Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 28-07-2011 om 11:27  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.

Milieu-informatie

Risico van de opslag van gasflessen


Zeer veel bedrijven gebruiken gasflessen bij hun bedrijfsactiviteiten. Maar ook particulieren hebben vaak wel één of meerdere gasflessen staan. De flessen kunnen allerlei gassen bevatten, ieder met specifieke gevaarseigenschappen. Sommige gassen zijn explosief-brandbaar (butaan, propaan, waterstof, acetyleen) anderen zijn giftig (ammoniak, chloor, zwaveldioxide), weer anderen zijn zuurstofverdringend.De bedrijven die gasflessen gebruiken zijn met name de installatiebedrijven en metaalbewerkingsbedrijven. De particulier heeft vaak gasflessen in gebruik voor de barbecue, de gashaard, of in de caravan.

Op zichzelf zijn gasflessen niet gevaarlijk. De flessen worden zodanig gemaakt dat ze ruimschoots bestand zijn tegen de druk in de fles. Toch kan er wel een gevaarlijke situatie ontstaan. Vooral bij brand kunnen de gasflessen gevaar opleveren. Maar niet alleen bij brand kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Gasflessen kunnen namelijk na verloop van tijd (van binnenuit) door gaan roesten. Hierdoor raken ze lek waardoor het gas uit de cilinder ontsnapt en, afhankelijk van het soort gas, een explosief mengsel of verstikkingsgevaar kan ontstaan. Om dat te voorkomen is wettelijk bepaald dat gasflessen ééns in de tien jaar gekeurd moeten worden.

Het is dus erg belangrijk deze keuringstermijn goed in de gaten te houden. Dat kunt u zelf doen. Op de schouder van de gasflessen is namelijk de datum van de laatste keuring geponst (bijvoorbeeld 08.10 (maand.jaar)). Als u daar tien jaar bij optelt komt u uit op het jaar van herkeuring.

Kijkt u nog eens in uw schuur of u nog een oude gasfles hebt staan waarvan de keuringsdatum verlopen is..……voor uw veiligheid én voor die van anderen!


PUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING

B: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 21 juli 2011 tot en met 27 juli 2011 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het plaatsen van een dakkapel(legalisatie) en het maken van een uitweg (omgevingsvergunning Co-2011-031);
Locatie : Oosterklief 28 te Hippolytushoef
Datum besluit : 25 juli 2011

Voor : het veranderen van een recreatiewoning (omgevingsvergunning B-2011-033);
Locatie : Akkerweg 41 182 te Den Oever
Datum besluit : 25 juli 2011

Voor: : het uitbreiden van de woning (omgevingsvergunning B-2011-028);
Locatie : Waterweg 5 te Westerland
Datum besluit : 25 juli 2011

Voor: : het plaatsen van een erker (omgevingsvergunning B-2011-029);
Locatie : Pennekrogtje 15 te Hippolytushoef
Datum besluit : 25 juli 2011

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Algemene wet bestuursrecht

De burgemeester heeft op 19 juli 2011 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende vergunning ex art. 2:25 APV aan Buurtver. Haukes in Zicht voor het houden van het jaarlijkse buurtfeest op 3 september a.s. van 16.00 – 22.00 uur.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.Hippolytushoef, 29 juli 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
Actueel...
03-06-2020 Te huur aangeboden
03-06-2020 Doe mee aan het Open Cultuur Podium
03-06-2020 Windfonds Windpark Wieringermeer steunt 20 projecten
03-06-2020 De eerste paal is geslagen
03-06-2020 Schildersbedrijf De Koning & zonen bestaat 20 jaar
02-06-2020 Energierekening valt dit jaar honderden euro's lager uit
02-06-2020 Succesvolle eerste coronatestdag
02-06-2020 Verruiming openingstijden bibliotheken
02-06-2020 Gift Rabobank aan Vrouwen van Nu
02-06-2020 Zeven op de tien ondernemers verwacht coronacrisis te overleven
02-06-2020 Voor elk kind dat het nodig heeft: 16 uur voorschoolse educatie
02-06-2020 Speeltips Buitenspeeldag (3)
02-06-2020 Koel huis tijdens de zomerdagen
02-06-2020 Alternatief Pinksterprogramma een succes
02-06-2020 Global Running Day
02-06-2020 Overleden, mevrouw Dirksje Rotgans-Slagboom
01-06-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
01-06-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
01-06-2020 Op stap in Hollands Kroon
01-06-2020 Exposities en musea
01-06-2020 Workshop barbecue en grill
01-06-2020 Kay vindt mensen erg spannend
01-06-2020 Koop een T-shirt, per verkocht item gaat er een tientje naar de restauratie
01-06-2020 Stamineeke vanaf 1 juni weer open
31-05-2020 Wandelaars en fietsers bij Vatrop opgelet!
31-05-2020 Binnenvaartschip in problemen
31-05-2020 Lepelaars op Wieringen
31-05-2020 Nooit meer frustratie van verkeerde prijzen tijdens het prijs-vergelijken
31-05-2020 Foto van het weekend
30-05-2020 Live muziek terras café Waddenzee
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Wierschuur en nubo op Zandburen - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...