Gemeente Wieringen maakt het volgende bekend
Uitgegeven op 01-10-2009 om 19:40  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.

BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 28 september 2009:
- het gedeeltelijk vergroten van een garage op het perceel van Pomerenstraat 4, 1777 BE te
Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag 2009-090).
ontvangen 30 september 2009:
- het gedeeltelijk veranderen van de entree – pui (plaatsen van isolatieglas) op het perceel
Irisstraat 2, 1777 XP te Hippolytushoef.

B. Verleende bouwvergunning
verzonden 2 oktober 2009:
- het plaatsen van een raam in de gevel op het perceel Havenweg 11, 1779 XT te Den Oever
(lichte bouwvergunning 2009-073);
- het plaatsen van een schuur op het perceel Kremersweg 23, 1777 CH te Hippolytushoef
(lichte bouwvergunning 2009-087).

C. Verleende sloopvergunning
verzonden 2 oktober 2009:
- het slopen van een schuur op het perceel aan de Kremersweg te Hippolytushoef
(sloopvergunning S2009-014).
De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.
Tegen de onder B en C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• R. Boersen voor het kappen van 1 linde aan de C.J. Boskerstraat 18, 1777 AX te Hippolytushoef;
• D. Huijbers voor het kappen van 1 berk in de voortuin, perc. Koningin Wilhelminalaan 20, 1777 AS te Hippolytushoef.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk voor 16 oktober 2009 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 22 september 2009 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV aan de Brandwondenstichting voor het tijdelijk ophangen van 3 spandoeken;
 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Speeltuinver. Helderse Buurt voor het houden van speurtochten;
 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Bestuur Bloemenver. Flora voor het houden van een herfstfair op 31 oktober en 1 november a.s. op en om de boerderij van de fam. Bakker, Gesterweg 30 te Den Oever.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

NIEUW!! ONDERSTEUNINGSGROEP VOOR MANTELZORGERS IN DE WIERINGERMEER EN OP WIERINGEN

Voor mantelzorgers in de Wieringermeer en op Wieringen start op donderdagochtend 22 oktober van 9.30 tot 11.30 uur een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers. Deze groep wordt opgestart in het kader van het jaar “Zorgen voor een naaste”.

Een ieder die mantelzorger is en geďnteresseerd kan zich op deze ochtend informeren over de opzet van deze ondersteuningsgroep. Aan het einde van de ochtend kan men zich inschrijven. Een mantelzorger geeft zorg aan een ander, omdat er een persoonlijke relatie is met degene aan wie de zorg wordt gegeven. Het gaat hierbij om intensieve en langdurige hulp zonder dat hiervoor betaald wordt.
Wij willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en vragen u zich op te geven via de Servicepunten Wonen Plus Welzijn in de Wieringermeer, telnr. 600079 of op Wieringen, telnr. 591570.


Hippolytushoef, 2 oktober 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, Burgemeester
(advertentie)
Uw warme bakker!
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Politiek - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...