Weinig hoop voor (dit) Wieringerrandmeer
Uitgegeven op 23-01-2009 om 06:01  |  link  |  bewaar  |  print

HIPPOLYTUSHOEF - ( update vrijdagavond 23 januari)
Het ziet er somber uit voor de plannenmakers achter het Wieringerrandmeer. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Wieringen lijkt volgende week niet in te stemmen met het MER (Milieu Effect Rapportage). De continue veranderingen aan de uitgangspunten vallen niet in goede aarde. Recreatie gebieden zo groot als het sportcomplex. Geen vrij uitzicht bij de Haukes. Geen middendoorgang voor de scholieren en ontlasting van de Poelweg. Een moeras langs de kust. Hier gaat de raad vermoedelijk niet mee instemmen. De bevolking wil nu ook wel eens weten waar zij aan toe zijn.Een overzicht van de redelijk gevulde raadzaal. Volgende week is het wellicht drukker.


Mevrouw Buursink met in haar handen de 140 handtekeningen die voornamelijk op de Haukes werden verzameld. Een bedrijven terrein van circa 24 hectare is geprojecteerd voor hun deur.


De handtekeningen werden uitgerold.


Voorzitter van Zijl van de stuurgroep kon de ongerustheid bij de commissieleden niet wegnemen. Hoewel een snelle prater, toch veel eeuuhhssss en euummmss. Hij zegde toe de ongerustheid mee te nemen naar de stuurgroep, maar dan zou er in één week een ander plan moeten liggen waar ook de andere partijen mee in moeten stemmen. Een utopie?


Jan van Berkum houdt rechts een illustratie omhoog zoals voorgesteld in een eerdere uitgave van de plannenmakers. Zijn hand wijst links naar een totaal ander plaatje, een 24 hectare groot industriegebied, recht tegenover het duizend jaar oude de Haukes, zoals in de meest recente plannen is weergegeven. Hoezo rekening houden met landschappelijke en cultuur historische waarden? Jan sprak over "KIHT" antwoorden van de plannenmakers, navraag leverde op dat Jan met deze term "Kluitje In Het Riet", bedoelde.


Vorig jaar stemde Jan van Berkum nog voor de plannen. Met in het achterhoofd enig economisch perspectief voor Wieringen. Nu dit gegeven bijna in niets is terug te vinden, kan het stemgedrag van de grootste fractie in de raad wel eens anders uitvallen. De grote gele vlek is het industrieterrein dat geprojecteerd is tegenover één van de meest karakteristieke plekjes op Wieringen. Zo blijft er in de plannen een dijk tussen het randkanaal en het randmeer. Aan de Wieringer kant van het meer komt amper ruimte voor recreatie.

De conclusie kan getrokken worden dat de steun voor een randmeer smelt als sneeuw voor de zon. Wensen van Wieringen worden niet gesteund door de andere partijen. Dit beloofd voor de partijen naast Wieringen niet veel goeds voor de besluitvorming volgende week tijdens de reguliere Raadsvergadering. Het Wieringerrandmeer kan volgende week in de reguliere vergadering stranden. Jan Brouwer sprak de hoop uit dat de partijen met provinciale vertegenwoordiging de ruggen de komende week recht houden en niet zoals vorig jaar de stemming in een 9-3 ten voordele van de plannenmakers uit laten vallen. De kans is aanwezig dat Jan Brouwer volgende week rustig kan gaan slapen. Jan was het als enige "eens" met de nieuwe plannen, hij weet dan tenminste dat het meer in zijn ogen, gelukkig, niet doorgaat zo als de zaken er nu voor liggen.

n.b. het bericht kan dit weekend nog aangevuld worden met informatie welke ons opgestuurd wordt, uw reacties kunt u plaatsen onder het bericht "Wieringerrandmeer wordt anders dan gedacht", in de rubriek columns.

Tijdens de vergadering werd er ingesproken door mevrouw Buursink. Zij deed dit namens de vereniging "Haukes in Zicht", hieronder haar betoog.

