OPVANG ZEEHONDEN AAN BANDEN
Uitgegeven op 02-04-2003 om 17:42  |  link  |  bewaar  |  print

Den Haag - Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft in overleg met de zeehondencentra en het Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee een leidraad vastgesteld over de opvang van zeehonden. De kern van de leidraad is om de opvang van zeehonden beperkt te houden en om duidelijk te maken hoe om gegaan moet worden met zieke, gewonde, verzwakte of verlaten zeehonden. Dat heeft de minister maandag aan de Tweede Kamer laten weten.
Voor het behoud van de zeehondenpopulatie in de Nederlandse kustwateren is het weghalen, verzorgen en weer uitzetten van zieke, verzwakte of verlaten zeehonden (huilers) niet noodzakelijk. Aan de opvang zijn risico's verbonden, zoals de insleep van ziektekiemen in de natuurlijke populatie en afname van de resistentie van de populatie.
Volgens de Nederlandse wetgeving heeft iedereen de plicht om een hulpbehoevend dier zorg te verlenen. Maar hierbij moet altijd een afweging worden gemaakt tussen de verstoring van het dier en zijn omgeving, en het mogelijke positieve effect voor het dier zelf.
Hulpbehoevende zeehonden mogen alleen worden opgevangen als op grond van hun gezondheidstoestand valt te verwachten dat ze na maximaal een half jaar weer in de zee kunnen worden terug gezet. Het uitzetten gebeurt vlakbij de plaats waar de zeehond eerder gevonden was.
Aan het uitzetten van zeehonden is een aantal voorwaarden verbonden. De zeehonden moeten in goede conditie zijn en vrij van ziektekiemen die een gevaar kunnen vormen voor de wilde populatie. In het opvangcentrum moeten de zeehonden gescheiden gehuisvest zijn van zeehonden afkomstig uit andere populaties en/of van andere zeezoogdieren in verband met mogelijk besmettingsgevaar.
In geval van een epidemie of een andere calamiteit waarbij grote aantallen zeehonden aanspoelen is afgesproken dat na behandeling niet meer dan 5% van de in de Nederlandse kustwateren aanwezige populatie zeehonden mag worden teruggezet. Anders is daar een expliciet besluit van de minister voor nodig, evenals in het geval de populatie zeehonden beneden de 1000 dreigt te dalen.
De leidraad wordt gebruikt om de ontheffingen voor de verschillende zeehondencentra te verlenen. Bij het verlenen van de ontheffing wordt ondermeer gekeken hoe het vervoer van zeehonden tot een minimum beperkt kan worden. Met deze leidraad geeft de minister invulling aan eerder gemaakte afspraken met de andere Waddenzeelanden Duitsland en Denemarken.
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
(advertentie)
Poll:
5G
Ja
Alleen als het veilig is
Overbodig
Nee
  
Occasions
Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hoofdstraat begin jaren zeventig - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...