Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 25-05-2010 om 18:38  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.

VOORNEMEN OM EEN VERGUNNING VOOR EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats te verlenen aan:

- de heer J.P. Breet. Deze parkeerplaats zal tegenover Narcissenstraat 19 op een bestaande parkeerplaats te Hippolytushoef worden gerealiseerd;

- de heer W. Veling. Deze gehandicaptenparkeerplaats zal op de vervallen plaats op het Cinemaplein in het bestaande rijtje gehandicaptenparkeerplaatsen te Hippolytushoef worden gerealiseerd.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 1 juli 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef.

BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij, op grond van het Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval de volgende melding hebben ontvangen:

• Van der Bel Recycling BV voor de locatie Gemeenelandsweg 39, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie G. nr. 319.

De werkzaamheden met de mobiele puinbreker zullen plaatsvinden in de periode van 31 mei tot 16 juli 2010.

Het sloopbedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

WIJZIGING GEMEENTELIJKE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij in haar vergadering van
18 mei 2010 de gewijzigde gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling hebben vastgesteld.

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Wieringen is gewijzigd in overeenstemming met het gestelde in de circulaire van het LOGA van 18 december 2009 CvA/U200902748, inhoudende een wijziging van de datum ontslag wegens ouderdomspensioen en een wijziging voor de inkoop van extra pensioen in het kader van het overgangsrecht FLO.

De arbeidsvoorwaardenregeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2010. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in het “Register van bekendmaking” op 20 mei 2010 onder het nummer 363.
Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.
Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het besbetreffende besluit beschikbaar gesteld.


VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• H.J. van Dijk, Westerlanderweg 89, 1778 KN te Westerland voor het kappen van 1 zeeden in de zijtuin van perceel Westerlanderweg 89 te Westerland.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 12 mei 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 26 mei 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester


(advertentie)
Actueel...
03-06-2020 Hoe zit het nu met de mondkapjes?
03-06-2020 Vrijwillig redacteur gezocht
03-06-2020 Te huur aangeboden
03-06-2020 Doe mee aan het Open Cultuur Podium
03-06-2020 Windfonds Windpark Wieringermeer steunt 20 projecten
03-06-2020 De eerste paal is geslagen
03-06-2020 Schildersbedrijf De Koning & zonen bestaat 20 jaar
02-06-2020 Energierekening valt dit jaar honderden euro's lager uit
02-06-2020 Succesvolle eerste coronatestdag
02-06-2020 Verruiming openingstijden bibliotheken
02-06-2020 Gift Rabobank aan Vrouwen van Nu
02-06-2020 Zeven op de tien ondernemers verwacht coronacrisis te overleven
02-06-2020 Voor elk kind dat het nodig heeft: 16 uur voorschoolse educatie
02-06-2020 Speeltips Buitenspeeldag (3)
02-06-2020 Koel huis tijdens de zomerdagen
02-06-2020 Alternatief Pinksterprogramma een succes
02-06-2020 Global Running Day
02-06-2020 Overleden, mevrouw Dirksje Rotgans-Slagboom
01-06-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
01-06-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
01-06-2020 Op stap in Hollands Kroon
01-06-2020 Exposities en musea
01-06-2020 Workshop barbecue en grill
01-06-2020 Kay vindt mensen erg spannend
01-06-2020 Koop een T-shirt, per verkocht item gaat er een tientje naar de restauratie
01-06-2020 Stamineeke vanaf 1 juni weer open
31-05-2020 Wandelaars en fietsers bij Vatrop opgelet!
31-05-2020 Binnenvaartschip in problemen
31-05-2020 Lepelaars op Wieringen
31-05-2020 Nooit meer frustratie van verkeerde prijzen tijdens het prijs-vergelijken
(advertentie)
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
1979 de Hollebalg wordt ontzet - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...