Muzikale fractievergadering LADA
Uitgegeven op 19-06-2013 om 16:00  |  link  |  bewaar  |  print

'T VELD - De openbare fractievergadering van LADA maandagavond 17 juni in dorpshuis Harmonie in 't Veld was de eerste kennismaking met de MFA Veldzicht. Het werd een avond met een onverwachte wending. Fanfare Samen Voorwaarts zorgde de hele avond ongevraagd voor een muzikale omlijsting. Repeterend in de gymzaal drong het muzikaal geweld storend door in de bovenzaal waar LADA constateerde dat het geluidwerend glas niet voldeed.

Er kwamen veel onderwerpen ter sprake maar steeds weer bleek dat men zich onheus behandelt voelt door de gemeente. Veel te laat geÔnformeerd worden over besluiten die je raken, nauwelijks tijd krijgen te reageren of een zienswijze in te dienen. Geconfronteerd worden met onbegrijpelijke regels waar je vaak achter moet komen door te gaan zoeken op de gemeentelijke website. Burgerparticipatie is nog ver weg in Hollands Kroon.

Bestemmingsplan buitengebied
Er zijn 140 reacties binnengekomen op de bestemmingsplannen. Merkwaardig dat er geen informatie wordt verstrekt. Communicatie is discutabel. Ambtenaren en college zijn er lang mee bezig, kunnen er maanden over doen. Burgers en raadsleden krijgen maar een paar dagen om er mee aan te slag te gaan. Dat alles onder de druk dat de voorstellen voor 1 juli moeten worden aangenomen omdat anders het recht om leges te heffen vervalt. Waarom niet eerder mee gekomen? Tijdgebrek maakt het lastig om tot een goede afweging te komen temeer daar de raadsagenda met drie vergaderingen in juni overvol is.

Paardenbakken
Bert Kaper en Lotte Brantjes spraken namens een groep bewoners uit het buitengebied bij Barsingerhorn. Allen paardenmensen die voor hobby een paard houden en nu geconfronteerd worden dat er in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied geen plaats meer is voor hun bak. Dat een jarenlange bestaande situatie, door de gemeente Niedorp als vergunningvrij gekenmerkt, niet gelegaliseerd wordt vindt veel onbegrip. Temeer daar de gemeente Wieringen voor de fusie dat wel heeft gedaan met een generaal pardon. De vraag werd dan ook gesteld waarom er van ongelijke behandeling sprake is en of dat wel kan. Moet er geen eenduidige behandeling zijn?

Woonbestemming stolpboerderijen
Marcel Louwe heeft eindelijk de vergunning gekregen om in zijn stolpboerderij aan de Koningsweg in Barsingerhorn meerdere wooneenheden aan te brengen. Een uiterst moeizaam proces in Hollands Kroon. Hij wijst ons er op dat er in het bestemmingsplan buitengebied ruimte gecreŽerd moet worden om stolpen in meerdere wooneenheden te kunnen opdelen of andere activiteiten toe te staan. Noodzakelijk voor de kosten van onderhoud en daarmee de instandhouding van deze monumenten in ons landschap te conserveren. Het college handhaaft in de voorliggende bestemmingsplannen de oude visie, voortkomend uit een besluit dat al dertig jaar oud is.

Zijdewind
Theo Moras wijst op de onvrede onder de inwoners van Zijdewind over het nieuwe bestemmingsplan. Niemand zit daar op te wachten, iedereen was tevreden met het oude. Bewoners zijn gewoon gepasseerd.

Transformatorstation
De rapportage van verkenner In 't Veld roept een dubbel gevoel op. Dat de locaties 1 t/m 6 ongeschikt bevonden worden is een conclusie die de LADA-visie bevestigt. Zijtwende is ook voor de fractie het juiste alternatief. Helemaal gerust is de fractie er met de bewoners niet op. De slot paragraaf in het rapport laat te veel ruimte over om alsnog locatie 4 aan te wijzen mocht er niet voldaan worden aan de eis van Tennet dat binnen zes maanden de vergunning voor Zijtwende afgegeven moet zijn. Dit is niet acceptabel. Locatie 4 is en blijft voor de fractie onbespreekbaar. Wij zullen vasthouden aan de aangenomen motie in Niedorp die deze locatie uitsluit.

