Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 30-05-2011 om 11:40  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten gemeente Wieringen.(Ingezonden mededeling).

Ontwerpbestemmingsplan Hippolytushoef
Burgemeester en wethouders van Wieringen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hippolytushoef ter inzage ligt.

Gebiedsaanduiding en intentie van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Hippolytushoef voorziet in een bestemmingsregeling voor de gehele kern van Hippolytushoef en bevat voornamelijk een beschrijving van de huidige situatie. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is de uitwerkingsbevoegdheid voor Hippolytushoef-Noord uit het plan gehaald. Dat geldt ook voor de wijzigingsbevoegdheden voor de Groene Scheg aan de Tjatting/De Weel en de hoek Molenakker/Koningsweg. Voor het industrieterrein Molenveld is de toegestane milieucategorisering aangepast aan de aanwezigheid van de diverse (bedrijfs)-woningen aldaar.

Informatieavond
Wij organiseren op 15 juni 2011 van 17:00 tot 21:00 uur in de Harmonie (Kerkplein 1, Hippolytushoef) een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan “Hippolytushoef”. Tijdens de informatieavond kunt u het ontwerp inzien en uw vragen daarover stellen. U bent dan ook van harte uitgenodigd.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de “nota van beantwoording” op de ingediende inspraakreacties ligt met ingang van woensdag 1 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.wieringen.nl Zoekt u daarbij op ‘bestemmingsplannen’ onder het kopje ‘naam’ op: Hippolytushoef.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met mevrouw G. van Deutekom, via telefoonnummer 0227-594381.

Hippolytushoef, 31 mei 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester


START WERKZAAMHEDEN AANBRENGEN VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN KONINGSWEG HIPPOLYTUSHOEF/WESTERLAND

Op 8/9 juni a.s. wordt een aanvang gemaakt met het plaatsen van verkeersremmende maatregelen op de Koningsweg te Hippolytushoef en Westerland.

De firma Pol uit Heteren begint deze dag met het plaatsen van betonnen verkeersremmers. Na deze werkzaamheden zal er nog markering voor deze elementen aangebracht worden.
De weggebruiker zal door middel van borden met “verkeerssituatie gewijzigd” gewaarschuwd worden voor deze verandering in het wegbeeld.

Deze werkzaamheden nemen ca. 4 dagen in beslag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Koops, bereikbaar via email: jkoops@wieringen.nl of telefoonnummer 594300.


Hippolytushoef, 31 mei 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester


Onderzoek brengt koopgedrag in beeld


Het winkel- en koopgedrag van de consument verandert voortdurend, onder meer door de opkomst van het online shoppen. Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, is onderzoek naar het koopgedrag van de consument nodig. Op initiatief van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en de Kamer van Koophandel vindt daarom een grootschalig onderzoek plaats, waarbij ruim 55.000 inwoners geïnterviewd worden. Ook de gemeente Wieringen neemt deel aan het onderzoek.

Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaat u hiervoor naar winkels buiten uw eigen woonplaats? Waar gaat u heen als u een dag gezellig wilt winkelen? En hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt? De antwoorden op deze vragen hebben gemeenten en provincies nodig om de ruimtelijke ordening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar inwoners.

Het onderzoek biedt op basis van consumentenenquêtering inzicht in de ontwikkeling van het koopgedrag en het economisch functioneren van de (grotere) winkelcentra en perifere aankoopplaatsen. Naast actuele gegevens over koopgedrag levert het onderzoek ook informatie over de oriëntatie op niet-winkelkanalen als internet en ambulante handel, de koopzondag en komen andere aspecten van koopgedrag aan bod zoals bezoekfrequentie, vervoermiddelgebruik en waardering voor aankoopplaatsen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder meer worden gebruikt voor het evalueren en actualiseren van detailhandelsbeleid.

Het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 is vanwege de omvang van het onderzoeksgebied een uniek onderzoeksproject. In totaal omvat het onderzoeksgebied 158 gemeenten. Nog niet eerder is voor een dergelijk groot aantal gemeenten het koopgedrag in beeld gebracht. Voor het onderzoek worden de komende maanden meer dan 55.000 enquêtes afgenomen. Inwoners die worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek ontvangen binnenkort een brief waarin het doel van het onderzoek wordt uitgelegd en staat hoe u kunt deelnemen aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn na de zomer van 2011 bekend. Meer informatie over het onderzoek is te lezen op www.kso2011.nl.


Voor meer informatie over de achtergronden van deelname:
Gemeente Wieringen, Thomas Groeneveld, 0227 – 594329

Voor meer informatie over het onderzoek:
I&O Research, Thijs Lenderink of Ruud Esselink (053 – 4825000; info@kso2011.nl)


Zwembad De Venne


Zwemmen is een populaire en gezonde bewegingsactiviteit,
Meldt nu aan voor een activiteit van uw keuze
Zwembad “De Venne” biedt u verschillende actieve mogelijkheden.

