Agriport A7
Door: Inwoners Hollands Kroon

Uitgegeven op 15-10-2020 om 17:01

Wieringen/gemeente Hollands Kroon, oktober 2020

Betreft: de dubbele motie, door de Raad van de gemeente Hollands Kroon in juni 2020 unaniem aangenomen, over het bedrijvengebied Agriport A7 (1 en 2) in de Wieringermeer

Aan het College van de gemeente Hollands Kroon
(en kennisgeving aan de Raad, Gedeputeerden van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Geacht College,

Ter inleiding het volgende:
Het is alweer enige maanden geleden dat de verrassende dubbele motie over het Agriportgebied A7 (1 en 2) in de Wieringermeer door de Raad is aangenomen, zelfs unaniem. Dit na een periode waarin vele kritische en boze burgers van de gemeente via Zienswijzen en anderszins hebben gereageerd op het Gebiedsplan Wieringermeer. Intussen is het Gebiedsplan met daarin onder andere het onzalige Agriport++-plan van de baan, en ook de Omgevingsvisie zal opnieuw opgestart worden.
Wij, ook zienswijze-indieners, werden nog meer bevestigd in onze ideeën over de ongelukkkige ruimtelijke ontwikkelingen in de Wieringermeer door de berichtgeving in de NRC van juli 2020. Ook de podcast van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord NV, waarin een medewerker oreert over de (zijn) ontwikkeling van Agriport tot een succesvol datacentervestigings-gebied, heeft ons zeer verbaasd en geïrriteerd.

Vervolgens:
In de nu teruggedraaide Omgevingsvisie en ook het daaruit voort gekomen Gebiedsplan Wieringermeer, zijn wij destijds als burger op een verkeerd been gezet. Een partij in de Raad vatte het kort samen; misleidende promotie!
Verkeerde informatie over circulaire economie/landbouw, over werkgelegenheid en over de datacenters.
Ook de grote toename in oppervlakte voor het Agriport++ plan werd als een vanzelfsprekendheid verkocht. Wij, en ook andere kritische burgers, werden overruled; ".... alles stond toch in de Omgevingsvisie.... en dat was via participatie tot stand gekomen....".
We hebben ons echt laten inpakken. Dat willen we U overigens niet kwalijk nemen, dat is onze schuld. Teveel vertrouwen in de bestuurder. Ook de Raad treft in onze ogen blaam, ze had veel eerder aan de bel moeten trekken en de delegatiebevoegdheid moeten terugdraaien.
Al met al een reeks van pijnlijke gebeurtenissen met verstrekkende ruimtelijke en landschappelijke consequenties.

Toen en nu:
Wat betreft de ontwikkeling van het (de) Bestemmingsplan(nen) Agriport A7 destijds; dat is via de normale ruimtelijke ordening procedures gegaan. Deze ruimtelijke ontwikkeling willen wij niet bekritiseren. Wel het uiteindelijke resultaat.

Gelukkig heeft de Raad op het laatste moment ingezien, mede onder grote druk van vele burgers, dat de plannen in de Omgevingsvisie en het Gebiedsplan voor een uitbreiding van Agriport A7 in een Agriport++ vele bruggen te ver was. Dit leidde er toe dat in maart 2020 alles is stopgezet en er later unaniem een dubbele motie is aangenomen. In deze dubbele motie wordt het College opgedragen het huidige Agriport A7 een betere ruimtelijke inpassing te geven. Ook moet er in de toekomst beter op onze ruimte worden gepast met als resultaat geen ruimtelijke vergissing zoals het huidige Agriport A7 project waarin dingen zijn gebeurd die, in onze ogen, niet hadden gemogen zoals o.a. een plotseling vestigingsgebied van datacenters en de inpassing van het geheel in het landschap.
Ook al heeft deze ruimte de status van Welstandsluw, dat betekent nog niet dat dan alles mag.

Hoe nu verder?
De ontwikkeling van de Omgevingsvisie Hollands Kroon wordt opnieuw gedaan, vervolgens wordt er verder gewerkt aan een nieuw Gebiedsplan Wieringermeer. Wij zullen straks, met de vele extra informatie die nu boven tafel is gekomen, heel actief aan deze participatie deelnemen.
MAAR hoe gaat het nu verder rondom de bestaande Agriport A7 Bestemmingsplannen?

--De uitvoering van de unaniem aangenomen motie: Wanneer wordt er begonnen met het 'inpassen' van het bestaande Agriport A7 in het polderlandschap? En wat zijn precies de plannen? Is er bijvoorbeeld een landschapsarchitect geconsulteerd?

--Wij nemen aan dat er geen zoekgebied meer is. Het Gebiedsplan Wieringermeer is in de ijskast gezet dus ook het zoekgebied. Klopt deze veronderstelling?

--Wij nemen aan dat op dit moment geen toezeggingen meer worden gedaan aan datacentersondernemers/multinationals/projectontwikkellaars in de Wieringermeer. Klopt dat?

--Wij zitten nu midden in een noodzakelijke energietransitie waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen en de Wieringermeer in het bijzonder. Denk aan torenhoge windmolens die niet over het hoofd gezien kunnen worden. Maar daar is destijds voor gekozen om te voldoen aan groene energie in het kader van de voornoemde energietransitie.
Daarom is het voor ons onbegrijpelijk dat U voor datacenters heeft gekozen. Grotere 'energieslurpers' zijn er niet. U geeft de burger van de gemeente maar ook die van de regio en eigenlijk van het hele land een slecht voorbeeld. Het getuigt in onze ogen van een zeer korte termijn visie, los van de ruimtelijke en landschappelijke ellende.

