LADA afdeling Wieringen een feit
Uitgegeven op 13-02-2014 om 12:02  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Met de leus "Wieringen weet wat goed is voor Hollands Kroon en Hollands Kroon weet niet wat goed is voor Wieringen!" gaan Henk-Jan Wittink en Marinus Hovius meedoen aan de verkiezingen.


Henk-Jan Wittink: "De Wieringers zijn het er gewoonweg niet mee eens. Deze fusie is nooit een Wieringer keuze geweest. Na 1 maart geen gemeentewerken werkplaats meer in Hippo, om maar iets op te noemen. Stem daarom op 19 maart op Lada. Blijf in ieder geval niet thuis. Handen af van onze accomodaties waar wij jaren lang voor gezorgd hebben. Alle kinderen hebben nu onderdak in de een of andere school, prima, na de vakantie ook! Waarom veel geld uitgeven in deze zware tijden? Laat Den Oever zijn hart behouden. Geen extra horeca langs de N99, onze bestaande bedrijven hebben het al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden."Lada is een partij die uitgaat van de kracht van de burgers en de macht wil teruggeven aan de vier oude kernen in deze immens grote gemeente. De vier 'deelraden' kunnen aangestuurd worden vanuit een centrale post. De vier deelraden moeten zelf over een budget kunnen beschikken. De Wieringers kunnen best voor zichzelf zorgen net zoals de Niedorpers dat in hun gedeelte kunnen. De leden van LADA steunen elkaar als er keuzes gemaakt moeten worden. De verwachting is dat LADA na de verkiezingen op 19 maart sterk en als grootste partij uit de strijd zal komen. LADA wil ook een afdeling in de Wieringermeer en in Anna Paulowna oprichten.

ADVERTENTIE


Henk-Jan Wittink: "Een brede school aan de Belterlaan? NOOIT! Er zijn andere opties. Is het wel nodig? Wij bepalen en niet Surplus met de wethouder."

Inleiding verkiezingsprogramma

LADA is een lokale partij met inmiddels vertrouwde gezichten en doorgewinterde politici. Sterk georganiseerd en gedragen vanuit de lokale bevolking.

LADA streeft naar leefbaarheid in de dorpen, in de gemeente en in de hele regio (de Noordkop), met visie op de toekomst.

LADA houdt van eerlijke politiek, voorspelbaar en transparant.

LADA is een partij voor iedereen die lokaal betrokken is en het belang van een sterke Noordkop ziet.

LADA brengt burgers met verschillende politieke achtergronden bijeen. Die verschillen mogen zichtbaar blijven. De politieke organisatie en stijl, en de verwevenheid met de bevolking maken het verschil. (Democratie Anders).

Waar staat LADA voor?

Democratisch

Respect voor de kiezer en respect voor de eigen verkiezingsbeloften. Bij belangrijke zaken burgers raadplegen via lokale referenda. Lokale betrokken burgers betrekken bij belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld plaatsing Trafostation. Dorpsraden moeten dicht bij de burgers staan en via democratische weg tot stand komen. Geen stichtingen zoals nu het geval is maar door de lokale bevolking gekozen leden. Dorpsraden moeten dan ook echt iets te vertellen hebben met eigen budget en een eigen bevoegdheid over lokale zaken.

Verbonden met de regio

Hollands Kroon is geen op zich zelf staand eiland maar is economisch en sociaal een onderdeel van de NOORDKOP. Alle inwoners, alle sub-regio’s in de Noordkop rekenen we tot ons zorggebied. Goede samenwerkingsafspraken met buurgemeenten zijn noodzakelijk. Niet telkens het wiel weer uitvinden maar samen naar oplossingen zoeken. Behoud van het openbaar vervoer van en naar Schagen is een must. Respect voor en steun aan de zwakkeren in onze samenleving vinden wij belangrijk.

Duurzaam

Het gaat LADA om een leefbare wereld voor ons en onze (klein) kinderen. Geen verspilling van grondstoffen, energie en schaarse middelen. Bestuurlijke maatregelen worden aan een verantwoorde milieutoets onderwerpen (“de gemeente als voorbeeldfunctie”). LADA wil duurzaam ondernemen stimuleren en zodoende nieuwe werkgelegenheid laten ontstaan. Zo snel mogelijk vanuit een regiovisie het beleidsplan met als werktitel: “Naar een duurzame Noordkop” realiseren. Bij vergunningverlening moet duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Sober

Eenvoudige maar doelgerichte gemeentelijke organisatie. Waar mogelijk samenwerken met de regiogemeenten om kosten te besparen. Ook niet hier het wiel weer proberen uit te vinden. Stoppen met kritiekloos inhuren van adviesbureaus maar zelf nadenken en gebruik maken van aanwezige kennis in de gemeente. Koppeling van gemeentelijke woonlasten aan inkomensontwikkeling in Nederland. Geldt ook voor ondernemerslasten. In de praktijk: “zeker een pas op de plaats”. Geen verspilling aan overbodige huisvesting van gemeentebestuur. Gebruik maken van aanwezige (soms leegstaande) panden. Eerst nadenken, dan pas inrichten.

