Gemeenteberichten
Uitgegeven op 27-05-2010 om 11:33  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.

BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 20 mei 2010:
- het plaatsen van een tuinmuur, berging, serre en een veranda op het perceel Swarte Liester 4, 1777 DT Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag BR-2010-050).
ontvangen 21 mei 2010:
- het vernieuwen van de bijkeuken, schuur en kolenhok op het perceel Pieter Maatstraat 13, 1777 AP te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-051).
ontvangen 26 mei 2010:
- het vergroten van de eerste verdieping d.m.v. een dakopbouw op het perceel Akkermantje 8, 1777 DP te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-052).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 21 mei2010:
- het slopen van de bijkeuken, schuur en kolenhok op het perceel Pieter Maatstraat 13, 1777 AP te Hippolytushoef (SL-2010-008).

C. Verleende bouwvergunning
verzonden 20 mei 2010:
- het geheel vernieuwen en isoleren van het dak en dakpannen op het perceel Slingerweg 11, 1777 AE te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag BL-2010-033);
- het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning op het perceel Noordburen 13A, 1777 NB te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-043);
- het legaliseren van het vernieuwen van de bergingen aan achterzijde van de woning op het perceel Beltstraat 54, 1777 HD te Hippolytushoef (regulier bouwaanvraag 2009-109).
De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.
Tegen de onder C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

De burgemeester heeft op 18 mei 2010 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan mevrouw L. de Kleine voor het houden van een Wieringer Preuvenemint op 30 mei a.s. Tevens verleende ontheffing ex art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens dit evenement.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

AANKONDIGING MEETWERKZAAMHEDEN OP PERCELEN

Nadat een bouwvergunning gereed is gemeld vindt er een controle plaats door de ambtenaar bouw- en woningtoezicht. Van die controle ontvangt degene die de bouwvergunning heeft aangevraagd een schriftelijke bevestiging.Die bevestiging gaat eveneens naar de WOZ-administratie, waar een eventuele aanpassing van de waarde na de (ver)bouw wordt verzorgd.

De nieuwe buitenmaten van de gebouwen wordt in Nederland bijgehouden op de Grootschalige Basiskaart Kaart Nederland (GBKN). De meetwerkzaamheden die hier bij horen worden niet door de gemeente zelf gedaan.
Wieringen heeft deze opdracht bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de GBKN neergelegd. Met enige regelmaat worden de meetwerkzaamheden ook op Wieringen verricht. De komende periode is het bedrijf Holland Field Enginering (HFE) uit Haarlem daarmee bezig. Het kan dan ook voorkomen dat vertegenwoordigers van dit bedrijf bij u meetwerkzaamheden komen verrichten.

Hippolytushoef, 28 mei 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester


(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Henk Kikkert - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...