Voorzitter,

Wat u hier ziet zijn de handtekeningen van zo’n 140 mensen.
Bewoners van De Haukes, Poelweg, Koningsweg, Hoelm, Westerklieft, Holle Balg en uit Slootdorp, Wieringerwerf, Hippolytushoef en Den Oever stemmen tegen het voorontwerp intergemeentelijk bestemmingsplan.
Het bestuur van de vereniging Haukes –in –zicht is zich namelijk te pletter geschrokken van dit plan en heeft daarna deze handtekeningenactie op touw gezet, die zich spontaan als een olievlek uitbreidde over het hele land.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat u akkoord zult gaan met dit onzalige plan dat u wordt aangeboden door het projectbureau.
Met deze handtekeningenactie willen wij u ondersteunen in uw strijd om behoud van datgene wat Wieringen zo uniek maakt.

artist impression door Rob Buursink.

Wat blijft er over van het 1000 jaar oude cultuurhistorische eilandkarakter van Wieringen als er voor De Haukes een bedrijventerrein annex jachthaven van 24 hectaren komt te liggen zoals in dit bestemmingsplan is ingetekend?
Hoe kan het dat het uitgangspunt dat zo mooi is vastgelegd in het Masterplan/ Beeldkwaliteitsplan: “De komst van het Wieringerrandmeer biedt Westerland echter toch vooral de kans om het vrije uitzicht op het water terug te veroveren” zomaar van tafel wordt geschoven?
Onze vraag aan u is: welke duistere krachten zitten hier achter?
Keer op keer worden u en wij allen genegeerd door het projectbureau.
Hun trein dendert door en over ons heen.
Afspraken worden niet nagekomen, loze beloftes worden gemaakt en zo worden we met z’n allen aan het lijntje gehouden en gaat het Wieringerrandmeerplan met ons aan de loop.
Wij als Haukesvereniging zijn onderhand van mening dat het projectbureau een onbetrouwbare gesprekspartner is en dat je er maar beter niet mee van doen kunt hebben.

Niemand van ons zit toch te wachten op horizonvervuiling met een bedrijventerrein met stratenverlichting waarop loodsen met neonreclames komen te staan van wel 10 meter hoog?
Wij zijn toch allemaal zo blij met de donkere nachten en de hier nog zo heldere sterrenhemel? Dat maakt Wieringen toch ook zo uniek?

Ook de toename van de verkeersintensiteit baart ons grote zorgen.
Een toename van minimaal 1000 verkeersbewegingen per dag over de Poelweg en de Koningsweg wordt ons voor de toekomst beloofd.
Er is totaal geen aandacht voor de mensen die er wonen en leven: over verkeersveiligheid, geluidbelasting en fijnstofbelasting wordt helemaal niet gesproken.
In de Milieu Effect Rapportage is ook niet onderzocht hoe de verkeersafwikkeling zal zijn met een knip in de N240 ( dat is de Slootweg) in combinatie met de Middendoorgang, hoewel daar wel om uitdrukkelijk om was verzocht.
Als vereniging Haukes –in –zicht willen wij dat dit onderzoek alsnog gedaan wordt.

De MER gaat op meer punten mank, maar daar zal iemand anders van de Haukesvereniging over inspreken.

Voorzitter, raadscommissie.
Samenvattend:
- 1. Hoe kan het dat er zo wordt afgeweken van het
masterplan/beeldkwaliteitsplan?
- 2. Onderzoek in het kader van de MER de verkeersafwikkeling met een
knip in de N240 in combinatie met de Middendoorgang.
- 3. Verwerp dit voorontwerp intergemeentelijk bestemmingsplan.
- 4. Stem niet in met deze MER, er staan nog teveel procedurele, juridische
en inhoudelijke fouten in!
- 5. deze handtekeningen overhandigen wij aan u met het verzoek ze door te
geven aan B&W en de gemeenteraad.

Ik wens u allen veel wijsheid en sterkte toe.

(advertentie)
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Occasions
Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Tante Trijn - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...