Ruimte voor eigen initiatief

Ondersteunen en faciliteren van initiatieven van particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vereenvoudiging van regels. Waar mogelijk burgers aanspreken en uitdagen om zelf initiatief te nemen. Niet alles kan van de overheid komen.

Leefbaarheid in de kernen

Leefbaarheid in de vele kernen van Hollands Kroon moet behouden worden en waar nodig verbeterd worden. Wonen in de vele kernen van Hollands Kroon moet aantrekkelijk blijven. Voorzieningen op gebied van cultuur en sport moeten behouden blijven. Gemeente moet in overleg met de bewoners ondersteuning bieden. De bewoners van de kernen moeten in samenspraak met het gemeentebestuur hun eigen kernenbeleid opstellen. Gemeentebestuur ondersteunt het vrijwilligers werk, geeft ondersteuning bij lokale evenementen zoals festiviteiten, kermissen, markten,etc. Niet alleen maar vergunningen verstrekken en leges ontvangen maar actief in overleg met lokale verenigingen ondersteuning bieden.

Partijcultuur

Helder, eerlijk, open, praktisch en divers. Liever gemaakte fouten erkennen dan er omheen draaien. Stemverklaringen afleggen in geval van verdeeld stemmen. Ruimte maken voor discussie en inbreng vanuit de bevolking. Geen achterkamertjes politiek. LADA wil terug naar openbare commissie vergaderingen waar onderwerpen worden behandeld voor besluitvorming in de raad.

Ambities, kracht, maatschappelijke actie

LADA wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de betrokkenheid en belangen van burgers. LADA is onafhankelijk van de landelijke politiek. Samenwerkingsgezindheid op basis van inhoud is belangrijk. Lokale problemen proberen wij lokaal op te lossen. Overleg met bevolking krijgt een hoge prioriteit. Samenwerken in gemeenteraad met alle partijen die democratische vernieuwing nastreven. Met meer invloed van burger op beleid. Minder afstand burger – bestuur.

Financiën

Met de bezuinigingen vanaf 2014 in het vooruitzicht gaat LADA solidair om. Geld proberen te vinden in vereenvoudiging van de organisatie (minder bureaucratie) en efficiëntie. Bestuurskantoren van door de gemeente (mede) gefinancierde instellingen huisvesten in vrij staande gebouwen. Zo veel mogelijk samen werken met buurtgemeenten zoals Schagen en/of Den Helder. Burgerloketten in of in de buurt van (voormalige) gemeentehuizen. Geen nieuwbouw voor een gemeentehuis.

Openbare orde, veiligheid en verkeer

De burger moet zich veilig kunnen voelen in zijn leefomgeving. Sociale controle en handhaving spelen hierbij een belangrijke rol. Politie en handhavende instanties dienen de steun te hebben van de politiek. Ook een goede jeugdraad speelt hierbij een belangrijke rol. Ondersteunen van buurtprojecten die saamhorigheid en preventie nastreven. Consequent handhavingsbeleid waarbij veiligheid de prioriteit moet hebben.

(advertentie)
Actueel...
01-12-2022 6 belangrijkste oorzaken voor beschadigde muren
01-12-2022 Op stap in Hollands Kroon
01-12-2022 Exposities en musea
01-12-2022 Lentetuin Breezand met vernieuwd concept
01-12-2022 Méér zorgverzekering voor minder geld bij de gemeentepolis
01-12-2022 Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record
01-12-2022 De Durpers hebben hun 75-jarige jubileum gevierd
01-12-2022 Lions Helpen!
01-12-2022 Kerknieuws
30-11-2022 Oudejaars bridgedrive
30-11-2022 34 Hectare nieuw bos in Noord-Holland
30-11-2022 Oproep B&W Hollands Kroon: Betrek inwoners bij energievisie
30-11-2022 Met de bus naar de Boet
30-11-2022 Onderzoek naar aanpassingen kruispunt Nieuwe Niedorp
30-11-2022 Chillplek voor overprikkelde kinderen tijdens Pietendorp in Zuiderzeemuseum Enkhuizen groot succes
30-11-2022 Geboorte, verjaardag, jubileum, geslaagd en Kerst- en Nieuwjaarswensen
30-11-2022 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
30-11-2022 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
30-11-2022 Resultaten naleving van de leeftijdsgrens alcoholverkoop in Noord-Holland Noord bekend
30-11-2022 Basisschool De Branding uit Den Oever organiseert een weggeefwinkel
30-11-2022 Uitslagen
30-11-2022 Harmonie De Eendracht pakt uit in december
29-11-2022 Praxis zorgt voor een witte kerst, nu volop Kerstbomen te koop
29-11-2022 Junior Energiecoaches geslaagd
29-11-2022 Sinterklaas bezoekt De Belboei via nieuwe traplift
29-11-2022 Leerlingen Wiringherlant presenteren ontwerpen voor logo Kunsttuin Winkel
29-11-2022 Informatiepunt Digitale Overheid is op zoek naar jou!
29-11-2022 Wieringers maken zich klaar voor Garbage Run Wintereditie 23
29-11-2022 Asieldier van deze week
29-11-2022 Kaartverkoop Kerstnachtvieringen op 10 december
(advertentie)
Occasions
Toyota C-HR executive Hybrid
€ 24.245,-

Toyota Yatis 1.0 Aspiration
€ 5.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
1928 De Haukes - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...