Alternatief voor vangstverbod op paling, ook in belang Wieringer palingvissers
Uitgegeven op 25-01-2009 om 05:21  |  link  |  bewaar  |  print

RIJSWIJK - De Nederlandse palingvissers hebben een alternatief opgesteld voor het plan dat minister Verburg vorige maand in Brussel heeft ingediend voor het herstel van de palingstand. Centraal daarin staat de opgroei en uittrek van niet-verontreinigde schieraal. ,,Ons plan biedt meer garantie voor het herstel van de paling en ook voor de toekomst van de vissers´´, aldus voorzitter Sicko Heldoorn van de Combinatie van Beroepsvissers.

Verburg wil onder andere voor het hele land een vangstverbod voor paling in de maanden september en oktober. Voor de beroepsvissers betekent dat een inkomstenderving van zeker 3,6 miljoen euro. In het debat dat hierover in november in de Tweede Kamer werd gehouden heeft de minister toegezegd dat zij serieus wil kijken naar alternatieven voor haar plan, op voorwaarde dat daarmee eenzelfde resultaat wordt bereikt als met het vangstverbod van twee maanden. De minister is bereid alternatieven die aan die eis voldoen voor 1 april in Brussel in te dienen.
Paling over de dijk
Het alternatief van de sector levert een even groot bijdrage aan de uittrek van kansrijke schieraal als een vangstverbod in september/oktober. Van de jaarlijkse schieraalvangst van 280 ton wordt zeventig procent gevangen in genoemde twee maanden, dus 196 ton. Gelet op problemen met dioxines, pcb´s, zwemblaasparasiet, waterkrachtcentrales en een te gering vetgehalte zou bij een vangstverbod daarvan slechts een derde kansrijk zijn om zich voort te planten. Daaronder bevindt zich maximaal 50 ton schone vrouwtjespaling. In het gelijkwaardige sectoralternatief gaat nu 50 ton uit schone wateren extra naar zee, deels door maatregelen om vrije uittrek te bevorderen en deels door het vangen en in samenwerking met de stichting Future for Eel over de dijk zetten van paling door beroepsvissers. Geschikte gebieden daarvoor zijn de Zeeuwse wateren, de Friese Waddenkust en het Lauwersmeer. Ook kent paling in het Veluwerandmeer en delen van het waterschap Rijnland weinig pcb-belasting.
Het plan van de palingvissers is opgesteld door de Combinatie van Beroepsvissers, de overkoepelende organisatie van beroepsvissers op de binnenwateren. Voorzitter Sicko Heldoorn: ,,Ons plan is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring van onze leden, maar ook op de nieuwste wetenschappelijke kennis over paling. Zo hebben wij gekeken naar de invloed van vervuiling op de voortplanting van de paling en we hebben er rekening mee gehouden dat veel geslachtsrijpe paling vermalen wordt door de duizenden gemalen die ons land telt. Bovendien voldoet ons plan aan de eis van de minister dat daarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt als met het plan dat zij zelf in Brussel heeft ingediend. Dat plan betekent ronduit de doodsteek voor de palingvissers, terwijl de vissers met ons plan ook kunnen blijven vissen, zij het onder strikte voorwaarden. Voor de minister is verder van belang dat ons plan de vergelijking met een vangstverbod glansrijk kan doorstaan, waarbij het ook nog kan rekenen op grote steun van de vissers.´´
De palingvissers hebben hun plan op donderdag 22 januari aangeboden aan LNV en de Tweede Kamer. De minister kan zelf een belangrijke bijdrage leveren aan uitvoering van het plan van de sector door het bedrag van 400.000 euro dat zij gereserveerd heeft als compensatie voor het algehele vangstverbod in het najaar te gebruiken voor de actieve inschakeling van beroepsvissers bij het palingherstel. Heldoorn is daar positief over. ,,Als ik zie wat deze minister voor de zeevisserij in Brussel uit het vuur weet te slepen, heb ik er alle vertrouwen in dat haar dat nu voor de palingvissers ook zal lukken.´´
Bron: Visserijnieuws

(advertentie)
(advertentie)
Uw warme bakker!
Occasions
Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Mooie oude advertenties van die goede ouwe tijd - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...