Boeren Wieringerrandmeer mogen er niet op achteruit gaan
Uitgegeven op 08-02-2008 om 16:40  |  link  |  bewaar  |  print

HAARLEM - Gedeputeerde Staten treffen diverse maatregelen om de boeren tegemoet te komen in hun zorgen over de toekomst van de landbouw door de aanleg van het Wieringerrandmeer. Dat melden zij in een brief aan de LTO die in overleg met de colleges van B&W van Wieringen en Wieringermeer is opgesteld.

De colleges zijn en blijven van mening dat de boeren er door de aanleg van het Wieringerrandmeer niet op achteruit mogen gaan. Over de maatregelen heeft de stuurgroepvoorzitter van de Wieringerrandmeer regelmatig overleg gevoerd met de LTO. Ook bij de uitvoering van de maatregelen wordt deze organisatie nauw betrokken. In overleg met de LTO wordt daarnaast besproken welke landbouwstructuurinstrumenten noodzakelijk en haalbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat toepassing van die instrumenten substantieel bijdraagt aan een verbeterd perspectief voor de landbouwbedrijven.

Agrarische bedrijven in plangebied
Uit de inventarisatie onder boeren in het plangebied medio vorig jaar, blijkt dat veel boeren hun bedrijf willen voortzetten. De overheden doen er binnen hun mogelijkheden alles aan om een zorgvuldige verplaatsing te faciliteren en willen hierbij zoveel mogelijk maatwerk bieden. De provincie stelt voor een verplaatsingscommissie in te stellen, waarin ook partijen als Domeinen, de LTO en DLG een rol krijgen.

Zowel de boeren die willen verplaatsen als de boeren die hun bedrijf niet voort willen zetten, krijgen een schadevergoeding op basis van de Onteigeningswet. “Alle boeren in het plangebied krijgen een volledige schadeloosstelling”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Hooijmaijers.

Agrarische bedrijven grenzend aan plangebied
Ook de aangrenzende landbouwbedrijven mogen er niet in inkomen op achteruit gaan als gevolg van schade die direct aan het randmeer toe te schrijven is. Hierover is een studie uitgevoerd, die de overheden graag met de LTO willen bespreken.

Verder wil de provincie samen met de gemeenten en de LTO een systeem opstellen om de eventuele schade per perceel te kunnen vaststellen. De overheden willen een onafhankelijke commissie instellen, waarin onder andere de LTO vertegenwoordigd is, die op basis van de te verwachten en optredende effecten bekijkt welke maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen die de schade kunnen opheffen of compenseren, maar ook uitplaatsing van bedrijven behoort tot de reële mogelijkheden. Mochten deze maatregelen onverhoopt onvoldoende soelaas bieden, dan wordt bekeken of er een schadevergoeding kan worden uitgekeerd.

Als de gemeenteraden en Provinciale Staten een positief besluit nemen over het opheffen van de ontbindende voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst, wordt een Grond Exploitatie Maatschappij opgericht, die aan de slag gaat met het uitvoeren van de maatregelen. Dan wordt ook een voorlichtingsavond georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven over de grondverwerving.
(advertentie)
Actueel...
03-08-2020 Haak- en Breicafé blijft voorlopig gesloten
03-08-2020 Blauwalg in het Amstelmeer geconstateerd
03-08-2020 Katrien en Karel: een terughoudend tweetal
03-08-2020 Ondernemers bedankt, jullie hebben je nek uitgestoken voor ons!
02-08-2020 Wielrenner ernstig gewond bij ongeluk Kleitelweg
02-08-2020 Overlijdensbericht de heer Smit
02-08-2020 Gezellig Kermis vieren maar net even anders
01-08-2020 NL leert door
01-08-2020 Felle brand bij Wit-Flowerbulbs in de Moerbeek
01-08-2020 VZV bereidt zich voor op het nieuwe handbalseizoen
31-07-2020 De Cultuurschuur gaat weer open
31-07-2020 Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform
31-07-2020 Inhoutgevers
31-07-2020 Wieringers in het buitenland
31-07-2020 Win een gratis mini-vakantie aan de voormalige Zuiderzee!
31-07-2020 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
31-07-2020 Dankbetuiging de heer Toon Lont
31-07-2020 Regenboog rozen om je huis op te fleuren
31-07-2020 Iedereen is van harte welkom, graag even reserveren om teleurstelling te voorkomen
31-07-2020 Wieringer Kermis 2020
30-07-2020 Werkplaats en ontmoetingsruimte
30-07-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
30-07-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
30-07-2020 De Tule benne gaar
30-07-2020 Revalidatie- en herstelprogramma corona
30-07-2020 Vermist: Beau
30-07-2020 Personeel gezocht
30-07-2020 Overleden mevrouw Luikens-de Jong
30-07-2020 Kerknieuws
30-07-2020 ZUWI HD-Racing gaat volgende maand van start in IDM, Viking Reclame maakt hem mooi
(advertentie)
Poll:
De Wieringer Kermis
Ging door , daarvoor hulde aan de organisatie.
Had voor mij niet gehoeven.
  
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Te koop Fiat panda bouwjaar 2013, lage km stand
€ ,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Eendenschuur op de Haukes - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...