Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 21-07-2011 om 23:57  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.PUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING

A: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 juli 2011 tot en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


Voor: het verplaatsen van een inrit (omgevingsvergunning IN-2011-003);
Locatie: Zwinstraat 22 te Den Oever
Datum ontvangst: 14 juli 2011

Voor: het bouwen van een brandweerkazerne (omgevingsvergunning Co-2011-
036);
Locatie: Havenweg 4 te Den Oever
Datum ontvangst: 15 juli 2011

Voor: Het uitbreiden van een bedrijfsruimte (omgevingsvergunning B-2011-037);
Locatie: Belt 27 en 29 te Hippolytushoef
Datum ontvangst: 20 juli 2011

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.


Inschrijven politieke partijen uiterlijk 27 september 2011
De volgende informatie is onder voorbehoud dat de fusie wordt bekrachtigd door de Eerste Kamer.

De gemeenteraadsverkiezingen voor de nog te vormen gemeente Hollands Kroon staan gepland op 23 november 2011. Politieke partijen die hieraan willen deelnemen dienen zich uiterlijk 27 september 2011 in te schrijven. Hieronder kunt u lezen hoe uw partij zich kan registreren.

Registratie
Een politieke groepering die een vereniging is met volledige bevoegdheid kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken om de aanduiding (naam) waarmee zij voor die verkiezing boven de kandidatenlijst wenst te worden vermeld in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. De aanduiding mag niet al bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten zijn geregistreerd. Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten maken gebruik van de doorwerking van ‘hoog naar laag’ en worden derhalve geacht hun aanduiding niet opnieuw te registreren voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Regels rond registratie
De te registreren naam mag niet langer zijn dan 35 letters en tekens. Tevens mag de naam niet in strijd zijn met de openbare orde. Ook mag de naam niet misleidend zijn en mag er geen verwarring zijn met andere geregistreerde aanduidingen. Dit en meer ter beoordeling van het centraal stembureau.

Waarborgsom voor registratie
Voor de registratie betaalt u een waarborgsom van € 112,50. U moet dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer 28.51.32.555 ten name van Publiekszaken Anna Paulowna onder vermelding van registratie en de aanduiding van de politieke groepering. Deze waarborgsom moet zijn betaald voordat het registratieverzoek wordt ingediend. Het bewijs van betaling dient namelijk bij het registratieverzoek te worden ingediend. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst wordt de waarborgsom aan u terugbetaald.

Toevoegen aan het verzoek om registratie
Bij het registratieverzoek moeten de volgende stukken worden toegevoegd:
1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
2. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
3. een bewijs van betaling van de waarborgsom;
4. een verklaring van de politieke groepering ‘aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde’.

Verzoeken om registratie die ingediend zijn na 27 september 2011 blijven buiten behandeling voor de verkiezing van de gemeenteraad van Hollands Kroon (met inachtneming van art. 55, derde lid Wet Arhi). Een politieke partij die te laat of geen verzoek om registratie heeft gedaan kan wel aan de verkiezing voor de gemeenteraad van Hollands Kroon deelnemen, maar gaat dan naamloos de verkiezing in.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met dhr. P. van de Water van Bureau Verkiezingen, tel. (0223) 536722, e-mail: pvdwater@annapaulowna.nl. De contactgegevens van Bureau Verkiezingen zijn: tel. (0223) 536721, e-mail: verkiezingenhk@annapaulowna.nl.Hippolytushoef, 22 juli 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
Actueel...
03-06-2020 Hoe zit het nu met de mondkapjes?
03-06-2020 Vrijwillig redacteur gezocht
03-06-2020 Te huur aangeboden
03-06-2020 Doe mee aan het Open Cultuur Podium
03-06-2020 Windfonds Windpark Wieringermeer steunt 20 projecten
03-06-2020 De eerste paal is geslagen
03-06-2020 Schildersbedrijf De Koning & zonen bestaat 20 jaar
02-06-2020 Energierekening valt dit jaar honderden euro's lager uit
02-06-2020 Succesvolle eerste coronatestdag
02-06-2020 Verruiming openingstijden bibliotheken
02-06-2020 Gift Rabobank aan Vrouwen van Nu
02-06-2020 Zeven op de tien ondernemers verwacht coronacrisis te overleven
02-06-2020 Voor elk kind dat het nodig heeft: 16 uur voorschoolse educatie
02-06-2020 Speeltips Buitenspeeldag (3)
02-06-2020 Koel huis tijdens de zomerdagen
02-06-2020 Alternatief Pinksterprogramma een succes
02-06-2020 Global Running Day
02-06-2020 Overleden, mevrouw Dirksje Rotgans-Slagboom
01-06-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
01-06-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
01-06-2020 Op stap in Hollands Kroon
01-06-2020 Exposities en musea
01-06-2020 Workshop barbecue en grill
01-06-2020 Kay vindt mensen erg spannend
01-06-2020 Koop een T-shirt, per verkocht item gaat er een tientje naar de restauratie
01-06-2020 Stamineeke vanaf 1 juni weer open
31-05-2020 Wandelaars en fietsers bij Vatrop opgelet!
31-05-2020 Binnenvaartschip in problemen
31-05-2020 Lepelaars op Wieringen
31-05-2020 Nooit meer frustratie van verkeerde prijzen tijdens het prijs-vergelijken
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Jan Doves - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...