Jaarrekening Intergemeentelijk Sociale Dienst Kop van N-H
De opgelegde taakstelling dat de begroting met 10% naar beneden moet, is niet gehaald. Dat is zorgelijk. Er zal beter gekeken moeten worden naar de overheadkosten om alsnog aan deze bezuiniging te voldoen. De ISD zal de organisatie op orde moeten brengen.

Accommodatiebeleid
Hoewel het accommodatiebeleid voor de vergadering op 27 juni geagendeerd is, kwam het toch al aan de orde. Er zijn twijfels of de inventarisatie van het gebruik van de accommodaties wel goed is uitgevoerd. Over die van Nieuwe Niedorp werden al grote hiaten aangetoond. Ook de haast waarmee dit punt geagendeerd is, roept vraagtekens op. De fractie zal dan ook vragen om het van de overvolle agenda van 27 juni af te voeren waardoor tevens meer tijd vrij komt om een goede behandeling mogelijk te maken. De vraag werd gesteld of het wel verantwoord is om op 27 juni vanaf 14.00 uur zo'n overvolle agenda te behandelen. Komt door vermoeidheid de kwaliteit van de besluitvorming niet in het geding?
(advertentie)
Actueel...
16-01-2021 Huftergedrag
16-01-2021 Inwoners en politiek zetten grote vraagtekens bij nieuwe plannen De Harmonie
16-01-2021 Leden Muziekvereniging Wierigerwaard treffen elkaar online
16-01-2021 Auto in de sloot Westerland
16-01-2021 Wel of geen overlast tijdelijke huisvesting De Kei in Irisstraat
16-01-2021 Sneeuw- en andere pret in Den Oever
16-01-2021 Oproep, portefeuille verloren
16-01-2021 Overleden de heer Freek Groot
15-01-2021 Kerstbomen als tijdelijke barrière sluipverkeer
15-01-2021 Inzameling kerstbomen
14-01-2021 Wijzigingen in samenstelling gemeenteraad
14-01-2021 Cafe Waddenzee
14-01-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
14-01-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
14-01-2021 Corona maatregelen Kroonkeukens
14-01-2021 Kerknieuws
14-01-2021 Veilig Verkeer zegt deelname aan verkeersoverleg op
14-01-2021 Dankbetuiging echtpaar Vliegenthart
13-01-2021 Nieuwe column van Pink: De merel met de zwarte snavel
13-01-2021 Afhaalservice bibliotheken
13-01-2021 OldStars-programma
13-01-2021 Corona maatregelen ondernemers op Wieringen
13-01-2021 Omgevingsvergunning datacenter verleend
13-01-2021 Preventief seniorenonderzoek
12-01-2021 Brandweer Den Oever roept hulp in van hoogwerker voor kat in boom
12-01-2021 Lutjestrand krijgt een oplossing tegen blauwalg
12-01-2021 Vreemde eenden in de bijt!
12-01-2021 Voorlopige aanslag van de Belastingdienst
12-01-2021 Overleden de heer Harrie van der Tuin
11-01-2021 Nationale Voorleesdagen bij KopGroep Bibliotheken
(advertentie)
Sportcentrum Hippogym: voor wie fit wilt blijven!~
Poll:
Laat u zich vaccineren tegen corona?
Ja
Nee
Ik twijfel nog
  
Occasions
Toyota Rav4 2.0 Style Van exclusief btw/bpm
€ 18.995,- (excl. BTW)

Toyota Auris Touring Sport 1.8 Hybrid panoramadak
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Titia Lont - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...