Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 15-07-2010 om 11:20  |  link  |  bewaar  |  print

Wieringen - Gemeenteberichten Wieringen.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 8 juli 2010:
- het vergroten van de woning op het perceel Zwinstraat 62, 1779 BH te Den Oever (lichte
bouwaanvraag BL-2010-064);
- het gedeeltelijk veranderen van de dakbedekking van diverse gebouwen + het plaatsen van
zonnepanelen op het perceel Oosterklief 4 te Hippolytushoef, 1777 JA (lichte bouwaanvraag
BL-2010-065);
- het plaatsen van een tuinmuur, serre en veranda op het perceel Swarte Liester 4, 1777 DT te
Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag BL-2010-066).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 12 juli 2010:
- het slopen van een schuur op het perceel Oosterklief 4, 1777 JA te Hippolytushoef
(aanvraag sloopvergunning SL-2010-009).

C. Verleende bouwvergunning
verzonden 12 juli 2010:
- het veranderen van de woning op het perceel Banbroek 17, 1777 MR te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-053);

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594300.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 6 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex artikel 5.1.5. APV aan het Holiday Moscow Staatscircus voor het innemen van een standplaats in het voorjaar van 2011. Tevens een verleende vergunning ex artikel 2.1.5.1. APV voor het plaatsen van reclameborden;
 Geweigerde vergunning ex artikel 5.1.5. APV aan Circus Malford voor het innemen van een standplaats in het voorjaar van 2011;
 Verleende verklaring van goedkeuring/sportvisserijvergunning aan de heer M.J. Deijkers voor een vaartuig geschikt voor maximaal 12 personen;
 Verleende vergunning ex artikel 3 Drank- en Horecawet aan de heer M. Bleek van Hippo Kartcentre.


Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 6 juli 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex artikel 2.2.2. APV aan het Holiday Moscow Staatscircus in het voorjaar van 2011;
 Geweigerde vergunning ex artikel 2.2.2. APV aan Circus Malford in het voorjaar van 2011;
 Verleende vergunning ex artikel 2.3.1.2. APV aan de heer M. Bleek van Hippo Kartcentre ten behoeve van een exploitatievergunning en een terrasvergunning.


Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.Hippolytushoef, 15 juli 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kermis jaren 70 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...