Aquajoggen
Maandag 19.00-19.45
Dinsdag 14.00-14.45 / 14.45-15.30 / 19.00-19.45
Woensdag 09.00-09.45

Aqua-robic
Donderdag 19.00-19.45
Zwemles voor volwassenen ook conditie / zwemslagen verbeteren
Woensdag 18.00-18.45

Aquafit 4 you zwemmen, zelf trainen met schema’s
Maandag 20.45-21.30

Trimzwemgroep
Donderdag 19.45-20.45

Special Banen zwemmen, + 14 jaar
Maandag 19.45-20.45
Dinsdag 07.00-09.00 / 12.45-14.00 / 19.45-20.45
Woensdag 18.00-18.45 / zwemles verbeteren conditie / zwemslagen

Ook mogelijkheid tot banen zwemmen
Maandag 18.00-19.00 / mogelijkheid tot banen zwemmen
Dinsdag 18.00-19.00 / mogelijkheid tot banen zwemmen
Donderdag 18.00-19.00 / mogelijkheid tot banen zwemmen

Recreatief zwemmen voor alle leeftijden,
Maandag 18.00-19.00 / mogelijkheid tot banen zwemmen
Dinsdag 18.00-19.00 / mogelijkheid tot banen zwemmen
Woensdag 13.30-15.30
Donderdag 18.00-19.00 / mogelijkheid tot banen zwemmen
Vrijdag 19.00-20.45 / disco zwemmen
Zaterdag 13.15-15.45
Zondag 10.00-11.45 / gezinszwemmen

Ouder/kind zwemmen t/m 5 jaar,
Dinsdag 09.00-10.15
Senioren 50 + zwemmen en mbvo,
Dinsdag 10.15-11.45
Medisch zwemmen obv fysiotherapeut
Dinsdag 11.45-12.45

Wilt u inschrijven voor de lesgroepen neem dan contact op. Bij sommige groepen hanteren we een maximaal aantal deelnemers, dus vol is vol. Vraag naar de mogelijkheden

Voor verdere informatie kunt u bellen met het zwembad tel 0227-592000, of mail devenne@quicknet.nl

Gemeente Wieringen opent digitaal loket

Een uittreksel GBA aanvragen? Direct uw verhuizing doorgeven? Een afspraak voor ondertrouw maken? Vanaf 1 mei jl. is dat voor inwoners van de gemeente Wieringen mogelijk.

Sinds de vernieuwing van de website medio 2009 is er druk gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe website. Nu is daar dus de mogelijkheid voor burgers om via het digitale loket van de gemeente producten te bestellen. Op de website worden negen producten aangeboden, allemaal met betrekking tot Burgerzaken.

Burgers kunnen via DigiD toegang krijgen tot een aanvraagformulier voor het desbetreffende product. Na het invullen van de benodigde gegevens op het formulier kan het product, indien van toepassing, via iDeal worden betaald waarna het formulier digitaal aan de gemeente wordt verzonden. De aanvraag wordt daarna in behandeling genomen en verder verwerkt met als resultaat de uiteindelijke levering van het product aan de burger.

Regel het snel via www.wieringen.nl


Informatiebijeenkomst OV Chipkaart voor 55 plussers


Nu ook in Wieringermeer en op Wieringen: niet meer strippen, maar alleen OV-chippen

Nog voor de zomer verdwijnt de strippenkaart definitief in Noord-Holland. U heeft dan een OV-chipkaart nodig om te reizen met het openbaar vervoer in Noord-Holland. Met de OV-chipkaart kunt u straks in héél Nederland in alle trams, treinen, metro’s en bussen terecht. Wel zo prettig en makkelijk. Niet meer nadenken over zones of strippen. Simpelweg de kaart opladen en vervolgens in- en uitchecken. Dus zorg dat u tijdig in het bezit bent van een OV-chipkaart. Kijk op www.ov-chipkaart.nl voor meer informatie over de OV-chipkaart.

55 plussers
Speciaal voor de 55-plussers wordt er een informatiemiddag georganiseerd over het gebruik van de OV-chipkaart en is er ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Deze bijeenkomst voor belangstellenden uit Wieringen en Wieringermeer vindt plaats op:

dinsdag 7 juni van 14.30 – 16.00 uur.
Café De Maaier, Terpstraat 1 te Wieringerwerf


Hippolytushoef, 31 mei 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Poll:
5G
Ja
Alleen als het veilig is
Overbodig
Nee
  
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
(Rooie) Dirk Lont - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...