Burgemeester spreekt tot het volk
Uitgegeven op 11-01-2004 om 20:52  |  link  |  bewaar  |  print

Wieringermeer - U leest hier de nieuwjaarstoespraak die burgemeester Frans Spekreijse hield tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2004.

"SAMEN"

"Terugkijken is kijken naar de toekomst. Het verleden kunnen we niet veranderen maar de toekomst kunnen we vormgeven. Dat geldt in de eerste en belangrijkste plaats voor ons persoonlijk leven. Iedereen kent zijn mooie, gelukkige, fijne en minder prettige momenten. Ik hoop dat wij in al die momenten de inspiratie en kracht kunnen vinden om van 2004 iets moois te maken. Ik kan persoonlijk ook terugkijken. Ik ben nu 2½ jaar als burgemeester in deze prachtige polder actief. Ik heb de balans opgemaakt.

Ten eerste:
De gemeente:

De gemeente is zeer ambitieus. Onze ruimtelijke visie is op het gebied van industriële, agrarische en recreatieve ontwikkelingen een bijzonder document. Door een goede infrastructuur hebben we de mogelijkheid om een uitstekende relatie te leggen met de omgeving. Wonen, werken en recreëren kan in onze omgeving, in onze gemeente, in ons gewest. Daarom is het logisch dat Gedeputeerde Staten onze visie uitstekend heeft vertaald in het streekplan. Als Provinciale Staten in het voorjaar het streekplan goedkeurt kunnen we voortvarend -verder- aan de slag. Dan zorgen we ervoor dat Wieringermeer de vierde schakel wordt in het regionaal stedelijk netwerk Den Helder-Alkmaar-Hoorn-Wieringerwerf . Ik ben wat dat betreft positief. Ik heb de balans dus opgemaakt.

Ten tweede:
De organisatie:

We willen een sterke, krachtige gemeente. We willen een klantvriendelijk, integraal denkend en handelend ambtelijk apparaat. Een organisatie die past in de 21ste eeuw, die past in ons groeiproces. Door de fusie met Medemblik groeit de gemeente ineens naar 20.000 inwoners. Als einddoel nog te weinig, maar voldoende voor de eerste aanpassing van de organisatie in het groeiproces. Ik blijf het erg jammer vinden dat de Gemeente Wieringen niet meegaat in het fusietraject. Maar ik blijf positief.

Ten derde:
De raad:
De raad heeft een taakstellende en controlerende taak. Over dualisme, scheiding van verantwoordelijkheden tussen raad en college, weten we gelukkig veel. Nu nog de implementatie. Daarvoor hebben wij, zowel de raad als het college, nog veel te doen. Maar gelukkig heb ik het sterke vermoeden en het gevoel dat de grondhouding goed is. Daar gaat het uiteindelijk om en ik ben daarom positief.

Mijn conclusie is dat de balans die ik opmaak aan de ene kant van de schaal bijzonder positief doorslaat. De toekomst is helder, de toekomst is duidelijk, de toekomst is haalbaar.

Nu de andere kant van de schaal, de kant van ons handelen, de kant van het communiceren. Bij deze kant van de schaal zet ik vraagtekens. Wat ik wel weet is dat we nu moeten handelen anders ontstaat onbalans.

Dit wil ik toelichten:

In alle onderdelen van onze samenleving is het aanbodgerichte veranderd in het vraaggestuurde. De burger, de consument, is rijk, assertief, vrij en wil gezien worden als klant en wordt gezien als klant. Het bedrijfsleven, de middenstand, het onderwijs, de zorginstellingen zorgen ervoor dat zij vraaggestuurd werken anders -en dat weten zij als geen ander- hebben ze geen bestaansrecht. Dat geldt dan ook voor de gemeente, voor het gewest en de provincie.

