LADA: Heeft het presidium nog zin? - PvdA: Ja
Uitgegeven op 04-07-2020 om 20:43  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - Na donderdag 2 juli kan de vraag gesteld worden: heeft het presidium nog zin? De taak van het presidium is het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering. De stukken worden beoordeeld of zij rijp zijn voor behandeling. De voorstellen van de artikel 6 procedures voor de huisvesting van arbeidsmigranten werden beoordeeld daar niet aan te voldoen.

SHK-fractievoorzitter Jip Pancras stelde dat er eerst een beeldvormende vergadering moest komen. Daar was een meerderheid ( 6-4) het mee eens waardoor besloten dat het betreffende agendapunt van de agenda afgevoerd zou worden. Na het publiceren van de raadsagenda kwam Pancras terug op het voorgenomen besluit. Na een consultatie per mail waren alleen de coalitiepartijen VVD, CDA en SHK voor het behandelen het gewraakte agendapunt. Dus weer afgewezen (7-3).

Toen kwam Pancras met een ordevoorstel bij het begin van de vergadering om de agenda te wijzigen door het voorstel toch toe te voegen. Met steun van de PvdA werd het aangenomen. Weg beeldvormende vergadering, weg inspraakmogelijkheden inwoners. Dit in flagrante tegenspraak met het coalitieakkoord waarin wij lezen: 'De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die betrekken wij actief bij alles wat we doen.'
Pure machtspolitiek en minachting van de vastgestelde procedures, oppositie en burgers. In het presidium hebben de fractievoorzitters één stem. Dus als daar geen meerderheid is, doe je een ordevoorstel in de wetenschap dat je met zeventien raadsleden altijd een meerderheid hebt en zo je plannen kan doordrukken.
Vandaar de vraag van LADA: heeft het presidium nog zin?

Reactie van de PvdA
Wat de PvdA betreft kon het stuk, huisvesting arbeidsmigranten, behandeld worden. Juist omdat het een principeverzoek is en dan geen definitief voorstel; dat wordt in een later stadium aan de Raad voorgelegd en dan kan daar nog over gediscussieerd en ingesproken worden of bezwaar tegen worden gemaakt.
Op 19 februari was een groot deel van de Raad aanwezig op de bijeenkomst van Tom Groot en heeft de bezwaren tegen de locatie Westerweg 27 duidelijk zichtbaar gemaakt. Ook de heer Stammes heeft ingesproken op 25 februari. De rode draad waarover in de publicatie gesproken is om burgers te betrekken, dat is zeker gebeurd. Er kan niet beweerd worden dat de direct betrokkenen niet gehoord zijn.
In de raadsvergadering van 27 februari is het principe verzoek afgewezen. De PvdA heeft destijds een afweging gemaakt en voor gestemd, omdat wij vinden dat arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting verdienen en zowel het plan als de locatie geschikt vonden. Het gaat nu om dezelfde locatie; maar nu met minder bedden en een tijdelijk karakter. De betrokken inwoners zijn wel actief betrokken bij alles wat we doen.
De suggestie dat onze stem de doorslag heeft gegeven is echter onjuist. Ook als we tegen hadden gestemd was het in meerderheid besloten.
Ik ben het eens met het standpunt dat het Presidium de agenda bepaalt.

Elbert Volkers, raadslid PvdA
(advertentie)
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Poll:
Het weer...
het kan mij niet heet genoeg
het is wel weer mooi geweest zo
  
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hippo Noord - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...