Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 17-08-2010 om 00:02  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.

De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend,

Algemene wet bestuursrecht

Op 3 augustus 2010 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex artikel 4.4.3. APV aan de heer Kooiman ten behoeve van een reclameobject nabij zijn bedrijf aan de Wieken;
 Verleende ontheffing ex artikel 34 BABW aan de bewoners van het Akkermantje voor het tijdelijk afsluiten van het Akkermantje op zaterdag 11 september 2010 van 14.00 – 21.30 uur voor het houden van een straatbarbecue.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 3 augustus 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex artikel 2.2.2. APV aan de bewoners van het Akkermantje voor het houden van een straatbarbecue op zaterdag 11 september 2010 van 14.00 – 21.00 uur.
 Geweigerde vergunning ex artikel 2.2.2. APV aan Bar Flying Dutchman voor het tijdelijk hebben van een buitenbar aan de overzijde van de inrichting aan de Hofstraat te Den Oever tijdens de Flora- en Visserijdagen 2010.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


WET MILIEUBEHEER

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij, op grond van artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit)van:
- Visserijbedrijf M.C. Smid voor het pand Zwinstraat 52 in Den Oever. Het pand wordt gebruikt voor de opslag en bewerking van netten, het bewerken en opslaan (koelen) van vis.

Het bedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 17 augustus 2010

S.B. de Koningh, loco-secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Lutje - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...