Het werken bepaalt het imago. Het imago van het gebied boven de lijn Alkmaar-Hoorn is mijns inziens niet goed. Je hoort te vaak een ongenuanceerde en foutieve mening over dit prachtige gebied. Deze beeldvorming moeten we veranderen. Noordwest 8 is hiervoor een prima organisatie. Eén verhaal in dezelfde taal op iedere plek. Het imago van het gewest Kop van Noord-Holland dient verbeterd te worden. Het imago is nu dat men denkt en vindt dat er geen samenhang, geen samenspel en geen eensluidende toekomstvisie bestaat. Deze beeldvorming moeten we veranderen. "De agenda van de toekomst" is een goede kans om dit te bereiken.

Het imago van onze gemeente. De sfeer in de organisatie is goed, maar de sfeer die door de omgeving wordt opgeroepen is niet goed. Er heerst een zekere stemmingmakerij en dan doel ik niet alleen op een website of die enkele ingezonden brieven of die paar ondernemers, nee dan doel ik ook op de man/vrouw in de straat. Dit tast de betrouwbaarheid en de integriteit aan, dus de basis van ons functioneren. We moeten veel energie stoppen in deze kant van de balans.

Wat mag u van mij verwachten in 2004.


Het waarmaken van onze ambities; De aanzet tot een verbeterd dienstverleningsconcept, waarbij vraaggestuurd handelen voorop staat; Een vergaderstructuur van commissies en raad die leidt, door het levendiger, prettiger en boeiender maken, tot beter contact met onze burgers; Een verbetering in het communicatieconcept. Ik zal in onze gemeentelijke pagina in de Wieringermeerbode iedere maand een persoonlijke brief schrijven aan alle burgers over waar we staan, wat we doen en vooral hoe we met de ambities bezig zijn. Ook mijn burgerjaarverslag zal een persoonlijke brief worden aan alle burgers. Voor nieuwe burgers zullen we een kennismakingsmoment organiseren waarbij we ze wegwijs maken in deze omgeving. De nieuwjaarsreceptie zal een structureel karakter krijgen. We gaan ideeën uitwerken hoe we de contacten met het verenigingsleven kunnen verbeteren. Het bedrijfsleven heeft al een bedrijfscontactfunctionaris in de gemeentelijke organisatie. We gaan kijken of we ook een contactfunctionaris kunnen organiseren voor het verenigingsleven; Ik zal er alles aan doen wat in mijn vermogen ligt om ook in Noord Holland Noord zorg te dragen voor één verhaal in één taal. Ook in onze gemeente kennen mensen het gevoel van onveiligheid. Ook wij kennen overlast en vernielingen. In 2003 hebben we € 80,- per huishouden uitgegeven om de schade te herstellen. De gemeente, de zorginstellingen en de politie zullen in 2004 nauwer samenwerken om het gevoel van veiligheid te verhogen.
En natuurlijk, mijn deur stond al open en zal open blijven staan.

Maar ... wat verwacht ik van de burger:

Ik verwacht van de burger een co”peratieve houding. Ik verwacht een positieve bijdrage aan de leefomgeving. Ik ga ervan uit dat de burger meedenkt, mee beleeft en vooral meeleeft. Ik hoop dat de burger de gemeenschap kent of leert kennen, dat de burger kritisch blijft en/of wordt, maar wel vanuit een opbouwende visie.

Dit betekent dat ik verwacht dat ook de burger altijd communiceert en dat ook nog doet op de juiste plaats op het goede moment en op een eerlijke manier. Dit geldt ook voor de ondernemers, de middenstanders, de besturen van clubs en verenigingen, dus dit geldt voor ons allemaal.

De gemeente is net een spiegel. Kijk er boos in en de gemeente kijkt boos terug. Kijk er gedreven, enthousiast en positief in en de gemeente kijkt gedreven, enthousiast en positief terug.

Dames en heren. Ik zie 2004 als een schakeljaar. Een schakeljaar naar de nieuwe toekomst. Een toekomst die we alleen SAMEN kunnen creëren. Laten we met veel durf en met veel creativiteit de vele uitdagingen tegemoet gaan.

Ik ben positief. Mijn taal wordt, hoop ik, in 2004 uw verhaal. Dank u wel."
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Renault Clio 1.2 5drs Authentique
€ 5.245,-

Toyota C-HR 18 Hybrid Bi-Tone Plus
€ 21.945,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Westerland - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...