleitelweg
02-08-2020 Overlijdensbericht de heer Smit
02-08-2020 Gezellig Kermis vieren maar net even anders
01-08-2020 NL leert door
01-08-2020 Felle brand bij Wit-Flowerbulbs in de Moerbeek
01-08-2020 VZV bereidt zich voor op het nieuwe handbalseizoen
31-07-2020 De Cultuurschuur gaat weer open
31-07-2020 Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform
31-07-2020 Inhoutgevers
31-07-2020 Wieringers in het buitenland
31-07-2020 Win een gratis mini-vakantie aan de voormalige Zuiderzee!
31-07-2020 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
31-07-2020 Dankbetuiging de heer Toon Lont
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 16.495,-

Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Westerland - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...