Hoe heeft het kunnen gebeuren, dat er buiten de burger om in het Bestemmingsplan Agriport A7 plotseling ruimte is vrijgemaakt voor de bouw van datacenters?
De bedoeling was glastuinbouw, agribusiness en logistiek gerelateerde bedrijven te faciliteren. Daarmee heeft de burger destijds, met moeite, ingestemd. Niet met datacenters! Op welk moment is anders besloten en waarom, en hoe is dat naar de bevolking toe gecommuniceerd?

--Kunt U de bewoners van de Wieringermeer in een huis- aan huis brochure,dus niet digitaal, met een eenvoudig kaartje en korte tekst duidelijk maken waar de huidige grenzen van Agriport A7 (1 en 2) liggen. En ook vermelden hoeveel datacenters er nog gaan komen, waar en wanneer? Kunt U tevens in dezelfde brochure kort uitleggen hoe het nu verder gaat. Dit zal veel onrust bij de bevolking van de Wieringermeer wegnemen.
Deze vragen naar informatie lijken overbodig, zou iedereen moeten weten. Maar dat is niet zo. De ruimtelijke ordening is namelijk voor velen onbegrijpelijk. Was het, en nu nog veel meer vanwege de overgang naar de Omgevingswet.

Wij hopen dat U als college op onze verzoeken ingaat en onze vragen beantwoordt. Ook hopen wij dat U in de toekomst meer verantwoordelijkheid neemt voor wat U bent, een LANDELIJK GEBIED waarin vooral moderne circulaire landbouw, natuur en recreatie centraal staan.

Een vriendelijke groet,
Jan Dekker (Oosterland), Sjoeke van der Meulen (Hippolytushoef), Kees Vriesman (Hippolytushoef/Smerp), Marco Lont (Hippolytushoef/Stroe), René Roessingh (Westerland) en Hanneke Koolen (Wieringermeer/Slootdorp).)

PS
U kunt zich voorstellen dat uw nieuwste plan (september 2020), een Ontwerp Bestemmingsplan om de bouw van nog een datacenter in een gebied met een agrarische bestemming mogelijk te maken, voor ons onbegrijpelijk is.
Onder grote druk van de bevolking is het Gebiedsplan van tafel geveegd, en wordt de Omgevingsvisie herzien, en nu DIT!

Reacties (8)
Joyce en LinusJan Luikens
@2020-10-15 17:13:49
 Wij zijn er ziek van, belachelijk allemaal. Zeg maar hoe we kunnen bijdragen!
Dit kan dus echt niet!
 

@2020-10-15 19:35:05
 
 
Yvonne Wind
@2020-10-15 21:50:37
 Blij dat er mensen zijn die dit aan de kaak stellen .Ik wens jullie veel succes en hoop dat er duidelijkheid komt.
 
Nina
@2020-10-16 09:43:03
 Keurig verwoord, handtekeningen, bezwaar aantekenen nodig, laat maar weten!!
 
jan lont
@2020-10-16 10:10:21
 In het verleden merkte Ferry van Campen,oud raadslid, al op dat wat er nu is, heel wat anders is als wat er in het toenmalige beeldkwaliteitsplan stond. Veel bedrijven die niets met de landbouw te maken heeft. Meskers vindt wat Lubach naar voren bracht satire is, maar het is wel degelijk scherpe en juiste kritiek. Of er nog wat te redden is, is de vraag. De Meer is toch al ruimtelijk verpest
 
LinusJan Luikens
@2020-10-17 08:01:36
 Wat Lubach naar voren bracht was geen satire.Theo Meskers heeft al vaker steken laten vallen. Opstappen dus. Heeft de burger veel ellende gebracht, we zitten al in een omgeving die niet meer om aan te zien is. Mijn maag draait om bij het idee dat er nog meer datacenters komen. Bah!
 
Hollands Doornenkroon
@2020-10-17 18:47:51
 Zodra er kritische items en vragen worden gesteld wimpelen de heer Meskers en Wiebes het af als satire... Dit is gewoon de doodsteek van het democratisch stelsel, want zodra er een multinational interesse heeft om zijn werkzaamheden te exploiteren binnen de gemeente Hollands Kroon. Dan worden simpelweg de BELOFTES richting de bevolking van tafel geveegd, en alles onder de noemer van werkgelegenheid (120 maand op x hectare grond) en daarbij alle subsidies en omzet richting het buitenland gaat in plaats van lokaal herinvesteren. Dit is gewoon gedrag van een investeringsmaatschappij, namelijk als een parasiet een goedlopend bedrijf (cashcow) leegzuigen en elders het geld besteden. Buiten de heer Meskers vraag ik mij echt af wie hier (financiele) voordelen heeft, behalve sommige agrariĆ«rs die nu boeren als hobby kan uitvoeren door de miljoenen die hen kant op zijn gegaan...
 
Reinier
@2020-11-03 20:11:33
 Goed samengevat, wat vinden de inwoners in het gebied er omheen van?
 
Reageer
Naam*:
E-mail:
|Reactie:
 
Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone
€ 22.490,-

Te koop VW Golf 2.0 TSI GTI Performance bj.2014
€ 16.500,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Jeugd in de Klieftstraat - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...