Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 12-11-2009 om 19:06  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 10 november 2009:
- het oprichten van een woonhuis met garage op het perceel naast Belt 68, 1777 HJ te
Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-100).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 6 november 2009:
- het verwijderen van het uit golfplaten bestaande dak op het perceel Hofstraat 21, 1779 CA te
Den oever (aanvraag sloopvergunning S2009-019).

C. Ingetrokken bouwvergunning
verzonden 13 november 2009:
- het vergroten van de woning op het perceel Noord-Gesterweg 39, 1779 BD te Den Oever
(lichte bouwvergunning 2009-077).

D. Verleende bouwvergunning
verzonden 13 november 2009:
- het gedeeltelijk vergroten van de bestaande aanbouw en bestaande dakkapel op het perceel
Molgerdijk 25, 1779 GA te Den Oever (lichte bouwvergunning 2009-089);
- het legaliseren van het gedeeltelijk veranderen van de woning en de afscheiding van het
dakterras op het perceel Havenstraat 20, 1779 AM te Den Oever (reguliere bouwvergunning 2009-064);
- het gedeeltelijk vergroten van een garage op het perceel van Pomerenstraat 4, 1777 BE te
Hippolytushoef (lichte bouwvergunning 2009-090).

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

TER INZAGE O.G.V. 3.23 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van 16 november 2009 gedurende 6 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende bouwplan:
- het vergroten van de woonkamer aan de voorzijde op het perceel Hoge Poel 4, 1779 EL te
Den Oever (lichte bouwaanvraag 2009-088).

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan ontheffing te verlenen zoals bedoeld in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
De heer F. Otten 0227-594357.

VOORNEMEN OM GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens gehandicaptenparkeerplaatsen te verlenen aan:
- de heer A. van Bodegom. Deze parkeerplaats zal voor Jasmijnstraat 10, 1777 XJ te Hippolytushoef worden gerealiseerd.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 28 december 2009 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 3 november 2009 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2.2.2. en 2.1.2.1. APV aan Circus Sijm voor het geven van voorstellingen en plaatsen van tenten in 2010;
 Geweigerde vergunning ex art. 2.1.5.1. APV aan Magic Circus voor het geven van circusvoorstellingen in 2010;
 Verleende standplaatsvergunning aan de heer D.A.R. Boonstra voor het op de dinsdag in 2010 innemen van een standplaats voor de verkoop van planten en bloemen op het Kerkplein.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 3 november 2009 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Geweigerde vergunning ex art. 2.2.2. APV aan Magic Circus voor het geven van circusvoorstellingen.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


KAPVERGUNNING VERLEEND
Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben kapvergunning verleend aan:
• Gemeente Wieringen, Elft 15, 1777 AC te Hippolytushoef, voor het kappen van 1 berk op perceel Hoek Witkoppe/de Weel te Hippolytushoef;
• H.G. van Eerden, Parallelweg 16, 1777 PE te Hippolytushoef, voor het kappen van 4 populieren en 2 dennen op perceel Parallelweg 16 te Hippolytushoef.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Binnenkort start Zwembad De Venne met Aqua-Zumba!
Zumba: wat is het?

Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaansedans, zoals de salsa, merengue en samba. Het is opgezet door Alberto Perez, een Colombiaanse danser en choreograaf uit Miami. Bij Zumba doe je fitness-oefeningen op muziek, vergelijkbaar met aerobics. De naam Zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel betekent als snel bewegen en lol hebben.

Hoe werkt het?

Zumba zorgt ervoor dat je hele lichaam in beweging is. En hoewel de ene dans beter is voor bepaalde lichaamsdelen als de andere, alle spieren worden getraind en versterkt. Door de versterking van je spieren komt de verbranding van vet sneller op gang. Spieren hebben immers veel energie nodig. Omdat Zumba alle spieren traint is het bij uitstek geschikt om te combineren met een dieet. Zumba in het water wordt gegeven in het ondiepe gedeelte van het zwembad, het is dus niet nodig dat men goed kan zwemmen.

Wanneer? Woensdagochtend 1100:11:45 m.i.v. 2 december ‘09 Kosten? €45,00 per 3 maanden
Plaats? Zwembad “de Venne” Hortensialaan 2 Hippolytushoef 0227 592000 Opgeven? Aan de kassa of d.m.v. opgavestrookje. Gratis Proefles: Dinsdag 17 november 20:45 Woensdag 25 november 11:00-11:45(advertentie)
Actueel...
02-04-2020 Waddenfonds steunt project ‘Donkerte van het Waddengebied’ met 1,5 miljoen euro
02-04-2020 Verhuizing bewoners Noorderlicht pas na coronacrisis
02-04-2020 Bedrijven willen belangeloos ondersteunen tijdens coronacrisis
02-04-2020 Helpt elkander en blijf gezond, Wieringernieuws draagt ook zijn steentje bij
02-04-2020 Principe afspraak tussen Digitale Stad en Kabeltex
02-04-2020 Verhoog de productiviteit in je kantoorruimte met deze 5 tips!
02-04-2020 Koning-Hoeve verbijsterd over Brabantse aankoop Noord-Hollandse stikstofruimte
02-04-2020 Kerknieuws
02-04-2020 Iedereen blijft in ieder geval nog vier weken thuis, je hoeft je niet te vervelen
02-04-2020 Foto van het weekend
02-04-2020 Afgelaste evenementen
01-04-2020 Nieuws van de ZeeVerse Vismarkt
01-04-2020 De Kasteleen gaat online met De Andere Quiz
01-04-2020 Hollands Kroon voert tijdelijk 'coronalogo'
01-04-2020 Sterke stijging nieuwe krantenabonnees
01-04-2020 Corona. Wat nu?
01-04-2020 Schepen voorlopig niet naar het zout
01-04-2020 Ontheffing nodig voor landbouwvoertuigen hoger dan 4 meter
01-04-2020 Axxicom, corona en de bescherming van thuiszorgmedewerkers en hun cliënten
31-03-2020 Project Wieringerhoek ter inzage
31-03-2020 De Smulhoek
31-03-2020 Clementie bij invordering aanslag gemeentelijke belastingen
31-03-2020 Grenzen Hippolytushoef en Den Oever op papier gewijzigd
31-03-2020 Fietspad Terpweg westzijde verdwijnt
31-03-2020 Winterbediening bruggen en sluizen verlengd
31-03-2020 De kledingbakken gaan weer open!
31-03-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
31-03-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
31-03-2020 Thuiswerk-app Zoom populair
30-03-2020 Verkeerd bezorgd - UPDATE
(advertentie)
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Den Oever, oude haven - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...