PKB WADDENZEE BELEMMERT ECONOMISCHE GROEI
Uitgegeven op 08-01-2003 om 15:43  |  link  |  bewaar  |  print

Een prachtige zonsondergang boven de waddenzeeWieringen - De Derde Nota Waddenzee, planologische kernbeslissing (PKB), houdt nog geen rekening met de sociaal-economische effecten van dit beleid voor de Kop van Noord-Holland. Weliswaar is aangegeven dat er op korte termijn een Duurzaam Sociaal Economisch Perspectief van de Waddenzee opgesteld zal worden maar daar wilde de Stuurgroep Kop & Munt niet op wachten. Dit kan ook niet als het behoud en het creëren van werkgelegenheid het hoofddoel is van het projectbureau Kop & Munt.
De PKB legt teveel beperkingen op: havenactiviteiten kunnen niet geïntensiveerd worden of in hoeveelheid toenemen en (jacht)havens mogen hun aantal ligplaatsen niet uitbreiden. Kortom: de economische ontwikkeling van de gehele Kop van Noord-Holland maar met name de Waddenzeegemeenten Texel, Den Helder, Anna Paulowna en Wieringen wordt door wetgeving aan banden gelegd.
Doodsteek voor de regio.
Bijna de helft van de 34.000 arbeidsplaatsen in deze vier gemeenten staat in direct verband met de Waddenzee. Niet groeien betekent verliezen. In de afgelopen jaren is de groei van werkgelegenheid al achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. Berekend is dat die 450 gemiste arbeidsplaatsen binnen een aantal jaar zal oplopen tot 4.200 als de Derde Nota PKB ongewijzigd van kracht wordt.
Dit is een van de conclusies uit het rapport Sociaal-economisch perspectief voor Waddenzeegemeenten in de Kop van Noord-Holland dat door Ecorys/NEI is opgesteld. Kop & Munt heeft vooruitlopend op de initiatieven van het Ministerie van Economische Zaken deze effecten alvast in kaart laten brengen. Op vrijdag 20 december heeft de voorzitter van de stuurgroep Kop & Munt, drs. Bob Verburg, het rapport officieel overhandigd aan Waddenzee-gedeputeerde Hans Schipper. Behalve conclusies bevat het rapport ook aanbevelingen. Als een achttal wijzigingen in de Derde Nota PKB doorgevoerd worden dan kan de regio zich verder ontwikkelen tot een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Ongelijkheid.
De Waddenzee schijnt steeds groter te worden. In de Tweede Nota PKB is al het Marsdiep bij de Waddenzee getrokken. Dit heeft een negatief effect gehad op de mogelijkheden om de havenfunctie, één van de belangrijkste pijlers van de regionale economie, verder te ontwikkelen. Kort gezegd: de rand van de Noordzee valt ook onder het beschermde gebied van de Waddenzee. Dit in tegenstelling tot de havens en de aanvaarroutes in Duitsland en Denemarken die dus niet belemmerd worden in hun groei. Het is van groot belang dat gedeputeerde Schipper dit rapport onder de aandacht brengt van de Stuurgroep Waddenprovincies en het International Waddensea Forum. Het beleid in de Derde Nota PKB moet veranderd worden!
Voorzitter Verburg zal op 23 januari 2003 het rapport als een basisdocument aanbieden aan de stuurgroep Duurzaam Sociaal Economisch Perspectief voor de Waddenzee van het Ministerie van Economische Zaken.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Garage Nubo - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...