Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 16-10-2009 om 08:32  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het onderstaande bekend.

OPENBARE VERGADERINGEN RAADSFRACTIES WIERINGEN

VVD - 19 oktober commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
CDA - 20 oktober commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
OW’91 - 21 oktober commissiekamer gemeentehuis aanvang 20.00 uur
PvdA - 22 oktober commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
WR05 - 26 oktober commissiekamer gemeentehuis aanvang 20.00 uur


BOUWEN EN WONEN
A. Verleende bouwvergunning
verzonden 16 oktober:
- het oprichten van een bedrijfsruimte op het perceel Molenpad 8, 1777 HZ te Hippolytushoef
(reguliere bouwvergunning 2009-074);
- het gedeeltelijk vergroten van een woning en het oprichten van een garage op het perceel
Gasthuisweg 14, 1779 AJ te Den Oever (reguliere bouwvergunning 2009-057);
- het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel Westerlanderweg 134, 1778 KP te
Westerland (reguliere bouwvergunning 2009-058).

Tegen de onder A genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.


Algemene wet bestuursrecht
Op 6 oktober 2009 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 5.2.3 APV aan G.H. Haller voor het innemen van een standplaats met oliebollenkraam op het Kerkplein te Hippolytushoef van 15 t/m 31 december 2009;
 Verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV aan KIM voor het gebruik van een gedeelte van het Haventerrein Den Oever op 12/13 november en 17/18 december a.s.
 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan S. Buis namens de Wieringer basisscholen voor het houden van een ANWB-streetwise op maandag 22 maart 2010 van 8.30 – 12.00 uur in Den Oever;
 Verleende vergunning ex art. 5.2.3 APV aan mevrouw De Jong voor het innemen van een standplaats op het Kerkplein te Hippolytushoef voor de zaterdagen in 2010 voor de verkoop van noten, pinda’s, kaas e.a.;
 Verleende vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet aan mevrouw L. de Kleine-Sneekes en G.J. Walters (Restaurant 99) voor het uitoefenen horecabedrijf in inrichting perc. Rijksstraatweg 15 te Hippolytushoef.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


Wilt u plastic kwijt? Wees op tijd.

Tweede inzamelronde plastic verpakkingsafval van start.

Binnenkort wordt in diverse gemeente voor de tweede keer plastic verpakkingsafval ingezameld. De resultaten van de eerste inzamelrondes zijn veelbelovend. Inwoners zijn positief over het scheiden van plastic verpakkingsafval en er wordt al veel plastic aangeboden. Op sommige punten is het nog wennen.

Zo zijn de routes voor het inzamelen van plastic anders dan de routes voor bijvoorbeeld rest-en gft-afval. Dit betekent dat uw plastic afval op een ander tijdstip kan worden opgehaald dan u gewend bent bij andere afvalstromen. Om te voorkomen dat wij plastic zakken niet kunnen meenemen, vragen we inwoners de zak op de ophaaldag vóór 07.30 uur neer te zetten op de aanbiedplaats. Dan bent u altijd op tijd.
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Bouw sluis - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...