Vikingschat
In 1996 werd op het eiland Wieringen een Vikingschat gevonden. De zilverschat bestond uit sieraden, munten en ''baren'' (gegoten staven van kostbaar metaal). De zilveren munt die hier is afgebeeld maakt ook deel uit van de schatvondst. Hij toont de kop van Lotharius (840-855) en is tussen 840 en 850 na Chr. geslagen. De eigenaar van de voorwerpen, een Deen, had blijkbaar zijn eigen rijkdom meegenomen en die in Nederland verstopt. Dit deed hij met het idee de voorwerpen later weer eens op te halen - wat blijkbaar niet meer is gelukt. Door deze schat weten we dat sommige Vikingen voor kortere of langere tijd ons land als uitvalsbasis hebben gebruikt. Uit de datering van de jongste munten blijkt dat de schat omstreeks 850 in de grond is gestopt, in een potje van aardewerk, bedekt met een bos gras. De objecten zijn door het museum aangekocht van de vinders.
In 1996 werd in Westerklief op Wieringen, in de kop van Noord-Holland, een Vikingschat gevonden. De schat bestaat uit zes zilveren armbanden, een halsketting van zes gevlochten zilverdraden, een armband van gevlochten zilverdraden, drie muntsieraden, 16 zilverbaren, een deel van een zilveren riembeslag, 78 zilveren munten en fragmenten van een fibulasluiting. De ruim 1600 gram zilver was met wat gras begraven in een potje van Badorf-aardewerk. Een Vikingschat van deze omvang en kwaliteit is in Nederland nog nooit eerder gevonden.

Herkomst van het zilver
Het grootste gedeelte van de zilverschat is afkomstig uit ScandinaviŽ en met name uit Denemarken. De munten zijn echter voor het overgrote deel wel in Nederland geslagen. Het zijn Karolingische denarii, waarvan er nog 63 compleet zijn. Alle munten dragen een kruis met vier punten in de hoeken op de voorzijde en op de keerzijde een tempelachtig kerkgebouw. Ze zijn geslagen ten tijde van Lodewijk de Vrome (814-840) en zijn zoon Lotharius I (840-855). Twee munten zijn geslagen op naam van Karel de Kale (843-877), een broer van Lotharius, die over het Westfrankische rijk regeerde. De jongste munten uit de schatvondst zijn te dateren rond 850 na Chr. De schat is vermoedelijk korte tijd daarna begraven.

De drie muntsieraden bestaan uit Arabische munten waar een ring met filigraanversiering omheen is aangebracht. Twee van de munten zijn te dateren tussen 590 en 628, de derde tussen 750 en 754. At is dus veel vroeger dan de munten uit Dorestad. Doordat deze munten omgewerkt zijn tot sieraden, zijn ze heel lang in gebruik geweest.

Vikingen in Nederland
Het is de eerste zilverschat in Nederland met een duidelijk Scandinavisch karakter. Dit is opvallend, omdat de Vikingen over het algemeen naar het zuiden kwamen om te handelen en te plunderen. Ze kwamen dus juist kostbaarheden halen, niet brengen. In de periode tussen 840 en 885 kwamen de Hollandse kuststreken en Dorestad tijdelijk onder Deense heerschappij te staan. De Vikingkrijgsheren Rorik en Godfried kregen van de Karolingische keizers deze gebieden in leen. De Denen vestigden zich hier echter niet permanent, maar ze trokken rond, op zoek naar plaatsen waar wat te halen viel. Toen er in Denemarken voor Rorik kansen kwamen om koning te worden, vertrok hij direct naar Denemarken. Later kwam hij weer terug naar Nederland.

Vůůr de vondst van deze schat waren er nauwelijks aanwijzingen dat Vikingen zich permanent in ons land hebben gevestigd, in tegenstelling tot NormandiŽ en Engeland, waar hele Vikingsteden zijn opgegraven. Deze zilverschat was echter vermoedelijk wel het eigendom van een Noorman uit Denemarken die zijn rijkdommen met zich meenam met het plan zich voor langere tijd in Wieringen te vestigen. Eenmaal aangekomen in Nederland heeft hij zijn bezit blijkbaar weten uit te breiden met plaatselijke munten. De muntsieraden van Arabische munten zijn te verklaren doordat de Vikingen veel contacten hadden met ver weg gelegen gebieden, waaronder niet in de laatste plaats het Arabische gebied. Er zijn in ScandinaviŽ grote aantallen Arabische munten gevonden. Het begraven van kostbaarheden was in die tijd gebruikelijk bij de Vikingen, maar de reden waarom de eigenaar deze schat heeft begraven, is niet duidelijk. Ongetwijfeld was hij van plan om het zilver weer op te graven tegen de tijd dat hij het nodig had, maar blijkbaar is het er nooit van gekomen. Wellicht is hem iets overkomen en wist daarna niemand meer dat er ergens een grote voorraad zilver begraven lag. Opvallend is dat een paar jaar later hier vlakbij nog een tweede Vikingschat is gevonden.

Formido. Haal meer uit je huis.
Poll:
Op Wieringen eet je...
Patatje
Frites
  
Occasions
Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D
€ 42.495,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic
€ 13.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Plaatsen loopbrug bij het Monument - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...