Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 14-01-2011 om 00:21  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.

OPENBARE VERGADERINGEN RAADSFRACTIES WIERINGEN JANUARI 2011

CDA 17 januari commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
WR05 18 januari commissiekamer gemeentehuis aanvang 20.00 uur
VVD 19 januari commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
PvdA 20 januari commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur

PUBLICATIE BOUWEN EN WONEN

A. Verleende bouwvergunning
verzonden: 10 januari 2011
- het geheel plaatsen van een carport op het perceel Beltstraat 47, 1777 HB te Hippolytushoef (lichte bouwvergunning BL-2010-036)*

Voor de onder A genoemde beschikkingen met een * geldt het volgende:

Belanghebbenden, die bij de voorbereiding van dit besluit hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzage termijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen dit besluit.

De beroepstermijn van zes weken start met ingang van de dag na deze publicatie. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG te Alkmaar. Na indiening van het beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd. Hiervoor bent u legeskosten verschuldigd.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227 594300.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 4 januari 2011 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 5:13 APV aan KNRM Station Den Oever voor het houden van een verkoopactie van kalenders voor de KNRM (onder gebr. voorwaarden);
 Verleende vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet aan E. Wittink t.b.v. inrichting Lutjeweg 1 te Westerland;
 Verleende vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet aan E. Wittink t.b.v. inrichting Lutjeweg 2 te Westerland.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 4 januari 2011 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2:25 APV aan R. de Kleine voor het houden van een new years party op 7 januari a.s. van 21.00 01.00 uur in Hippo Kart en Party Centre te Hippolytushoef;
 Verleende horeca-exploitatievergunning ex art. 2:28 APV aan E. Wittink t.b.v. Lutjeweg 1 en 2 te Westerland.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


Hippolytushoef, 14 januari 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Politie - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...